Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #147 [Zeměpisná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/23, položky: 1-10/229
Stav:
#11897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že se ve spojení park U Svatého Františka z Assisi, píše předložka u výraz svatý s velkým písmenem.
Klíčové slovo: park U Svatého Františka z Assisi
Odpověď: Ano. Pro psaní názvů parků platí stejná pravidla jako pro psaní ulic či náměstí: předložka a první slovo po předložce se píšou s velkým písmenem.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.1 Předložková spojení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11894
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše Středozápad? Z kontextu je zřejmé, že jde o část amerického území.
Odpověď: Pokud tento výraz označuje správní oblast USA, doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.3 Geografické a geopolitické oblasti a území, kontinenty, ostrovy a poloostrovy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11884
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Píše se Třída kpt. Jaroše?
Klíčové slovo: třída Kpt. Jaroše
Odpověď: Není. Názvy druhů veřejných prostranství (ulice, náměstí, nábřeží, třída atp.) se píšou s malým písmenem, i když stojí na prvním místě, a první slovo (i jejich zkratka) po nich s velkým. Náležitá podoba je třída Kpt. Jaroše.
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11788
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy obcí
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména Jindřichův ve větě „Silnici postavilio město Jindřichův Hradec“?
Klíčové slovo: město Jindřichův Hradec
Odpověď: Ve spojeních město + zeměpisné jméno se slovo město píše s malým písmenem vždy, pokud není součástí zeměpisného jména, a to bez ohledu na to, zda označuje správní jednotku, nebo právnickou osobu. Náležité je proto psát město Jindřichův Hradec.
Poslední užití: 9.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10878
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy ostrovů, pohoří, hor, moří, řek, nížin
Konkrétní dotaz: Píše se Vyžlovský rybník, nebo vyžlovský rybník? Tento název nemohu nikde najít.
Klíčové slovo: Vyžlovský rybník
Odpověď: Podle geoprohlížeče Úřadu zeměměřického a katastrálního jde o oficiální název, a proto je namístě podoba Vyžlovský rybník.
Zvažované varianty:
Vyžlovský rybník vyžlovský rybník
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10803
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: V zastupitelstvu naší obce někteří zastávají názor, že nový název, kterým se má pojmenovat nově vzniklý park, by se měl psát Zahrady svatého Vavřince. Argumentují např. bývalým názvem Park Julia Fučíka. Je tato podoba možná?
Klíčové slovo: zahrady Svatého Vavřince
Odpověď: Analogie s dřívějším názvem, jenž oficiálně zněl Park kultury a oddechu Julia Fučíka, je mylná. Tento název neoznačoval park v pravém slova smyslu, ale zábavní podnik. Naproti tomu název, na který se ptáte, skutečně označuje veřejné prostranství. Podle platných PČP se druh veřejného prostranství (ulice, náměstí, alej, sad/y atp.) píše s malým písmenem a následující slovo s písmenem velkým. Náležitá podoba je tedy sady Svatého Vavřince.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 1 Obecné poučení; 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10640
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy obcí
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu obec ve spojení Česká Bříza?
Klíčové slovo: obec Česká Bříza
Odpověď: Ve spojení obec Česká Bříza se píše slovo obec s malým písmenem vždy, a to bez ohledu na to, zda jde o název územního celku, nebo právnické osoby.
Poslední užití: 2.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště, sekce 1 Názvy obcí, městysů a měst

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10631
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše výraz Lovosicko?
Klíčové slovo: Lovosicko
Odpověď: Názvy, které označují město a jeho blízké okolí, i když nejde o geograficky přesně vymezená území, se řadí k vlastním jménům a píšou se s velkým písmenem. Namístě je proto podoba Lovosicko.
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 72
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – světadíly, země, území, sekce 1 Jednoslovné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10576
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že ve větě „Nákupní centrum Palladium najdete na náměstí Republiky“ se píše u slova náměstí malé písmeno.
Klíčové slovo: náměstí Republiky
Odpověď: Ano. V daném kontextu jde o označení náměstí a podle platné kodifikace se u slova náměstí píše malé písmeno a velké písmeno až u druhého výrazu. Obě písmena velká by se psala tehdy, pokud by toto spojení označovalo stanici městské hromadné dopravy (např. stanice metra Náměstí Republiky).
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10574
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Budova Divadla na Vinohradech se nachází na náměstí Míru“ u obou slov velké písmeno?
Klíčové slovo: náměstí Míru
Odpověď: V daném kontextu jde o označení náměstí a podle platné kodifikace se u slova náměstí píše malé písmeno a velké písmeno až u druhého výrazu. Obě písmena velká by se psala tehdy, pokud by toto spojení označovalo stanici městské hromadné dopravy (např. stanice metra Náměstí Míru).
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.