Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/18, položky: 1-20/357
Stav:
#13548
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašel, jestli psát video shrnutí, video-shrnutí, nebo videoshrnutí. Umělá inteligence mi tvrdí pokaždé něco jiného.
Klíčové slovo: videoshrnutí
Odpověď: Psaní se spojovníkem se pro češtinu nedoporučuje. Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, ale za jednoznačně nejvhodnější považujeme psaní dohromady: videoshrnutí. Komponent video- tvoří běžnou součást složených slov, např. videohra, videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta. Pokud nechcete použít složené slovo, pak lze volit formulaci shrnutí na videu.
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát video trénink zvlášť, nebo se spojovníkem video-trénink, nebo dohromady videotrénink?
Klíčové slovo: videotrénink
Odpověď: Doporučujeme psát videotrénink dohromady jako jedno slovo. Část video- je běžnou součástí mnohých složených slov, z běžně užívaných je to např. videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta.
Zvažované varianty:
videotrénink video trénink video-trénink
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13546
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, jestli psát euroobal, euro obal, nebo euro-obal. Nenašla jsem ho ve slovníku, jjde o spisovné slovo?
Klíčové slovo: euroobal
Odpověď: Slovo euroobal je v pořádku, do slovníku se dostane jen malá část slovní zásoby. Doporučujeme psát dohromady euroobal, komponent euro- tvoří první část složených slov, k běžněji užívaným výrazům tvořeným stejným způsobem patří např. eurokomisař(ka), eroposlanec, euroregion, euroskeptik, eurozóna.
Zvažované varianty:
euroobal euro obal euro-obal
Poslední užití: 28.5.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13475
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jde mi o slovo bioregion, resp. BIO region. Obvykle chápu bio- jako součást slov a píšu ho dohromady s příslušným slovem (např. bioregion). V publikaci, kterou upravuji, je psáno BIO region, protože autoři chtějí rozlišit význam. Bioregion chápu jako území s jistou biodiverzitou. V publikaci je užito psaní BIO region, protože se tím myslí území, kde je podporováno ekozemědělství.
Klíčové slovo: bioregion
Odpověď: Zápis BIO region nemůžeme doporučit, protože je pro čtenáře matoucí. BIO není iniciálová zkratka, proto není důvod psát slovo velkými písmeny. Domněnku, že se neobvyklým zápisem vyjádří význam, nesdílíme, pro čtenáře zůstane slovo neprůhledné. Bio může fungovat jako samostatné přídavné jméno, ale stále běžnější je to, že tvoří první komponent ve složenině. Některé výrazy lze proto zapsat oběma způsoby. Ve spojení s podstatným jménem doporučujeme chápat bio- jako komponent složeniny a psát dohromady s příslušným podstatným jménem. Zápis bioregion je vhodnější, ale nelze vyloučit ani možnost psát bio region. V ČNK (korpus syn v12) je bioregion zachycen 124x, bio region jednou.
Zvažované varianty:
bioregion bio region BIO region
Poslední užití: 3.8.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13474
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak mám zapsat subsaharská Afrika? V angličtině je to s pomlčkou a písmena jsou velká (Sub-Saharan Africa), je to tak i v češtině?
Klíčové slovo: subsaharský
Odpověď: V češtině píšeme slovo subsaharský dohromady, komponent sub- tvoří první část mnohých složených slov, např. subtropický, subalpínksý, subdodávka, subkontinentální. Nejde o vlastní jméno, doporučujeme proto psát subsaharská Afrika (obdobně např. jižní Evropa). Doplňujeme, že v anglickém slově Sub-Saharan nejde o pomlčku, ale o spojovník, tedy o kratší vodorovnou čárku.
Zvažované varianty:
subsaharský sub-saharský
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13462
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak máme napsat pomalurozpustné tablety? Píše se to dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: pomalu rozpustný; pomalurozpustný
Odpověď: Příručky výraz nezachycují, doklady z ČNK a internetu ukazují, že převažuje psaní zvlášť: pomalu rozpustný, popř. je možné volit obrácený slovosled: rozpustný pomalu. Analogicky podle frekventovaného výrazu rychleschnoucí, lze zvolit i psaní dohromady: pomalurozpustný.
Zvažované varianty:
pomalurozpustný pomalu rozpustný
Poslední užití: 17.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13451
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo spoluzákonodárce (ten, kdo vytváří např. evropskou legislativu) dohromady, nebo zvlášť (spolu zákonodárce)? Na googlu psaní zvlášť převažuje, ale spíše bych slovo psala dohromady.
