Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/36, položky: 11-20/357
Stav:
#13421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát hobby projekty, nebo hobbyprojekty?
Klíčové slovo: hobby projekty
Odpověď: Slovníky bohužel tento výraz nezachycují. Psaní podobných označení nebývá jednotné, v praxi se obvykle objevuje a respektuje psaní zvlášť i dohromady. Jako příklad může posloužit heslo uvedené v IJP, a to hobbymarket (tento způsob zápisu v praxi převažuje) s variantní podobou hobby market. Doklady z korpusu syn v11 nabízejí pouze malé množství dokladů zápisu výrazu, na který se ptáte. Výsledek je ale zcela jednoznačně ve prospěch psaní zvlášť: hobby projekt (24 dokladů), zápis dohromady není doložen vůbec. Doporučujeme zvolit podobu, která je v praxi doložena: hobby projekty.
Zvažované varianty:
hobby projekty hobbyprojekty
Poslední užití: 20.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13420
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak doporučujete psát [boks´set]? Jako dvě slova (box set), nebo dohromady (boxset)? Se spojovníkem bych to nepsala.
Klíčové slovo: box set; boxset
Odpověď: ASSČ toto pojmenování bohužel nezachycuje. Jde o přejatý výraz (podle internetových zdrojů má význam ‚sbírka tří a více hudebních alb, knih, DVD či jiných nosičů, které pojí společný žánr nebo autor‘), jehož podoba není zatím v češtině ustálená. Souhlasíme s vámi, že zápis se spojovníkem není vhodný. Doklady z ČNK (korpus syn v11) ukazují, že se v českých textech objevuje obojí možnost zápisu, např.: hudební vydavatelství zveřejnilo informaci o novém sběratelském box setu, který zanedlouho vyjde; americká rocková legenda vydává v jednom exkluzivním boxsetu čtyři alba a na nich záznamy ze svých slavných koncertů. Dokladů je sice poměrně málo (desítky výskytů), ale je zřejmé, že psaní dvou samostatných slov je častější (pravděpodobně i kvůli naznačení nesplývavé výslovnosti -x-, -s- tj. hlásek [ks ] a [s] následujících po sobě). Obě možnosti zápisu lze považovat za vhodné.
Zvažované varianty:
box set boxset
Poslední užití: 20.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13411
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videonahrávka dohromady, nebo se má psát zvlášť: video nahrávka?
Klíčové slovo: videonahrávka
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videonahrávka proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo. Doklady z korpusu syn v11 ukazují, že je tento způsob běžně užívaný (5 793 dokladů).
Zvažované varianty:
videonahrávka video nahrávka
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13410
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videozáznam dohromady, nebo se má psát zvlášť: video záznam?
Klíčové slovo: videozáznam
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videozáznam proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo.
Zvažované varianty:
videozáznam video záznam
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13392
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát minitrénink, nebo mini trénink?
Klíčové slovo: minitrénink
Odpověď: Komponent mini- funguje jako první část mnohých složených slov (např. minisukně, minigolf, minirobot), dohromady proto doporučujeme psát i minitrénink.
Zvažované varianty:
minitrénink mini trénink
Poslední užití: 21.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13390
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo energoprémie dohromady, nebo zvlášť, popř. se spojovníkem?
Klíčové slovo: energoprémie
Odpověď: Komponent energo tvoří první část složeného slova, podstatné jméno energoprémie doporučujeme psát dohromady; obdobně např. energošmejdi, energocentrum, energoblok.
Zvažované varianty:
energoprémie energo prémie energo-prémie
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13389
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo energošmejdi dohromady?
Klíčové slovo: energošmejdi
Odpověď: Komponent energo tvoří první část složeného slova, podstatné jméno energošmejdi píšeme dohromady (obdobně jako např. energocentrum, energoblok). Tento způsob zápisu je podle dokladů vžitý a v praxi jednoznačně převažuje. Zápisy zvlášť (energo šmejdi) a se spojovníkem (energo-šmejdi) se objevují výjimečně.
Zvažované varianty:
energošmejdi energo šmejdi energo-šmejdi
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát slovo [logdaun] dohromady, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: lockdown
Odpověď: Výraz lockdown píšeme dohromady, bez spojovníku. Náležitou podobu lze ověřit v IJP, popř. v nově vznikajícím elektronickém ASSČ.
Zvažované varianty:
lockdown lock-down
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je uvedeno, že ceny rostou v důsledku po-lockdownové poptávky. Nejsem si jistá, jestli je psaní se spojovníkem v pořádku, ale i zápis bez spojovníku se mi zdá divný.
Klíčové slovo: polockdownový
Odpověď: Spojovník se v podobných případech neužívá, náležité je psaní dohromady: polockdownový. Obdobně např. pomaturitní, poinfarktový, poválečný, polistopadový.
Zvažované varianty:
polockdownový po-lockdownový
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13271
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V odborné práci potřebuji použít pojmenování onemocnění alfa-manosidóza. Nacházím různé možnosti: s pomlčkou a bez ní, liší se také počet n.
Klíčové slovo: alfa-mannosidóza
Odpověď: Jde o odborný termín, v běžných slovnících není uveden. U odborných názvů se můžeme setkat s kolísáním pravopisné podoby podle toho, komu je text určen. Některé texty preferují původní názvy (často respektující latinu, popř. řečtinu), jiné upřednostňují počeštěné podoby (v souladu s výslovností), popř. i zjednodušení hláskových skupin. Určitou nejednotnost nacházíme i ve Velkém lékařském slovníku, a to jak v knižní, tak elektronické verzi. Je zde uvedeno heslo alfa-mannosidáza (mannosidóza), ale také heslo mannosidosa. Každopádně jsou zachována dvě n (manno-) a zápis je se spojovníkem (nejde o pomlčku). Doplňujeme, že zakončení -óza (v úzce odborném prostředí -osa) signalizuje onemocnění (např. dermatóza, neuróza); zakončení -áza označuje enzymy. Doklady z Českého národního korpusu jsou zcela nedostatečné, na základě dokladů z internetu lze považovat za nejvhodnější zápis alfa-mannosidóza.
Zvažované varianty:
alfa-mannosidóza alfa mannosidóza alfa-manosidóza
Poslední užití: 28.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.