Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/33, položky: 1-10/328
Stav:
#13135
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Překládám text o dermatitidě a nejsem si jistá, zda by se neměl užít spojovník v označení jednoho typu akné – Mallorca akné. V textech vídám zápisy bez spojovníku, ale nevím, zda to není něco jako Rh-faktor.
Klíčové slovo: Mallorca akné
Odpověď: Jazykové příručky toto pojmenování nezachycují. Z internetových zdrojů vyplývá, že označení Mallorca akné se užívá pro akné aestivalis neboli letní akné, které vzniká při intenzivním opalování resp. pobytu na slunci. Velký lékařský slovník zachycuje latinskou podobu acne aestivalis (kožní onemocnění připomínající akné vznikající po intenzivním oslunění za spolupůsobení fotoprotektivních či kosmetických prostředků) a jako synonymní uvádí označení Mallorca acne. V češtině je již řadu desetiletí vžitá počeštěná podoba akné, doporučujeme jí dát přednost. Psaní se spojovníkem nedoporučujeme. Nejde o stejný typ jako je Rh-faktor, ostatně i u něj se postupně prosazuje zápis bez spojovníku. Slovo Mallorca má v tomto případě funkci přívlastku, pojmenování by mohlo mít i odobu mallorcové akné (ta se ale v praxi neužívá). Doporučujeme psát označení jako dvě samostatná slova. Doklady z ČNK i internetu ukazují, že psaní Mallorca akné se v praxi užívá.
Zvažované varianty:
Mallorca akné Mallorca-akné
Poslední užití: 26.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13130
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše aroma difuzér? Nacházím více dokladů na psaní zvlášť, ale nevím, zda by se to nemohlo psát dohromady jako třeba aromaterapie.
Klíčové slovo: aromadifuzér
Odpověď: Máte pravdu, že psaní zvlášť (aroma difuzér) je podle dokladů z ČNK v praxi dosti obvyklé. Přesto doporučujeme psát aromadifuzér dohromady. Komponent aroma- může tvořit první část složených slov, k běžně užívaným patří zmíněná aromaterapie, dále třeba aromalampa, aromamasáž, aromaterapeutka. Slovo aromadifuzér sice nezachycuje ani nový ASSČ, ale neznamená to, že výraz není v pořádku. Jeho frekvence je však poměrně nízká, slovník zachycuje běžněji užívanou slovní zásobu.
Zvažované varianty:
aromadifuzér aroma difuzér
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13129
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Použil jsem označení celočerné panely. Je slovo v pořádku? Psal bych slovo dohromady, ale počítač mi to podtrhává, zatímco celo černé nechává.
Klíčové slovo: celočerný
Odpověď: Slovo celočerný je v pořádku. Webový korektor slovo podtrhává nejspíš proto, že není příliš frekventované a nezná ho. Komponent celo- tvoří první část složených slov. Stejně jako např. celodenní, celonárodní, celoživotní, celoplátěný apod. píšeme dohromady i výraz celočerný. Pokud byste chtěl volit psaní zvlášť, pak je vhodá formulace: panely (jsou) celé černé.
Zvažované varianty:
celočerný celo černý
Poslední užití: 1.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13125
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se termoprádlo dohromady, nebo mám psát zvlášť termo prádlo? Na internetu vidím různé varianty.
Klíčové slovo: termoprádlo
Odpověď: Komponent termo- (s významem teplo, teplý, tepelný, teplota) tvoří první část složených výrazů, a to jak podstatných, tak přídavných jmen. Doporučujeme proto psát termoprádlo jako jedno slovo. Doklady z ČNK uklazují, že zápis dohromady (termoprádlo) je mnohonásobně častější než zvlášť (termo prádlo). Mnohé z těchto složených slov zachycuje už NASCS či IJP, dohromady doporučujeme psát i další obdobné výrazy, které ve slovníku (zatím) zachyceny nejsou.
