Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #16 [Pravopis – psaní i/y (kromě shody!)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 17/18, položky: 161-170/172
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Ze stáže se vrátil nabitý zkušenostmi. Proč by se tu mělo psát nabitý s měkkým i, když je správně nabýt zkušenosti?
Klíčové slovo: nabitý
Odpověď: Sloveso nabít je ve větě užito ve významu ‚velmi naplnit něčím, napěchovat, vtěsnat, naplnit až k prasknutí, po okraj‘. Nabýt znamená ‚získat, dosáhnout, stát se majitelem‘ (nabýt majetek, vědomosti). Můžeme vytvořit i větu: Nabyl (tedy získal) jsem tolik zkušeností, že jsem jimi doslova nabitý (tedy napěchovaný, naplněný po okraj).
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 30.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Mám psát „Manžel má tento týden nabitý“, nebo „má týden nabytý“?
Klíčové slovo: nabitý
Odpověď: Píšeme „Manžel má tento týden nabitý“. Sloveso nabít je ve větě užito ve významu ‚velmi naplněný něčím, napěchovaný, naplněný až k prasknutí, po okraj‘. Nabýt znamená ‚získat, dosáhnout, stát se majitelem‘ (nabýt majetek, vědomosti).
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Jaké i/y píšeme ve větě „Tramvaj nabitá lidmi“?
Klíčové slovo: nabitý
Odpověď: Píšeme „Tramvaj nabitá lidmi“. Sloveso nabít znamená ‚velmi naplnit něčím, napěchovat, vtěsnat, naplnit až k prasknutí, po okraj‘: ve vlaku bylo nabito, vrátili se z výletu nabiti dojmy, film je nabitý dramatickými scénami. Sloveso nabýt znamená ‚získat, dosáhnout, stát se majitelem‘ (nabýt majetek, vědomosti).
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Čtyři tipy, jak poznat své kolegy - předpokládám, že má být měkké i. Je to správně?
Klíčové slovo: tip
Odpověď: Ano. Jde o doporučení, návrh, radu, proto je namístě psát „tip“. Typ znamená představitel určité skupiny společných znaků.
Zvažované varianty:
tip typ
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: V původním textu bylo psáno disbalance, korektorka to opravila na y, na internetu nacházím obě varianty, která je správná?
Klíčové slovo: dysbalance
Odpověď: Předpony dis- a dys- jsou významově poměrně blízké. Výrazy s řeckou předponou dys- jsou většinou úzce odborné termíny lékařské nebo psychologické (např. dysfunkce, dyslexie), zatímco slova s latinskou předponou dis- patří do různých oblastí odborného vyjadřování (disproporce, diskvalifikovat, dislokace). Výraz dysbalance uvádí Velký lékařský slovník (2002). Žádné jiné slovníky ani dysbalanci, ani hypotetickou podobu disbalance neuvádějí, doporučujeme proto se zejména v kontextu lékařství řídit Velkým lékařským slovníkem a psát dysbalance.
Zvažované varianty:
dysbalance disbalance
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Nespisovné a regionální výrazy
Konkrétní dotaz: S jakým i/y píšeme zkrácené označení slova stipendium?
Klíčové slovo: stípko, stýpko
Odpověď: Slovo není součástí spisovného jazyka, jeho forma proto není kodifikována. Je tedy možné psát stýpko (v souladu s výslovností) i stípko (tento zápis respektuje výchozí podobu).
Zvažované varianty:
stýpko stípko
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Existuje slovo babyčka jako zdrobnělina výrazu javor babyka?
Klíčové slovo: babyčka
Odpověď: Ano, existuje. Slovo se však neužívá běžně, jde o příležitostný výraz užitý např. v básni Emanuely Frynty: Máme doma babyčku a sedá na ní kos...
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat přejaté slovo? Vídám zápis bryskně i briskně.
Klíčové slovo: bryskně
Odpověď: V souladu s ASCS a SSČ píšeme „bryskně“, slovo má význam prudký, příkrý, ostrý, nešetrný.
Zvažované varianty:
bryskně briskně
Poslední užití: 27.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y píšeme ve slově líbit?
Klíčové slovo: líbit
Odpověď: Sloveso líbit nepatří mezi vyjmenovaná ani odvozená slova, v základu slova píšeme proto í; rovněž v zakončení infinitivu píšeme i (-it), podobně např. prosit, sušit, kosit.
Zvažované varianty:
líbit lýbit
Poslední užití: 12.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: S jakým i/y píšeme toto slovo?
Klíčové slovo: ližiny
Odpověď: Slovo ližina není odvozeno od výrazu lyže, ale souvisí se slovem líha. V souladu s jazykovými příručkami píšeme proto jedině ližiny.
Zvažované varianty:
ližiny lyžiny
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.