Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #200 [Dohromady, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/15, položky: 1-20/295
Stav:
#13200
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Psala bych maso-zeleninový příkrm spíše se spojovníkem, ale nevím, zda to není dohromady.
Klíčové slovo: masozeleninový
Odpověď: Máte pravdu, že spojovník ve složeném přídavném jménu signalizuje, že jde o dvě souřadně spojené složky (v tomto případě je to maso/masový a zelenina/zeleninový). Avšak podle platných doporučení používáme spojovník pro oddělení obou souřadných složek tehdy, je-li první složka složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Pokud je zakončení první části -o, popř. -ovo, pak píšeme složené přídavné jméno dohromady. První část složeného výrazu může být někdy tvořena jak celým, tak zkráceným kmenem přídavného jména, např. ořechovotvarohový (i ořechotvarohový), tvarohovomakový (i tvarohomakový). Dohromady tedy píšeme i přídavné jméno masozeleninový, popř. masovozeleninový (příkrm).
Zvažované varianty:
masozeleninový maso-zeleninový
Poslední užití: 23.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Student v práci nepoužil formulaci nástroj měnové politiky, ale vytvořil slovo měnověpolitický nástroj. Jak to zapsat? Může se to psát i jako dvě samostatná slova?
Klíčové slovo: měnověpolitický
Odpověď: Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova, ale buď dohromady, nebo se spojovníkem. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -ově (a také na -sko, -cko, -ně) vycházíme z věcné znalosti. Jestliže složené přídavné jméno tvoříme z ustáleného slovního spojení měnová politika, pak jde o podřadné spojení, a složené přídavné jméno proto píšeme dohromady: měnověpolitický nástroj. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – adjektivum měnově-politický nástroj by tedy znamenalo měnový a politický nástroj (tedy jiný význam).
Zvažované varianty:
měnověpolitický měnově-politický měnově politický
Poslední užití: 26.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13128
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se pracovně lékařská prohlídka jako dvě slova, nebo to mám psát dohromady jako jedno slovo?
Klíčové slovo: pracovnělékařský
Odpověď: Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova, ale buď dohromady, nebo se spojovníkem. Zápis pracovně lékařská prohlídka tedy vhodný není. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – pracovně-lékařský znamená pracovní a lékařský. V tomto případě však přídavné jméno neznamená pracovní a lékařský, ale odkazuje ke slovnímu spojení pracovní lékařství (to souvisí s označením pracovní lékař). Takováto podřadná spojení jsou východiskem pro složené přídavné jméno zapisované dohromady. Náležitá podoba je tedy pracovnělékařská prohlídka.
Zvažované varianty:
pracovnělékařský pracovně lékařský
Poslední užití: 8.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit s psaním slovního spojení územněplánovací dokumentace. Koriguju stránky Institutu plánování a rozvoje, což je instituce zabývající se územním plánováním, a nacházím to psané několika způsoby, nejčastěji zvlášť a se spojovníkem. Také v ČNK je mnoho dokladů na psaní zvlášť.
Klíčové slovo: územněplánovací
Odpověď: ČNK není kodifikační příručka – doklady výskytů ukazují, jak se určité slovo či slovní spojení obvykle používá, ale neznanemá to, že tato podoba je vždy ta nejvhodnější a že odpovídá platným jazykovým doporučením. Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově bychom měli podle jazykových příruček psát buď se spojovníkem, nebo dohromady. Psaní zvlášť není v souladu se současnou kodifikací, přestože se takové doklady stále objevují (jak dokládá zápis územně plánovací, může být dokonce v některých textech převažující). Zápis se spojovníkem: územně-plánovací by odkazoval ke dvěma souřadně spojeným složkám: uzemní a plánovací dokumentace (problematika, proces), což není správný předpoklad. Přídavné jméno je v tomto případě odvozeno ze slovního spojení územní plánování (popř. územní plán). Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady. Doporučujeme proto psát územněplánovací dokumentace.
