Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #19 [Pravopis – psaní velkých písmen].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/131, položky: 1-10/1304
Stav:
#13419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se napíše u výrazu lovosičtí ve spojení Lovosičtí vyhráli.
Klíčové slovo: Lovosičtí
Odpověď: V uvedené větě jde o zpodstatnělé přídavné jméno, které plní funkci vlastního jména, a proto se píše s velkým písmenem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Rejstříky, registry, průkazy, kupní smlouvy, dohody o provedení práce aj.
Konkrétní dotaz: Zvolila jsem podobu stabilní katastr, korektorka toto spojení opravila na Stabilní katastr. Která z nich je správná?
Klíčové slovo: stabilní katastr
Odpověď: Názvy katastrů (z historického hlediska je asi nejznámější tereziánský katastr), se řadí k obecným pojmenováním a píšou se s malým písmenem, proto je náležitá podoba stabilní katastr. Tento způsob psaní jednoznačně převažuje, jak dokládá Český národní korpus, i v praxi.
Zvažované varianty:
stabilní katastr Stabilní katastr
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo registr

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13417
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména příslušníků různých společenství
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou příznivci známých osobností, např. havlovci?
Klíčové slovo: havlovci
Odpověď: Jména označující příznivce osob, stejně jako jména příznivců sportovních klubů, např. slávisté, baníkovci, jsou jména obecná, a proto je namístě psát je s malým písmenem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13416
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Jak se píše ulice Nad Malým mýtem?
Klíčové slovo: Nad Malým mýtem
Odpověď: V trojslovných předložkových názvech ulic a dalších veřejných prostranství se předložka a první výraz po ní píšou s velkým písmenem, podstatné jméno podle toho, zda jde o vlastní jméno, nebo ne. V uvedeném spojení je výraz mýto obecné jméno, a proto je náležitá podoba Nad Malým mýtem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13415
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména příslušníků různých společenství
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že se ve větě „Rok předtím se sešli umírnění kališníci a pražané“ výraz pražané píše s malým písmenem. V textu, který jsem si zkopírovala, je však velké.
Klíčové slovo: pražané
Odpověď: V uvedené větě je namístě podoba pražané. Nejde totiž o označení obyvatele Prahy, ale o příslušníka umírněného husitského směru. Jména příslušníků různých hnutí, směrů, členů organizací, názorových skupin, přívrženců atp. se v češtině nepovažují za vlastní jména, ale obecná a píšou se s malým písmenem.
Zvažované varianty:
pražané Pražané
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pražan

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jak psát, pokud jde o velká písmena, spojení kavárna Na Cestě?
Klíčové slovo: kavárna Na Cestě
Odpověď: Jméno označující druh podniku veřejného stravování se píše s malým písmenem, v předložkovém spojení se píšou obě písmena velká. Náležitá podoba je tedy kavárna Na Cestě.
Poslední užití: 31.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13404
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomístní jména
Konkrétní dotaz: Název zní U Tří bříz. Pokud zvolím spojení „jdeme ke Třem břízám“, jak se to bude správně psát?
Klíčové slovo: ke Třem břízám
Odpověď: Pokud toto spojení zapojíme do větné souvislosti, budeme psát předložku s malým písmenem: Jdeme ke Třem břízám.
Poslední užití: 12.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13403
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomístní jména
Konkrétní dotaz: Máme výletní místo U Tří bříz. Je tato podoba správná? Nebo se má psát i velké písmeno u slova bříza?
Klíčové slovo: U Tří bříz
Odpověď: Správná podoba je U Tří bříz. Aby se i u podstatného jména psalo velké písmeno, muselo by jít o vlastní jméno a tím slovo bříza není.
Zvažované varianty:
U Tří bříz U Tří Bříz
Poslední užití: 12.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13401
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: Píše se pardubicko, nebo Pardubicko?
Klíčové slovo: Pardubicko
Odpověď: Jména území, která označují město a jeho okolí, se řadí k vlastním jménům a píšou se s velkým písmenem. Správná podoba je tedy Pardubicko.
Zvažované varianty:
pardubicko Pardubicko
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 72
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – světadíly, země, území, oddíl 1 Jednoslovné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13400
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Přestěhovali jsme se do ulice Dukelských hrdinů a nejsme si jisti, zde se má psát Dukelských hrdinů, nebo Dukelských Hrdinů.
Klíčové slovo: Dukelských hrdinů
Odpověď: Správná podoba je Dukelských hrdinů, protože výraz hrdina je obecné podstatné jméno. Aby se v uvedeném názvu psala obě písmena velká, muselo by po přídavném jménu následovat podstatné jméno vlastní.
Zvažované varianty:
Dukelských hrdinů Dukelských Hrdinů
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 8
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; oddíl 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.