Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #150 [Jména organizací].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 17/17, položky: 161-170/170
Stav:
#1897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Má se ve spojení ubytování Pod Svatým Václavem psát výraz svatý s velkým písmenem?
Klíčové slovo: ubytování Pod Svatým Václavem
Odpověď: Pro psaní názvů ubytovacích zařízení obsahujících předložkový název platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic. Náležité je proto psát výraz svatý s velkým písmenem.
Poslední užití: 12.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení kavárna U Michaela předložka „u“ s malým písmenem?
Klíčové slovo: kavárna U Michaela
Odpověď: Ano, náležité je psát kavárna U Michaela. Pro psaní tohoto typu platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic.
Poslední užití: 5.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1888
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení penzion Herta slovo penzion s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: penzion Herta
Odpověď: Výraz penzion označuje jen druh ubytovacího zařízení, a proto se píše s malým písmenem.
Zvažované varianty:
penzion Herta Penzion Herta
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1884
Užití:
2 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Ve spojení penzion U muzea jsem napsala u slova penzion velké p a u ostatních slov písmena malá. Bylo mi řečeno, že se má s velkým písmenem psát i předložka. Jak je to správně?
Klíčové slovo: penzion U Muzea
Odpověď: Ani jedna z variant není správná. Náležitá podoba je penzion U Muzea. Výraz penzion označuje jen druh ubytovacího zařízení, a proto se píše s malým písmenem. Pro psaní předložkového názvu platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic.
Zvažované varianty:
Penzion u muzea Penzion U muzea
Poslední užití: 26.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1870
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vláda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení vláda národní shody slovo vláda s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: vláda národní shody
Odpověď: Spojení vláda národní shody se chápe jako obecné pojmenování, a proto je náležité psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
vláda národní shody Vláda národní shody
Poslední užití: 1.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.3

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1869
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vláda
Konkrétní dotaz: Ve spojení vláda ČR se slovo vláda píše s velkým písmenem?
Klíčové slovo: vláda ČR
Odpověď: Spojení vláda ČR se chápe jako obecné pojmenování, a proto je náležité psát malé písmeno.
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.3

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1694
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Úřad městské části Praha 2 u slova úřad velké písmeno?
Klíčové slovo: Úřad městské části Praha 2
Odpověď: Jde o oficiální název instituce, a proto je namístě psát u slova úřad velké písmeno.
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81c
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.5 Magistráty, městské/obecní úřady, zastupitelstva, rady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1411
Užití:
1 0 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Je správné psát ve větě „Začal jsem učit výtvarnou výchovu na základní škole ve Valašských Kloboukách“ ve slově „základní“ malé písmeno?
Klíčové slovo: základní škola ve Valašských Kloboukách
Odpověď: S velkým písmenem se píšou oficiální názvy základních škol. Protože oficiální název je„Základní škola Valašské Klobouky“, měla by se psát „základní škola Valašských Kloboukách“ s malým písmenem, tolerovat však lze i písmeno velké. V dané větě bychom upřednostnili malé písmeno.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1403
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Bude se psát u slova „základní“ ve větě „Bude navštěvovat Základní školu Olomouc, třída Spojenců 8.“ velké, nebo malé písmeno? Hraje tady roli to, že je název školy ve 4. pádě?
Klíčové slovo: Základní škola Olomouc, třída Spojenců 8
Odpověď: Protože jde o oficiální název školy, je namístě napsat velké písmeno, a to bez ohledu na to, v kterém pádě je užit.
Zvažované varianty:
Základní škola základní škola
Poslední užití: 23.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1399
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově „základní“ ve spojení „základní škola v Jevíčku“, když oficiální název školy je „Základní škola Jevíčko“.
Klíčové slovo: základní škola v Jevíčku
Odpověď: S velkým písmenem se píšou oficiální názvy základních škol. Pokud je oficiální název „Základní škola Jevíčko“, měla by se psát „základní škola v Jevíčku“ s malým písmenem, tolerovat však lze i písmeno velké. Malé písmeno upřednostňujeme v životopisu („v letech 2000 až 2009 jsem navštěvovala základní školu v Jevíčku“).
Poslední užití: 11.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.