Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/36, položky: 21-30/357
Stav:
#13268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuju v beletrii zapsat neformálně vyjádřenou formulaci „na sto procent“. Autor má nastopro dohromady, psala bych to spíš na stopro, protože vím, že výraz stopro se občas objevuje.
Klíčové slovo: na stopro
Odpověď: Máte pravdu, že samotné stopro je poměrně obvyklé (nikdy stopro nevíte, co se může stát), zachycuje ho např. i Slovník nespisovné češtiny. Doklady z korpusu ukazují, že obvyklejší je psaní zvlášť: na stopro (na stopro zůstaneme; to vyjde na stopro), spřežka nastopro se objevuje méně často (nastopro krade).
Zvažované varianty:
na stopro nastopro
Poslední užití: 30.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13267
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji do beletrie do přímé řeči zapsat slovy formát A4, aby to odpovídalo výslovnosti v určité větě. Nevím, jestli se to má psát se spojovníkem, jestli se má psát a, nebo raději á, nejraději bych psala podle výslovnosti á čtyřka.
Klíčové slovo: á čtyřka
Odpověď: Jde o neformální jazykový prostředek, jeho pravopisná podoba není stanovena závazně. Psaní se spojovníkem nedoporučujeme, vhodnější je psaní zvlášť, popř. dohromady. Korpusové vyhledávky ukazují, že nejobvyklejší je zápis, který preferujete, tedy á čtyřka (rychle jsem popsal á čtyřku z obou stran; nástěnka je pokryta barevnými á čtyřkami); zápis áčtyřka je řidší (zahrada vypadá jako nepopsaná áčtyřka).
Zvažované varianty:
á čtyřka a čtyřka á-čtyřka áčtyřka
Poslední užití: 30.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu napsat miniakademie dohromady, nebo zvlášť? Psala bych to stejně jako třeba slovo minisukně, miniauto dohromady.
Klíčové slovo: miniakademie
Odpověď: Máte pravdu. Výraz mini- funguje jako první část mnohých složených slov (vedle minisukně je to např. minigolf, minirobot), dohromady proto doporučujeme psát i slovo miniakademie.
Zvažované varianty:
miniakademie mini akademie
Poslední užití: 5.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13206
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme v článku použít psaní fake news (zvlášť), nebo fakenews (dohromady)?
Klíčové slovo: fake news
Odpověď: Jazykové příručky (zatím) výraz nezachycují. V IJP najdeme samosný výraz fake s variantou fejk. Doklady z korpusu SYN v 11 ukazují zcela jednoznačnou převahu psaní zvlášť: fake news = 2682 dokladů, fakenews = 23 dokladů. Je možné, že se časem způsob zápisu změní, zatím však doporučujeme psát výraz jako dvě slova.
Zvažované varianty:
fake news fakenews
Poslední užití: 1.2.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13204
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuotevření dohromady? Nebo s pomlčkou?
Klíčové slovo: znovuotevření
Odpověď: Komponent znovu tvoří první část složených slov. Výraz znovuotevření píšeme dohromady, stejně jako např. slova znovuotevřený, znovunavázání, znovuzrozený. Doplňujeme, že pomlčka se pro zápis složených slov neužívá, u některých složených přídavných jmen se užívá spojovník. To však není tento případ.
Zvažované varianty:
znovuotevření znovu-otevření
Poslední užití: 14.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Ve své práci používám pojem [í komers]. Nenašla jsem nikde ve slovníku, jak ho psát, nenacházím ani českou variantu, používám anglickou podobu. Na internetu vidím různé varianty zápisu: s velkým písmenem na začátku i uprostřed (Ecommerce, eCommerce), s pomlčkou, bez ní. Jak mám slovo psát?
Klíčové slovo: e-commerce
Odpověď: Máte pravdu, že na internetu se můžeme setkat s nejrůznějšími variantami zápisu tohoto výrazu. Pokud slovo z angličtiny používáte v českém textu, doporučujeme volit zápis odpovídající českým zvyklostem a psát e-commerce (počeštěně e-komerce) se spojovníkem (nikoli s pomlčkou, což je delší vodorovná čárka) a s malými písmeny. Jde o ustálený způsob zápisu slov s první částí e- znamenající ‚elektronický‘. Stejně píšeme např. e-shop, e-book, e-mail, e-learning, e-business / e-byznys.
Zvažované varianty:
e-commerce Ecommerce eCommerce ecommerce
Poslední užití: 15.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13199
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je slovo samonakládací mechanismus a samonakládací přepravník. Může se to psát dohromady? Nebo tam má být spojovník?
Klíčové slovo: samonakládací
Odpověď: Spojovník se v tomto slově nepíše. Komponent samo- tvoří první část složených slov (samolepicí, samosprávný, samomluva, samonosný, samovýroba...). Dohromady píšeme i slovo samonakládací (mechanismus, přepravník).
Zvažované varianty:
samonakládací samo-nakládací
Poslední užití: 19.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13195
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píšeme o dotacích na energie, máme psát elektrobonus dohromady? Nebo to má být zvlášť: elektro bonus?
Klíčové slovo: elektrobonus
Odpověď: Komponent elektro- běžně tvoří první část složených výrazů (např. elektrospotřebič, elektromotor, elektromobil, elektrofakulta, elektrosoučástka). Doporučujeme proto psát dohromady i příležitostný výraz elektrobonus.
Zvažované varianty:
elektrobonus elektro bonus
Poslední užití: 24.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píšeme o spotřebičích a nevíme, jestli psát zlášť elektro žrout, nebo dohromady elektrožrout.
Klíčové slovo: elektrožrout
Odpověď: Komponent elektro- běžně tvoří první část složených výrazů (např. elektrospotřebič, elektromobil, elektrofakulta, elektrosoučástky). Doporučujeme proto psát zvlášť: elektrožrout.
Zvažované varianty:
elektrožrout elektro žrout
Poslední užití: 24.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13135
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Překládám text o dermatitidě a nejsem si jistá, zda by se neměl užít spojovník v označení jednoho typu akné – Mallorca akné. V textech vídám zápisy bez spojovníku, ale nevím, zda to není něco jako Rh-faktor.
Klíčové slovo: Mallorca akné
Odpověď: Jazykové příručky toto pojmenování nezachycují. Z internetových zdrojů vyplývá, že označení Mallorca akné se užívá pro akné aestivalis neboli letní akné, které vzniká při intenzivním opalování, resp. pobytu na slunci. Velký lékařský slovník zachycuje latinskou podobu acne aestivalis (kožní onemocnění připomínající akné, vznikající po intenzivním oslunění za spolupůsobení fotoprotektivních či kosmetických prostředků) a jako synonymní uvádí označení Mallorca acne. V češtině je již řadu desetiletí vžitá počeštěná podoba akné, doporučujeme jí dát přednost. Psaní se spojovníkem nedoporučujeme. Nejde o stejný typ, jako je Rh-faktor, ostatně i u něj se postupně prosazuje zápis bez spojovníku. Slovo Mallorca má v tomto případě funkci přívlastku, pojmenování by mohlo mít i podobu mallorcové akné (ta se ale v praxi neužívá). Doporučujeme psát označení jako dvě samostatná slova. Doklady z ČNK i internetu ukazují, že psaní Mallorca akné se v praxi užívá.
Zvažované varianty:
Mallorca akné Mallorca-akné
Poslední užití: 26.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.