Zvažované varianty:
termoprádlo termo prádlo
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13110
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát food bloger nebo foodbloger? Našla jsem různé způsoby.
Klíčové slovo: foodbloger
Odpověď: Doporučujeme psát dohromady foodbloger, popř. foodblogger. Zápis dohromady zachycuje IJP, podoba s jedním g je v praxi výrazně častější.
Zvažované varianty:
foodbloger food bloger
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13109
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebujeme zapsat, že někdo dělá sedy lehy. Našla jsem různé způsoby – s mezerou, s čárkou i se spojovníkem.
Klíčové slovo: sedy lehy
Odpověď: Zápis se spojovníkem vhodný není, spojovník se užívá v jiných případech zápisu slov, např. ve složených přídavných jménech. Doporučujeme psát jako dvě samostatná slova, tzn. dělá sedy lehy. Stejným způsobem se píšou ustálená spojení jako křížem krážem, horem dolem, zuby nehty apod.
Zvažované varianty:
sedy lehy sedy-lehy
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13048
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je uvedeno slovo post konfliktní. Myslím si, že by to mělo být psáno dohromady (postkonfliktní), ale poněkud mne mate, že to počítačový korektor nechává jako dvě samostatná slova.
Klíčové slovo: postkonfliktní
Odpověď: Nemýlíte se – komponent post- (značící následnost) tvoří první část složených slov a píšeme ho v češtině dohromady s příslušným výrazem. Slovo postkonfliktní píšeme dohromady (obdobně jako např. výrazy postpubertální, postglaciální, postgraduální, postmodernismus apod.). Počítačovým korektorem se nezneklidňujte, nezná všechna slova, proto občas nenabízí správné řešení.
Zvažované varianty:
postkonfliktní post konfliktní
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13010
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát slovo subminiaturní dohromady, nebo se to píše se spojovníkem sub-miniaturní?
Klíčové slovo: subminiaturní
Odpověď: Náležitý zápis je dohromady: subminiaturní. Předpona se píše dohromady s příslušným výrazem (srov. např. subalpínský, subdominantní, subjaderný).
Zvažované varianty:
subminiaturní sub-miniaturní
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12989
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu o nejrůznějších poruchách a fobiích je slovní spojení para-permanentní kontrola. Lidé s touto poruchou musí stále něco kontrolovat. Nikde se mi nepodařilo slovo najít a zdá se mi podivné. Ale potřebuji vědět, zda ho psát se spojovníkem (para-permanentní), nebo dohromady (parapermanentní).
Klíčové slovo: parapermanentní
Odpověď: Tento termín jsme nenašli v žádném nám dostupném zdroji (Velký lékařský slovník, Velký psychologický slovník, Český národní korpus, internet). Původní řecká předpona para- může mít několik významů, v medicínských názvech obvykle vyjadřuje význam ‚odlišný, nenormální‘. Píše se dohromady s příslušným výrazem, doporučujeme proto psát parapermanentní (stejně jako třeba paranormální).
Zvažované varianty:
parapermanentní para-permanentní
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuju poradit, zda můžu psát slovo vícenáklady dohromady. Nikde jsem ho nenašel.
Klíčové slovo: vícenáklady
Odpověď: Psaní dohromady je v pořádku. Komponent více- tvoří první složku mnoha složených slov, převážně přídavných jmen, např. víceletý, vícečlenný, víceslovný, víceúčelový. Užívá se však také u podstatných jmen, např. víceboj, vícehlas, vícepráce, víceúčelovost. Také podstatné jméno vícenáklady píšeme dohromady. Současné slovníky ho neuvádějí, ale o nové slovo nejde – substantivum vícenáklad je zachyceno už v Příručním slovníku jazyka českého. Podle dokladů z ČNK se dnes užívá běžně.
Zvažované varianty:
vícenáklady více náklady
Poslední užití: 26.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.