Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #19 [Pravopis – psaní velkých písmen].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/129, položky: 1-10/1286
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Píšou se ve spojení v/Veselé vánoce obě písmena velká?
Klíčové slovo: v/Veselé Vánoce
Odpověď: Pokud dané spojení stojí na začátku věty, píše se u slova veselý velké písmeno (např. „Veselé Vánoce přejí Novákovi.“). Uprostřed věty je však namístě písmeno malé (např. „Přeji veselé Vánoce.“)
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „úspěšný start do nového roku“ u přídavného jména nový malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Velké písmeno se píše pouze tehdy, jestliže spojení nový rok označuje 1. leden. V daném spojení je náležitá podoba nový rok.
Zvažované varianty:
nový rok Nový rok
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; bod 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Vím, že se podle IJP mají názvy sálů, až na výjimky, psát s malým písmenem. Na brněnské radnici je však zvykem psát Rytířský sál, Sněmovní sál. Problémem je psaní názvu sál r/Rady. Míní se tím Rada statutárního města Brna. Kolegyně se přiklání k podobě sál Rady, já sál rady.
Klíčové slovo: sál r/Rady
Odpověď: Jak píšete, PČP doporučují psát u názvů sálů malá písmena. Výjimkou jsou názvy sálů na Pražském hradě, které jsou vnímány jako významné kulturní památky. Zároveň však je podle obecného poučení v PČP možné u tohoto typu pojmenování, pokud autor považuje daný jev za významný, volit i velké písmeno. Pokud je na brněnské radnici vžité psát názvy ostatních sálů s velkým písmenem, doporučujeme podobu sál Rady. Pochopitelně podoba sál rady, která je v souladu s PČP, je též náležitá.
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky; sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že se ve spojení park U Svatého Františka z Assisi, píše předložka u výraz svatý s velkým písmenem.
Klíčové slovo: park U Svatého Františka z Assisi
Odpověď: Ano. Pro psaní názvů parků platí stejná pravidla jako pro psaní ulic či náměstí: předložka a první slovo po předložce se píšou s velkým písmenem.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; sekce 2.1 Předložková spojení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11896
Užití:
1 1 0
Dotaz: V korespondenci
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u zájmen vy ve spojení Přeji Vám i Vaší paní...?
Klíčové slovo: vy, váš
Odpověď: Podle platných PČP se velké písmeno u těchto zájmen má psát v úřední korespondenci. Pokud jde o soukromou korespondenci, lze zvolit i písmeno malé.
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 98

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11895
Užití:
1 1 0
Dotaz: V korespondenci
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u zájmena vy ve spojení Přeji Vám, pane Nováku, ...?
Klíčové slovo: vy
Odpověď: Podle platných PČP se velké písmeno u tohoto zájmena má psát v úřední korespondenci. Pokud jde o soukromou korespondenci, lze zvolit i písmeno malé.
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 98

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11894
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše Středozápad? Z kontextu je zřejmé, že jde o část amerického území.
Odpověď: Pokud tento výraz označuje správní oblast USA, doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.3 Geografické a geopolitické oblasti a území, kontinenty, ostrovy a poloostrovy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově kraken ve spojení vypustit krakena?
Klíčové slovo: vypustit krakena
Odpověď: Výraz kraken je obecné podstatné jméno, které označuje bájnou obrovskou obludu s mnoha chapadly, připomínající chobotnici. Namístě je proto podoba s malým písmenem, tj. vypustit krakena.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Čestné tituly – typ stavba roku
Konkrétní dotaz: Píše se spojení titul pták roku ve slově pták velké, nebo malé písmeno? Praxe je ve způsobu psaní nejednotná.
Klíčové slovo: titul pták roku
Odpověď: Názvy tohoto typu se nepovažují za vlastní jména, a proto je namístě podoba titul pták roku.
Zvažované varianty:
pták roku Pták roku
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.1.2.5 Čestné tituly

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Sakrální stavby
Konkrétní dotaz: Píše se v názvu kaple sv. Václava u slova kaple velké písmeno a u zkratky sv. malé?
Klíčové slovo: kaple sv. Václava
Odpověď: Jméno označující druh sakrální stavby se píše s malým písmenem a zkratka sv. též. Náležitá podoba je kaple sv. Václava.
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky; sekce 2 Psaní názvů chrámů, bazilik, kostelů, kaplí, rotund

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.