Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #150 [Jména organizací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/17, položky: 21-30/170
Stav:
#10328
Užití:
0 0 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Má se psát název Evropská společenství s velkým, nebo malým písmenem u výrazu evropský?
Klíčové slovo: Evropská společenství
Odpověď: Evropská společenství je souhrnné označení pro tři hospodářsko-politická sdružení evropských států mezi lety 1967–2009, a to Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství. Pokud má autor na mysli právě toto sdružení, chápe se tento název jako vlastní jméno a namístě je pak velké písmeno. Mohou však existovat kontexty, v nichž půjde pouze o obecné označení, tedy ne o název organizace (např. jedno ze tří evropských společenství).
Zvažované varianty:
Evropská společenství evropská společenství
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo společenství

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10231
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Píše se slovo hvězda v názvu sportovního oddílu Rudá hvězda s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: Rudá hvězda Praha
Odpověď: Slovo hvězda je obecné podstatné jméno, a proto je v názvu sportovního oddílu náležité psát u slova hvězda malé písmeno. Velké písmeno by se psalo pouze tehdy, pokud by šlo o název obce nebo její části.
Zvažované varianty:
Rudá hvězda Rudá Hvězda
Poslední užití: 4.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo hvězda

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10191
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Text pojednává o historii obce a je v něm zmíněn i hostinec, který v něm existuje desetiletí s neměnným názvem. Mám ho psát podle tehdejších pravopisných zásad, tj. hostinec U lípy, nebo podle současných, tj. U Lípy?
Klíčové slovo: hostinec U Lípy
Odpověď: V textech, které se zabývají historií a v níž se užívají dobové názvy, je obvyklejší volit pravopisné podoby, pokud nejde o citace, podle PČP, která jsou platná dnes. Přesto však není vyloučené, abyste název hostince zapsala podle zásad PČP předchozích. V tom případě by však bylo vhodné připojit poznámku (pod čarou, na konci textu) a vysvětlit v ní čtenářům, proč byl zvolen starší způsob psaní.
Zvažované varianty:
U lípy U Lípy
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Překladatel používá podobu říšský sněm i Říšský sněm. Slovníky uvádějí malé písmeno, ale práce z oblasti historie velmi často slovo říšský velkým písmenem. Bylo by dobré způsob psaní sjednotit. Kterou podobu mám zvolit?
Klíčové slovo: říšský sněm
Odpověď: SSJČ i SSČ opravdu uvádějí pouze podobu říšský sněm. V úzu, jak dokládá ČNK, se velmi často vyskytuje velké písmeno. I přesto považujeme za vhodné setrvat u zápisu s malým písmenem. Pokud by však autor zvolil velké písmeno, i tento způsob psaní je tolerovatelný.
Zvažované varianty:
říšský sněm Říšský sněm
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.1.4 Ostatní názvy (sněmy)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10173
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu škola ve spojení lékárna U Školy?
Klíčové slovo: lékárna U Školy
Odpověď: Na předložkové názvy lékáren se vztahují stejná pravidla jako na psaní názvů veřejných prostranství: první slovo po předložce se píše s velkým písmenem. Náležitá je proto podoba lékárna U Školy.
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10144
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno mám psát u výrazu záchranný, když je za spojením záchranná stanice živočichů připojeno jméno Makov?
Klíčové slovo: Z/záchranná stanice živočichů Makov
Odpověď: Z webových stránek je možno zjistit, že oficiální název organizace, která záchrannou stanici živočichů provozuje, je ZO 18/02 ČSOP Makov (v této podobě je zapsána u Městského. soudu v Praze). Záchranná stanice je tedy pouze jeho organizační složkou, a proto je třeba připustit jak zápis s velkým, tak s malým písmenem.
Poslední užití: 23.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Autor píše název školy nejednotně: C. k. odborná škola pro zpracování dřeva, nebo c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva. Jde o oficiální název školy. Která z těch podob je správná?
Klíčové slovo: c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva
Odpověď: Zkratka c. k., která znamená císařsko-královský a která se umisťovala před začátek názvu v období Rakouska-Uherska, se píše s malými písmeny. Pokud je název, na jehož způsob psaní se ptáte, opravdu oficiální název školy, pak je namístě psát c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva.
Zvažované varianty:
C. k. odborná škola pro zpracování dřeva c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo c. k.
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6 Školy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova krajský ve spojení „ke krajskému soudu do Jičína“?
Klíčové slovo: krajský soud
Odpověď: V daném kontextu nejde o oficiální název soudu, pouze o obecné pojmenování, a proto je namístě malé písmeno. Ještě dodáváme, že v Jičíně se nenachází krajský soud, ale okresní.
Poslední užití: 5.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10024
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova finanční ve větě „Proběhla kontrola ze strany finanční správy“?
Klíčové slovo: finanční správa
Odpověď: Oficiální název instituce je Finanční správa ČR. V daném kontextu, třebaže by nebylo možné zcela vyloučit, abychom uvedené spojení chápali jako zástupný název, a psát tudíž velké písmeno, doporučujeme písmeno malé. Považujeme ho totiž za spojení označující druh instituce, která kontrolu prováděla, a je nepodstatné, jak zní její oficiální název.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9997
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „absolventky vysokých škol, středních škol a vyšších odborných škol“ druh školy vždy s malým písmenem, a to i tehdy, když jsou tyto názvy užita v oficiálním dokumentu?
Klíčové slovo: absolventky vysokých škol, středních škol a vyšších odborných škol
Odpověď: Jde pouze o obecná pojmenování, která označují pouze typ škol, proto je namístě malé písmeno, a to bez ohledu na to, že jsou užity v oficiálním dokumentu.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.