Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #147 [Zeměpisná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/24, položky: 1-10/237
Stav:
#13416
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Jak se píše ulice Nad Malým mýtem?
Klíčové slovo: Nad Malým mýtem
Odpověď: V trojslovných předložkových názvech ulic a dalších veřejných prostranství se předložka a první výraz po ní píšou s velkým písmenem, podstatné jméno podle toho, zda jde o vlastní jméno, nebo ne. V uvedeném spojení je výraz mýto obecné jméno, a proto je náležitá podoba Nad Malým mýtem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13404
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomístní jména
Konkrétní dotaz: Název zní U Tří bříz. Pokud zvolím spojení „jdeme ke Třem břízám“, jak se to bude správně psát?
Klíčové slovo: ke Třem břízám
Odpověď: Pokud toto spojení zapojíme do větné souvislosti, budeme psát předložku s malým písmenem: Jdeme ke Třem břízám.
Poslední užití: 12.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13403
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomístní jména
Konkrétní dotaz: Máme výletní místo U Tří bříz. Je tato podoba správná? Nebo se má psát i velké písmeno u slova bříza?
Klíčové slovo: U Tří bříz
Odpověď: Správná podoba je U Tří bříz. Aby se i u podstatného jména psalo velké písmeno, muselo by jít o vlastní jméno a tím slovo bříza není.
Zvažované varianty:
U Tří bříz U Tří Bříz
Poslední užití: 12.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13401
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: Píše se pardubicko, nebo Pardubicko?
Klíčové slovo: Pardubicko
Odpověď: Jména území, která označují město a jeho okolí, se řadí k vlastním jménům a píšou se s velkým písmenem. Správná podoba je tedy Pardubicko.
Zvažované varianty:
pardubicko Pardubicko
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 72
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – světadíly, země, území, oddíl 1 Jednoslovné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13400
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Přestěhovali jsme se do ulice Dukelských hrdinů a nejsme si jisti, zde se má psát Dukelských hrdinů, nebo Dukelských Hrdinů.
Klíčové slovo: Dukelských hrdinů
Odpověď: Správná podoba je Dukelských hrdinů, protože výraz hrdina je obecné podstatné jméno. Aby se v uvedeném názvu psala obě písmena velká, muselo by po přídavném jménu následovat podstatné jméno vlastní.
Zvažované varianty:
Dukelských hrdinů Dukelských Hrdinů
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 8
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; oddíl 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13399
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Má se psát Štvanická lávka, nebo štvanická lávka?
Klíčové slovo: Štvanická lávka
Odpověď: Jde o novou pražskou lávku, která byla otevřená v červnu v r. 2023. Je to její oficiální název, a proto je namístě psát u přídavného jména velké písmeno.
Zvažované varianty:
Štvanická lávka štvanická lávka
Poslední užití: 5.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády, oddíl Obecné pojmenování

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13398
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz:  Píše se karlínský břeh, nebo Karlínský břeh?
Klíčové slovo: karlínský břeh
Odpověď: Spojení karlínský břeh není oficiální zeměpisný název, přídavné jméno jen signalizuje, na které straně Vltavy se břeh nachází, a proto je náležitá podoba karlínský břeh.
Zvažované varianty:
karlínský břeh Karlínský břeh
Poslední užití: 5.10.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13397
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Píše se holešovická strana, nebo Holešovická strana?
Klíčové slovo: holešovická strana
Odpověď: Spojení holešovická strana není oficiální zeměpisný název, a proto je náležitá podoba holešovická strana.
Zvažované varianty:
holešovická strana Holešovická strana
Poslední užití: 5.10.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že se ve spojení park U Svatého Františka z Assisi, píše předložka u výraz svatý s velkým písmenem.
Klíčové slovo: park U Svatého Františka z Assisi
Odpověď: Ano. Pro psaní názvů parků platí stejná pravidla jako pro psaní ulic či náměstí: předložka a první slovo po předložce se píšou s velkým písmenem.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.1 Předložková spojení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11894
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše Středozápad? Z kontextu je zřejmé, že jde o část amerického území.
Odpověď: Pokud tento výraz označuje správní oblast USA, doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.3 Geografické a geopolitické oblasti a území, kontinenty, ostrovy a poloostrovy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.