Zvažované varianty:
územněplánovací územně-plánovací územně plánovací
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Pojmenování obchodně-technický zástupce se píše s pomlčkou?
Klíčové slovo: obchodně-technický
Odpověď: Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Přídavná jména se píšou buď dohromady, nebo se spojovníkem (tedy kratší vodorovnou čárkou), a to bez mezer. Pomlčka (delší vodorovná čárka) se při zápisu složených přídavných jmen neužívá. V tomto případě jde o souřadné spojení slov obchodní a technický; složky jsou na stejné úrovni, složené přídavné jméno píšeme proto se spojovníkem: obchodně-technický zástupce.
Zvažované varianty:
obchodně-technický obchodně technický
Poslední užití: 9.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Dcera napsala slovo párminutový (ve smyslu párminutový běh) dohromady a bylo jí to opraveno na psaní zvlášť. Myslím si, že psát pár minutový není v pořádku, ale raději si to ověřuji. Jak je to možné vysvětlit?
Klíčové slovo: párminutový
Odpověď: Souhlasíme, slovníky sice přídavné jméno párminutový nezachycují, protože takto tvořených slov je nepřeberné množství a všechna se do slovníku nedostanou, navíc v tomto případě jde spíše o řidčeji užívaný výraz. Ale při zápisu postupujeme stejně jako u složenin typu několikahodinový, vícečlenný, mnohaletý, popř. podle složených přídavných jmen, jejichž první složkou je číslovka, např. pětiminutový, sedmihodinový, osmiletý. Poučení je možné najít např. v IJP v kapitole Složená přídavná jména (bod 2. 2). Doklady užití výrazu párminutový najdeme rovněž v ČNK (párminutový potlesk, odpočinek, rozhovor).
Zvažované varianty:
párminutový pár minutový
Poslední užití: 10.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit, jak napsat ovocnozeleninový protlak, pyré. Na základě informací v IJP bych slovo psala dohromady, ale matou mě výrobci, protože často píšou slovo se spojovníkem (ovocno-zeleninový). Také nevím, zda se při zápisu slova nějak nezohledňuje to, když jsou složky zastoupeny ve stejném poměru, nebo naopak, když ovocné části je větší procento.
Klíčové slovo: ovocnozeleninový
Odpověď: Zápis ovocnozeleninový protlak, pyré je v pořádku, přestože v praxi opravdu poměrně často vídáme psaní se spojovníkem. Spojovník však používáme pro oddělení obou souřadných složek tehdy, je-li první složka složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. V tomto případě je první část zakončena na -o (popř. to může být u obdobného typu pojmenování i -ovo). Složené přídavné jméno píšeme proto dohromady: ovocnozeleninový. Převaha jedné složky nemá vliv ani na způsob zápisu, ani na pořadí, v němž jsou složky uvedeny. Ještě doplňujeme, že první část složeného výrazu může být někdy tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména, např. ořechovotvarohový (i ořechotvarohový), tvarohovomakový (i tvarohomakový). Dvě rovnocenné možnosti zápisu by mohly nastat, pokud by bylo pořadí složek uvedeno obráceně: zeleninoovocný i zeleninovoovocný.
Poslední užití: 16.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13009
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak máme psát spojení pracovnělékařská prohlídka? Nemůžeme se dohodnout, jestli psát dohromady, se spojovníkem nebo zvlášť. Nacházíme všechny možnosti.
Klíčové slovo: pracovnělékařský
Odpověď: Máte pravdu, že v praxi se můžeme setkat se všemi uvedenými možnostmi. Ale neznamená to, že jsou všechny vhodné. Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova. Zápis pracovně lékařský tedy v pořádku není. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – pracovně-lékařský znamená pracovní a lékařský. To teoreticky vyloučit nelze, avšak v případě, který řešíte, přídavné jméno neznamená pracovní a lékařský, ale odkazuje ke slovnímu spojení pracovní lékařství (to souvisí s označením pracovní lékař). Takováto podřadná spojení jsou východiskem pro složené přídavné jméno zapisované dohromady. Náležitá podoba je tedy pracovnělékařská prohlídka.
