Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #150 [Jména organizací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/9, položky: 1-20/170
Stav:
#13413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jak psát, pokud jde o velká písmena, spojení kavárna Na Cestě?
Klíčové slovo: kavárna Na Cestě
Odpověď: Jméno označující druh podniku veřejného stravování se píše s malým písmenem, v předložkovém spojení se píšou obě písmena velká. Náležitá podoba je tedy kavárna Na Cestě.
Poslední užití: 31.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11869
Užití:
1 1 0
Dotaz: Fakulty
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou názvy fakult?
Klíčové slovo: názvy fakult
Odpověď: Až do roku 1993 se oficiální názvy fakult, stejně jako ostatní organizační složky, psaly s malým písmenem (filozofická fakulta Univerzity Karlovy). PČP z r. 1993 způsob psaní změnila ve prospěch velkého písmena. Pokud tedy v textu použijeme oficiální název, je namístě psát velké písmeno (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií).
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.); sekce 6.2.1 Fakulty

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Rediguji překlad o mafii. V textu se často objevuje slovo camorra. S jakým písmenem ho mám psát?
Klíčové slovo: camorra
Odpověď: Jde o obecné pojmenování, které označuje typ mafiánské organizace, jež má hlavní působište v Neapoli, proto doporučujeme podobu camorra.
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11760
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zdravotnické a sociální organizace
Konkrétní dotaz: Oficiální název je Vsetínská nemocnice, a. s. Pokud se vynechá zkratka a. s., píše se u přídavného jména stále velké písmeno?
Klíčové slovo: Vsetínská nemocnice
Odpověď: Zkratky označující druh právnické osoby se v neprávních dokumentech často vynechávají, a přesto se takové názvy organizací píšou s velkým písmenem. Jestliže je z kontextu zřejmé, že je daný název užit jako oficiální název nemocnice, píše se, i když se zkratka a. s. neuvádí, velké písmeno.
Poslední užití: 1.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8 Organizace a instituce; 8.1 Úvod

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě organizace Charita ČR, která má různé organizační složky v jednotlivých oblastech, je podoba oblastní Charity. Je u slova charita velké písmeno správně?
Klíčové slovo: oblastní charity
Odpověď: Dané spojení je obecné pojmenování, za vlastní jméno lze považovat pouze název konkrétní organizační složky, např. Oblastní charita Blansko (podle současné kodifikace je možná však i podoba oblastní charita Blansko).
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10981
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poslanecká sněmovna
Konkrétní dotaz: Jak se píše Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky?
Klíčové slovo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Odpověď: Je to oficiální název jedné z komor parlamentu, náležitá podoba je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.1 Nejvyšší zastupitelské sbory

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10979
Užití:
1 1 0
Dotaz: Fakulty
Konkrétní dotaz: Mají se v textu, v němž jsou užity dobové názvy z 50. a 60. let, psát tyto názvy dobovým pravopisem? Konkrétně jde o filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě.
Klíčové slovo: filosofická fakulta Masarykovy university
Odpověď: Zápis podle tehdejších Pravidel českého pravopisu (z r. 1957) je pochopitelně možný. Podle tehdejší kodifikace se názvy fakult, pokud to nebyly samostatné vysoké školy (např. Pedagogická fakulta v Hradci Králové), psaly s malým písmenem, náležitá podoba proto byla filosofická fakulta Masarykovy univerzity. Jako chybnou však nelze označit ani podobu podle současných PČP (z r. 1993), tj. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 145
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10958
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Podle mého názoru se má psát Divadlo bez zábradlí. Mám pravdu?
Klíčové slovo: Divadlo bez zábradlí
Odpověď: Ano, máte. Na rozdíl od spojení Na Zábradlí, které označuje název ulice, podle níž je pojmenováno Divadlo Na Zábradlí, spojení bez zábradlí je obecné označení, a proto je podoba Divadlo bez zábradlí skutečně náležitá.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 8 Názvy divadel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční publikaci se mj. vyskytuje spojení národní výbor v Praze 8. Jde o text pojednávající o r. 1945. Jaké písmeno se má psát ve slově národní?
