Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #150 [Jména organizací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/17, položky: 11-20/170
Stav:
#10645
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zdravotnické a sociální organizace
Konkrétní dotaz: Opravuji článek, v němž se mnohokrát užívá spojení centrum komplexní péče. Domnívám se, že pokud není připojen název místa, tak by se mělo psát malé písmeno.
Klíčové slovo: centrum komplexní péče
Odpověď: Oficiální názvy tohoto typu mívají jako součást místní určení. Není to však pravidlem. Pokud by uvedený výraz byl skutečně oficiálním názvem, což je méně pravděpodobné, pak by se ale i v určitých kontextech mohlo psát malé písmeno. Bylo by to tehdy, pokud by pisatel měl na mysli druh činnosti, které daná organizace provozuje, kterým se věnuje, a bylo vcelku nepodstatné, jak zní její oficiální název. Zjistili jsme však, že v případě uvedených center místní určení součástí vlastního názvu je, např. Centrum komplexní péče Dobřichovice, proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, bod 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10637
Užití:
1 1 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píše se norimberský tribunál, nebo Norimberský tribunál?
Klíčové slovo: norimberský tribunál
Odpověď: Výraz tribunál má význam ,soud´. Spojení norimberský tribunál považujeme za obecné pojmenování, stejně jako např. benešovský soud, a proto doporučujeme podobu norimberský tribunál. Oficiální název soudu, ve kterém se konal proces s fašisty, byl Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku.
Zvažované varianty:
norimberský tribunál Norimberský tribunál
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní velkých písmen – obecné poučení, sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10432
Užití:
0 0 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Jak psát jednu ze stanic Českého rozhlasu, která se jmenuje Rádio junior?
Klíčové slovo: Rádio junior
Odpověď: Na webových stránkách Českého rozhlasu nalezneme podobu Rádio Junior. Z čistě pravopisné hlediska je možný dvojí zápis: 1. rádio Junior, pokud by výraz rádio nebyl součástí názvu. To, vzhledem k tomu, že jde o název stanice, je málo pravděpodobné; 2. Rádio junior, jestliže výraz rádio je součástí názvu, k tomu se přikláníme. Malé písmeno u slova junior by se mělo psát proto, že je to obecné pojmenování (na rozdíl např. od názvu Rádio Vltava). Autor má tedy na vybranou: buď bude respektovat obecné zásady a psát Rádio junior, nebo se rozhodne pro zápis, který užívá Český rozhlas., tj. Rádio Junior.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát jenská škola, nebo Jenská škola.
Klíčové slovo: jenská škola
Odpověď: Spojení jenská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba jenská škola.
Zvažované varianty:
jenská škola Jenská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10420
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát freinetova škola, nebo Freinetova škola.
Klíčové slovo: Freinetova škola
Odpověď: Dané spojení obsahuje přídavné jméno přivlastňovací utvořené od vlastního osobního jména (Freinet). Tato přídavná jména se píšou vždy s velkým písmenem. Správná podoba je proto Freinetova škola. Malé písmeno by bylo namístě ve spojení freinetovská škola.
Zvažované varianty:
freinetova škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 74
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát waldorfská škola, nebo Waldorfská škola.
Klíčové slovo: waldorfská škola
Odpověď: Spojení waldorfská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba waldorfská škola.
Zvažované varianty:
waldorfská škola Waldorfská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10417
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát montessori škola, nebo Montessori škola.
Klíčové slovo: montessori škola
Odpověď: Třebaže výraz montessori je od původu osobní vlastní jméno (M. Montessori – lékařka a pedagožka), v tomto spojení vystupuje jako přídavné jméno (vedle spojení montessori škola se užívá i montessoriovská škola). Protože jde o typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž o obecné pojmenování, je namístě podoba montessori škola. Podobně píšeme montessori výchova, montessori program. Velké písmeno by se psalo ve spojeních škola/program/výchova M. Montessori/Montessoriové.
Zvažované varianty:
montessori škola Montessori škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10348
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Můžete mi sdělit, zda psát Piráti, nebo piráti? V novinách se vyskytují oba způsoby psaní. Kterých z nich je však správně?
Klíčové slovo: P/piráti
Odpověď: Všechny politické strany a hnutí musí mít podle zákona č. 424/1991 Sb. v platném znění kromě plného oficiálního názvu i zkratku. Nejde však o zkratku v lingvistickém slova smyslu, ale o zkrácený název, jenž podle výše uvedeného zákona je povinný údaj a který, jak dokládá rejstřík stran a hnutí, má rozmanitou podobu. U víceslovných názvů tvoří zkrácené názvy nejčastěji iniciálové zkratky: Občanská demokratická strana – ODS, Radostné Česko – RČ atp. Oficiální název zní Česká pirátská strana. Tato strana na rozdíl např. od Občanské demokratické strany, České sociálně demokratické strany a dalších nezvolila jako zkrácený název zkratku, ale výraz Piráti. Podobně postupovala i Strana svobodných demokratů a Strana zelených, jejichž zkrácený název je Svobodní, Zelení. Od toho se odvíjí i dvojí způsob psaní. Jde-li o zkrácené názvy politických stran, je namístě psát Piráti, Svobodní, Zelení, např. jednání se účastnila ODS, ČSSD a Piráti. Příslušníci politických stran a hnutí se podle obecných zásad psaní velkých písmen píšou s malým písmenem: občanští/sociální demokraté, lidovci a také piráti, svobodní, zelení. V kontextech, v nichž je zřejmé, že jde právě o příslušníky jednotlivých stran, je třeba psát malé písmeno: jednání se účastnili občanští demokraté, sociální demokraté a piráti. V ostatních je třeba počítat s kolísáním: autor (pokud si je toho vědom), buď bude psát o straně (Piráti), nebo o jejích příslušnících (piráti).
Zvažované varianty:
Piráti piráti
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10346
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Sdružení na svých webových stránkách používá podobu PRAHA SOBĚ, popř. Praha Sobě. Je psaní tvaru Sobě správné?
Klíčové slovo: sdružení Praha sobě
Odpověď: Pro psaní tvaru sobě s velkým písmenem není důvod. Nejde o vlastní jméno, a proto je namístě podoba Praha sobě.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10329
Užití:
0 0 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení g/Gymnázium u slova gymnázium velké písmeno? Oficiální název zní Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162.
Klíčové slovo: g/Gymnázium Kolín
Odpověď: Jde o zkrácený název a je možné ho chápat jako zástupný název a psát velké písmeno, nebo jako neoficiální a psát malé písmeno. S malým písmenem by se mělo psát spojení gymnázium v Kolíně.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště; Velká písmena – zástupné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.