Zvažované varianty:
pracovnělékařský pracovně-lékařský pracovně lékařský
Poslední užití: 13.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Vím, že se píše lískooříškový dohromady, protože je to od lískového oříšku. Ale pokud píšu oříškovo-mléčný krém, tak bych to psala s pomlčkou, protože jsou tam dvě složky. Je to tak?
Klíčové slovo: oříškovomléčný; oříškomléčný
Odpověď: Pomlčka se pro zápis složených přídavných jmen neužívá, náležitý zápis je buď se spojovníkem, nebo dohromady. Ale ani psaní se spojovníkem v tomto případě v pořádku není, přestože jde o dvě složky: oříšky a mléko (oříškovou a mléčnou). Spojovník používáme pro oddělení dvou souřadných složek tehdy, je-li první část složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Se spojovníkem bychom psali pojmenování oříškově-mléčný krém. Pokud je první část zakončena na -(ov)o, pak bychom měli psát v souladu s doporučením složené přídavné jméno dohromady (přestože má dvě složky): oříškovomléčný, popř. oříškomléčný. Varianty jsou významově rovnocenné, v obou případech píšeme slovo dohromady. Obdobně např. tvaroho(vo)maková buchta. V praxi se toto pravidlo často nedodržuje.
Zvažované varianty:
oříškovomléčný oříškovo-mléčný
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se píše lískooříškový krém? Psala bych to dohromady, ale lidé to často píšou s pomlčkou?
Klíčové slovo: lískooříškový
Odpověď: Složená přídavná jména píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Pomlčka se pro jejich zápis neužívá. Slovo lískooříškový píšeme dohromady, protože jde o podřadné spojení, v němž jedna složka (přídavné jméno lískový) rozvíjí druhou (podstatné jméno oříšek). Obdobně píšeme např. vysokoškolský (týkající se vysoké školy), latinskoamerický (týkající se Latinské Ameriky).
Zvažované varianty:
lískooříškový lísko-oříškový
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12883
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát vanilkomedová sladkost whisky, nebo to má být vanilkovomedová? Je to stejné jako třeba tvarohomakový?
Klíčové slovo: vanilkomedový
Odpověď: Rozhodnutí záleží na vás. První část složeného výrazu může být tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména. Správně jsou tedy obě podoby: vanilkomedová sladkost i vanilkovomedová sladkost, obě píšeme dohromady. Máte pravdu, že jde o stejný typ složeného přídavného jména jako např. označení tvaroho(vo)makový. Každému uživateli může být bližší jiná varianta, ale obě jsou v pořádku.
Zvažované varianty:
vanilkomedový vanilkovomedový
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12882
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji se ujistit. Ve větě ...ananasové aroma dokonale ladí s ovocně-květinovým aroma... píšeme přídavné jméno se spojovníkem? Vím, že je běžnější psát ovocnokvětinový. Pokud by klient trval na uvedené podobě, je zápis se spojovníkem v pořádku?
Klíčové slovo: ovocnokvětinový; ovocně-květinový
Odpověď: Ano, pokud použijete označení ovocně-květinové aroma, pak přídavné jméno patří do kategorie složených přídavných jmen, jejichž první část je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Protože výraz je tvořen dvěma souřadnými složkami (ovocné a květinové), píšeme složené přídavné jméno se spojovníkem: ovocně-květinové (aroma). Je rovněž možné zvolit složené přídavné jméno, jehož první část bude zakončena na -o (popř. v jiných případech na -ovo), pak píšeme složené přídavné jméno dohromady – ovocnokvětinové aroma (obdobně např. hluchoněmý člověk, meruňko(vo)vanilková zmrzlina). Místo složeného přídavného jména by bylo také možné zvolit zápis dvou samostatných přídavných jmen spojených spojkou a: ladí s ovocným a květinovým aroma.