Klíčové slovo: národní výbor v Praze 8
Odpověď: Tento typ názvů zanikl. V současnosti je oficiálním názvem Úřad městské části Praha 8. Zjistit, zda v r. 1945 bylo uvedené spojení vlastním jménem označujícím orgán státní správy, je velmi problematické. Z nařízení vlády č. 4/1945 Sb. je zřejmé, že byly obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory. Z toho by bylo možné usuzovat, že pokud v Praze 8 byl obnoven orgán státní správy, pak jeho oficiální název mohl znít Místní národní výbor v Praze 8. Bohužel s jistotou to říci nemůžeme, nelze totiž vyloučit, že oficiální název mohl být jiný. Zároveň jde o typ pojmenování, které i kdyby bylo vlastním jménem, podobně jako např. název Okresní soud v Ostravě, je možno v jistých kontextech považovat i za obecné a psát ho s malým písmenem. Na základě získaných informací doporučujeme podobu národní výbor v Praze 8. Tento způsob psaní odpovídá i dobovým pravopisným zásadám. Až do r. 1957 se i oficiální názvy tohoto typu úřadů psaly s malým písmenem.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Píše se Zoo Praha, nebo Z00 Praha?
Klíčové slovo: Zoo Praha
Odpověď: Pokud namísto spojení zoologická zahrada použijeme výraz zoo, obě písmena o budou malá. Nejde totiž o iniciálovou zkratku. Oficiální název je Zoologická zahrada hlavního města Prahy, sama zahrada na svých webových stránkách užívá zkrácený název Zoo Praha. I tento zkrácený název lze považovat za vlastní jméno a psát u výrazu zoo velké písmeno. Vzhledem k tomu, že nejde o plný oficiální název nelze malé písmeno označit jako chybu.
Poslední užití: 2.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10645
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zdravotnické a sociální organizace
Konkrétní dotaz: Opravuji článek, v němž se mnohokrát užívá spojení centrum komplexní péče. Domnívám se, že pokud není připojen název místa, tak by se mělo psát malé písmeno.
Klíčové slovo: centrum komplexní péče
Odpověď: Oficiální názvy tohoto typu mívají jako součást místní určení. Není to však pravidlem. Pokud by uvedený výraz byl skutečně oficiálním názvem, což je méně pravděpodobné, pak by se ale i v určitých kontextech mohlo psát malé písmeno. Bylo by to tehdy, pokud by pisatel měl na mysli druh činnosti, které daná organizace provozuje, kterým se věnuje, a bylo vcelku nepodstatné, jak zní její oficiální název. Zjistili jsme však, že v případě uvedených center místní určení součástí vlastního názvu je, např. Centrum komplexní péče Dobřichovice, proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, bod 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10637
Užití:
1 1 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píše se norimberský tribunál, nebo Norimberský tribunál?
Klíčové slovo: norimberský tribunál
Odpověď: Výraz tribunál má význam ,soud´. Spojení norimberský tribunál považujeme za obecné pojmenování, stejně jako např. benešovský soud, a proto doporučujeme podobu norimberský tribunál. Oficiální název soudu, ve kterém se konal proces s fašisty, byl Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku.
Zvažované varianty:
norimberský tribunál Norimberský tribunál
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní velkých písmen – obecné poučení, sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10432
Užití:
0 0 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Jak psát jednu ze stanic Českého rozhlasu, která se jmenuje Rádio junior?
Klíčové slovo: Rádio junior
Odpověď: Na webových stránkách Českého rozhlasu nalezneme podobu Rádio Junior. Z čistě pravopisné hlediska je možný dvojí zápis: 1. rádio Junior, pokud by výraz rádio nebyl součástí názvu. To, vzhledem k tomu, že jde o název stanice, je málo pravděpodobné; 2. Rádio junior, jestliže výraz rádio je součástí názvu, k tomu se přikláníme. Malé písmeno u slova junior by se mělo psát proto, že je to obecné pojmenování (na rozdíl např. od názvu Rádio Vltava). Autor má tedy na vybranou: buď bude respektovat obecné zásady a psát Rádio junior, nebo se rozhodne pro zápis, který užívá Český rozhlas., tj. Rádio Junior.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát jenská škola, nebo Jenská škola.