Klíčové slovo: spoluzákonodárce
Odpověď: Slovo je poměrně nové a málo frekventované. Doporučujeme ho psát jako jedno slovo: spoluzákonodárce. Jde o ústrojně vytvořené kompozitum s první částí spolu- ve významu ‚společně‘. Stejně jsou tvořeny frekventovanější výrazy jako např. spolupracovník, spolupachatel, spolucestující, spolujezdec, spolumajitel.
Zvažované varianty:
spoluzákonodárce spolu zákonodárce
Poslední užití: 23.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo spolu-
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13450
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát paraplavání (dohromady), nebo para plavání (zvlášť)? Nacházím obě možnosti.
Klíčové slovo: paraplavání
Odpověď: Pravopis obdobných výrazů není v praxi úplně ustálený, proto nacházíte doklady obojího zápisu. Komponent para-, který v tomto případě odkazuje k výrazům paraplegie, paraplegický, paraplegik, se chová stejně jako části bio-, eko-, maxi- apod. Tyto komponenty píšeme obvykle dohromady s příslušným základovým slovem. Dohromady se píše např. vžité označení paralympiáda/paraolympiáda, paralympionik/paraolympionik a výrazy jako parasport, paragolf, parahokej (parahokejista), paraflorbal (paraflorbalista). Z jazykového hlediska proto doporučujeme psát slovo paraplavání dohromady.
Zvažované varianty:
paraplavání para plavání
Poslední užití: 4.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13449
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát paraplavec (dohromady), nebo para plavec (zvlášť)? Nacházím obě možnosti.
Klíčové slovo: paraplavec
Odpověď: Pravopis obdobných výrazů není v praxi úplně ustálený, proto nacházíte doklady obojího zápisu. Komponent para-, který v tomto případě odkazuje k výrazům paraplegie, paraplegický, paraplegik, se chová stejně jako části bio-, eko-, maxi- apod. Tyto komponenty píšeme obvykle dohromady s příslušným základovým slovem. Dohromady se píše např. vžité označení paralympiáda/paraolympiáda, paralympionik/paraolympionik a výrazy jako parasport, paragolf, parahokej (parahokejista), paraflorbal (paraflorbalista). Z jazykového hlediska proto doporučujeme psát slovo paraplavec (popř. paraplavkyně) dohromady.
Zvažované varianty:
paraplavec para plavec
Poslední užití: 4.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13448
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Ve své práci mám několikrát slovo postkvantová kryptografie. Nevím, jestli to má být s pomlčkou, s mezerou, nebo dohromady.
Klíčové slovo: postkvantový
Odpověď: Psaní zvlášť nedoporučujeme. Pomlčka se pro zápis slov neužívá, v angličtině se v obdobných výrazech užívá spojovník (post-quantum cryptography). V češtině však komponent post- (značící následnost) tvoří první část složených slov, tzn. že ho píšeme dohromady s příslušným výrazem. Stejně jako píšeme např. postmoderna; postpubertální, postgraduální, doporučujeme psát dohromady i adjektivum postkvantový (postkvantová kryptografie).
Zvažované varianty:
postkvantový post-kvantový post kvantový
Poslední užití: 9.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát hobby projekty, nebo hobbyprojekty?
Klíčové slovo: hobby projekty
Odpověď: Slovníky bohužel tento výraz nezachycují. Psaní podobných označení nebývá jednotné, v praxi se obvykle objevuje a respektuje psaní zvlášť i dohromady. Jako příklad může posloužit heslo uvedené v IJP, a to hobbymarket (tento způsob zápisu v praxi převažuje) s variantní podobou hobby market. Doklady z korpusu syn v11 nabízejí pouze malé množství dokladů zápisu výrazu, na který se ptáte. Výsledek je ale zcela jednoznačně ve prospěch psaní zvlášť: hobby projekt (24 dokladů), zápis dohromady není doložen vůbec. Doporučujeme zvolit podobu, která je v praxi doložena: hobby projekty.
Zvažované varianty:
hobby projekty hobbyprojekty
Poslední užití: 20.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13420
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak doporučujete psát [boks´set]? Jako dvě slova (box set), nebo dohromady (boxset)? Se spojovníkem bych to nepsala.