Zvažované varianty:
ovocnokvětinový ovocně-květinový
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12861
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno pojistně-matematické principy se spojovníkem. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pojistněmatematický
Odpověď: Při zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Mnohdy je však velmi obtížné zjistit, co přesně složené přídavné jméno pojmenovává, jaké je jeho východisko. Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Zápis se spojovníkem užíváme u souřadného spojení složek, spojovník de facto nahrazuje spojku a. Pojistně-matematický tedy znamená pojistný a matematický. Neznáme širší kontext, ale je značně pravděpodobné, že v uvedeném případě se přídavné jméno vztahuje ke slovnímu spojení pojistná matematika. Podle internetu je pojistná matematika část matematiky, která se zabývá zkoumáním matematických zákonitostí v měření, řízení a sdílení rizik a aplikací těchto poznatků. Předmět pojistná matematika se vyučuje na FFF UK, doklady užití najdeme i v ČNK, existuje i profese pojistný matematik. Pokud je základem složeného přídavného jména podřadné slovní spojení (jedna složka rozvíjí druhou), pak se přídavné jméno píše dohromady, např. trestní právo – trestněprávní, analogicky pojistná matematika – pojistněmatematický.
Zvažované varianty:
pojistněmatematický pojistně-matematický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jmén
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12859
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je užito spojení odborně-technické informace. Je zápis se spojovníkem v pořádku, nebo se to píše dohromady? Domnívám se, že nejspíš jde o informace, které jsou odborné a technické.
Klíčové slovo: odborně-technický
Odpověď: Pojmenování je poněkud neprůhledné, není jasné, co si pod ním má uživatel představit. Ale pokud se domníváte, že jde o informace, které jsou jednak odborné a jednak technické, pak jde o souřadné spojení a složené přídavné jméno se píše se spojovníkem: odborně-technické informace.
Zvažované varianty:
odborně-technický odbornětechnický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se píše dopravně bezpečnostní opatření? S pomlčkou, zvlášť, nebo dohromady?
Klíčové slovo: dopravněbezpečnostní
Odpověď: Psaní zvlášť se podle platných doporučení u složených přídavných jmen neužívá, píšeme je buď dohromady, nebo se spojovníkem. Upřesňujeme, že vodorovná čárka, užívaná při zápisu některých složených přídavných jmen, není pomlčka, ale spojovník (kratší vodorovná čárka). V tomto případě jde nepochybně o opatření týkající se dopravní bezpečnosti. Jestliže je základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou (dopravní bezpečnost), pak píšeme adjektivum dohromady: dopravněbezpečnostní opatření.
Zvažované varianty:
dopravněbezpečnostní dopravně-bezpečnostní dopravně bezpečnostní
Poslední užití: 9.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12806
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Není mi jasné, zda psát operativně-eskortní skupina, operativně eskortní skupina, nebo operativněeskortní skupina. Nacházím všechny možnosti. Vězeňská služba ČR používá zápis operativně-eskortní, ale vím, že ne vždy to mají v dokumentech správně. Jak se taková slova posuzují? Existuje nějaké pravidlo?
Klíčové slovo: operativní eskortní skupina
Odpověď: Složená přídavná jména by se neměla psát zvlášť, v souladu s platným doporučením je píšeme podle významu buď dohromady, nebo se spojovníkem. Zápis operativně eskortní tedy můžeme vyloučit. Při zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Pravidlo rozlišuje dvě východiska. Pokud by základem bylo ustálené slovní spojení operativní eskorta, jednalo by se o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou. Pak bychom měli psát složené přídavné jméno dohromady: operativněeskortní. Obdobně např. trestní právo – trestněprávní. Druhou možností je, že jde o souřadné spojení, tzn. že obě složky jsou na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a, popř. by jejich pořadí mohlo být i obrácené. Pak by bylo namístě použít spojovník. Např. česko-německý (český a německý); zemědělsko-potravinářský (zemědělský a potravinářský). Byla-li by skupina operativní a eskortní, pak bychom psali operativně-eskortní skupina. V tomto případě je to poněkud problematické, protože nejde o běžně užívaný výraz. Bohužel bez znalosti širšího kontextu není možné rozhodnout jednoznačně. Doporučujeme proto zjistit, jaký význam se v uvedeném označení skrývá. Z jazykového hlediska se totiž nabízí ještě další možnost, a to nevytvářet složené přídavné jméno a zapsat uvedená slova jako dvě samostatná přídavná jména: operativní eskortní skupina (= eskortní skupina se podle potřeby využije operativně; obdobně např. operativní policejní jednotka).