Klíčové slovo: jenská škola
Odpověď: Spojení jenská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba jenská škola.
Zvažované varianty:
jenská škola Jenská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10420
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát freinetova škola, nebo Freinetova škola.
Klíčové slovo: Freinetova škola
Odpověď: Dané spojení obsahuje přídavné jméno přivlastňovací utvořené od vlastního osobního jména (Freinet). Tato přídavná jména se píšou vždy s velkým písmenem. Správná podoba je proto Freinetova škola. Malé písmeno by bylo namístě ve spojení freinetovská škola.
Zvažované varianty:
freinetova škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 74
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát waldorfská škola, nebo Waldorfská škola.
Klíčové slovo: waldorfská škola
Odpověď: Spojení waldorfská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba waldorfská škola.
Zvažované varianty:
waldorfská škola Waldorfská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10417
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát montessori škola, nebo Montessori škola.
Klíčové slovo: montessori škola
Odpověď: Třebaže výraz montessori je od původu osobní vlastní jméno (M. Montessori – lékařka a pedagožka), v tomto spojení vystupuje jako přídavné jméno (vedle spojení montessori škola se užívá i montessoriovská škola). Protože jde o typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž o obecné pojmenování, je namístě podoba montessori škola. Podobně píšeme montessori výchova, montessori program. Velké písmeno by se psalo ve spojeních škola/program/výchova M. Montessori/Montessoriové.
Zvažované varianty:
montessori škola Montessori škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10348
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Můžete mi sdělit, zda psát Piráti, nebo piráti? V novinách se vyskytují oba způsoby psaní. Kterých z nich je však správně?
Klíčové slovo: P/piráti
Odpověď: Všechny politické strany a hnutí musí mít podle zákona č. 424/1991 Sb. v platném znění kromě plného oficiálního názvu i zkratku. Nejde však o zkratku v lingvistickém slova smyslu, ale o zkrácený název, jenž podle výše uvedeného zákona je povinný údaj a který, jak dokládá rejstřík stran a hnutí, má rozmanitou podobu. U víceslovných názvů tvoří zkrácené názvy nejčastěji iniciálové zkratky: Občanská demokratická strana – ODS, Radostné Česko – RČ atp. Oficiální název zní Česká pirátská strana. Tato strana na rozdíl např. od Občanské demokratické strany, České sociálně demokratické strany a dalších nezvolila jako zkrácený název zkratku, ale výraz Piráti. Podobně postupovala i Strana svobodných demokratů a Strana zelených, jejichž zkrácený název je Svobodní, Zelení. Od toho se odvíjí i dvojí způsob psaní. Jde-li o zkrácené názvy politických stran, je namístě psát Piráti, Svobodní, Zelení, např. jednání se účastnila ODS, ČSSD a Piráti. Příslušníci politických stran a hnutí se podle obecných zásad psaní velkých písmen píšou s malým písmenem: občanští/sociální demokraté, lidovci a také piráti, svobodní, zelení. V kontextech, v nichž je zřejmé, že jde právě o příslušníky jednotlivých stran, je třeba psát malé písmeno: jednání se účastnili občanští demokraté, sociální demokraté a piráti. V ostatních je třeba počítat s kolísáním: autor (pokud si je toho vědom), buď bude psát o straně (Piráti), nebo o jejích příslušnících (piráti).
Zvažované varianty:
Piráti piráti
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10346
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Sdružení na svých webových stránkách používá podobu PRAHA SOBĚ, popř. Praha Sobě. Je psaní tvaru Sobě správné?
Klíčové slovo: sdružení Praha sobě
Odpověď: Pro psaní tvaru sobě s velkým písmenem není důvod. Nejde o vlastní jméno, a proto je namístě podoba Praha sobě.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10329
Užití:
0 0 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení g/Gymnázium u slova gymnázium velké písmeno? Oficiální název zní Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162.
Klíčové slovo: g/Gymnázium Kolín
Odpověď: Jde o zkrácený název a je možné ho chápat jako zástupný název a psát velké písmeno, nebo jako neoficiální a psát malé písmeno. S malým písmenem by se mělo psát spojení gymnázium v Kolíně.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště; Velká písmena – zástupné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.