Klíčové slovo: box set; boxset
Odpověď: ASSČ toto pojmenování bohužel nezachycuje. Jde o přejatý výraz (podle internetových zdrojů má význam ‚sbírka tří a více hudebních alb, knih, DVD či jiných nosičů, které pojí společný žánr nebo autor‘), jehož podoba není zatím v češtině ustálená. Souhlasíme s vámi, že zápis se spojovníkem není vhodný. Doklady z ČNK (korpus syn v11) ukazují, že se v českých textech objevuje obojí možnost zápisu, např.: hudební vydavatelství zveřejnilo informaci o novém sběratelském box setu, který zanedlouho vyjde; americká rocková legenda vydává v jednom exkluzivním boxsetu čtyři alba a na nich záznamy ze svých slavných koncertů. Dokladů je sice poměrně málo (desítky výskytů), ale je zřejmé, že psaní dvou samostatných slov je častější (pravděpodobně i kvůli naznačení nesplývavé výslovnosti -x-, -s- tj. hlásek [ks ] a [s] následujících po sobě). Obě možnosti zápisu lze považovat za vhodné.
Zvažované varianty:
box set boxset
Poslední užití: 20.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13411
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videonahrávka dohromady, nebo se má psát zvlášť: video nahrávka?
Klíčové slovo: videonahrávka
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videonahrávka proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo. Doklady z korpusu syn v11 ukazují, že je tento způsob běžně užívaný (5 793 dokladů).
Zvažované varianty:
videonahrávka video nahrávka
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13410
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videozáznam dohromady, nebo se má psát zvlášť: video záznam?
Klíčové slovo: videozáznam
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videozáznam proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo.
Zvažované varianty:
videozáznam video záznam
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13392
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát minitrénink, nebo mini trénink?
Klíčové slovo: minitrénink
Odpověď: Komponent mini- funguje jako první část mnohých složených slov (např. minisukně, minigolf, minirobot), dohromady proto doporučujeme psát i minitrénink.
Zvažované varianty:
minitrénink mini trénink
Poslední užití: 21.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13390
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo energoprémie dohromady, nebo zvlášť, popř. se spojovníkem?
Klíčové slovo: energoprémie
Odpověď: Komponent energo tvoří první část složeného slova, podstatné jméno energoprémie doporučujeme psát dohromady; obdobně např. energošmejdi, energocentrum, energoblok.
Zvažované varianty:
energoprémie energo prémie energo-prémie
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13389
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo energošmejdi dohromady?
Klíčové slovo: energošmejdi
Odpověď: Komponent energo tvoří první část složeného slova, podstatné jméno energošmejdi píšeme dohromady (obdobně jako např. energocentrum, energoblok). Tento způsob zápisu je podle dokladů vžitý a v praxi jednoznačně převažuje. Zápisy zvlášť (energo šmejdi) a se spojovníkem (energo-šmejdi) se objevují výjimečně.
Zvažované varianty:
energošmejdi energo šmejdi energo-šmejdi
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát slovo [logdaun] dohromady, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: lockdown
Odpověď: Výraz lockdown píšeme dohromady, bez spojovníku. Náležitou podobu lze ověřit v IJP, popř. v nově vznikajícím elektronickém ASSČ.
Zvažované varianty:
lockdown lock-down
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je uvedeno, že ceny rostou v důsledku po-lockdownové poptávky. Nejsem si jistá, jestli je psaní se spojovníkem v pořádku, ale i zápis bez spojovníku se mi zdá divný.
Klíčové slovo: polockdownový
Odpověď: Spojovník se v podobných případech neužívá, náležité je psaní dohromady: polockdownový. Obdobně např. pomaturitní, poinfarktový, poválečný, polistopadový.
Zvažované varianty:
polockdownový po-lockdownový
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13271
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V odborné práci potřebuji použít pojmenování onemocnění alfa-manosidóza. Nacházím různé možnosti: s pomlčkou a bez ní, liší se také počet n.
Klíčové slovo: alfa-mannosidóza
Odpověď: Jde o odborný termín, v běžných slovnících není uveden. U odborných názvů se můžeme setkat s kolísáním pravopisné podoby podle toho, komu je text určen. Některé texty preferují původní názvy (často respektující latinu, popř. řečtinu), jiné upřednostňují počeštěné podoby (v souladu s výslovností), popř. i zjednodušení hláskových skupin. Určitou nejednotnost nacházíme i ve Velkém lékařském slovníku, a to jak v knižní, tak elektronické verzi. Je zde uvedeno heslo alfa-mannosidáza (mannosidóza), ale také heslo mannosidosa. Každopádně jsou zachována dvě n (manno-) a zápis je se spojovníkem (nejde o pomlčku). Doplňujeme, že zakončení -óza (v úzce odborném prostředí -osa) signalizuje onemocnění (např. dermatóza, neuróza); zakončení -áza označuje enzymy. Doklady z Českého národního korpusu jsou zcela nedostatečné, na základě dokladů z internetu lze považovat za nejvhodnější zápis alfa-mannosidóza.
Zvažované varianty:
alfa-mannosidóza alfa mannosidóza alfa-manosidóza
Poslední užití: 28.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.