Zvažované varianty:
operativně-eskortní operativněeskortní operativně eskortní
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12766
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme nadpis: Koordinace zdravotně-sociálních služeb z pohledu zdravotně-sociálního pracovníka. Jak mám psát zdravotně-sociální? Je to koordinace dvou služeb, jedna je podle zákona zdravotní, druhá sociální. Ptám se proto, že v zákoně je to psáno jako dvě samostatná slova (zdravotně sociální pracovník).
Klíčové slovo: zdravotně-sociální
Odpověď: Složená přídavná jména by se (až na několik výjimek) neměla psát zvlášť, v souladu s platným doporučením je píšeme podle významu buď dohromady, nebo se spojovníkem. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Jak sama potvrzujete, jedná se nepochybně o zdravotní a sociální služby. Jde tedy o souřadné spojení dvou složek na stejné úrovni. Pro oddělení obou složek složeného přídavného jména v takovém případě používáme spojovník (ten v podstatě nahrazuje spojku a): zdravotně-sociální (např. služby, pracovník, péče). Zápis dvou samostatných slov se občas objevuje v názvech škol/fakult. Jejich názvy pravděpodobně pocházejí z doby před rokem 1993, kdy došlo ke změně zápisu u složených přídavných jmen. Takováto označení sice nejsou v souladu se současnými doporučeními, ale obvykle se respektují. Je nepříjemné, že v některých důležitých textech je slovo uvedeno nesprávným způsobem. Doporučujeme, abyste ve svých materiálech užívali náležitou podobu se spojovníkem: Koordinace zdravotně-sociálních služeb z pohledu zdravotně-sociálního pracovníka.
Zvažované varianty:
zdravotně-sociální zdravotně sociální
Poslední užití: 25.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12685
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se sladce pikantní hořčice s mezerou, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: sladce pikantní
Odpověď: V tomto případě doporučujeme psát dvě samostatná slova: sladce pikantní hořčice. Nejde o složené přídavné jméno typu sladkokyselý (to se píše dohromady, nikoli se spojovníkem), ale o volné spojení příslovce (sladce) a přídavného jména (pikantní).
Zvažované varianty:
sladce pikantní sladce-pikantní
Poslední užití: 18.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Je v pořádku psát palmovojádrový tuk jako jedno slovo?
Klíčové slovo: palmovojádrový
Odpověď: Pokud je zakončení první části složeného přídavného jména -(ov)o, pak bychom slovo měli psát dohromady – palmovojádrový tuk. První část složeného výrazu může být někdy tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména. Např. vedle zápisu malinovocitronový, ořechovotvarohový je možné užít i podobu malinocitronový, ořechotvarohový. Rovněž v tomto případě se objevují obě možnosti: palmovojádrový i palmojádrový (tuk, olej). Podle dokladů z ČNK a internetu je varianta palmojádrový dokonce výrazně frekventovanější.
Zvažované varianty:
palmovojádrový palmovo-jádrový
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12494
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V literatuře nacházím tři způsoby psaní stejného výrazu – nízko potenciální, nízkopotenciální i nízko-potenciální teplo. Který mám užívat?
Klíčové slovo: nízkopotenciální
Odpověď: Doporučujeme psát dohromady nízkopotenciální. Jedná se o tzv. podřadné složené přídavné jméno přívlastkového typu (nízká potence – nízkopotenciální, srov. vysokoškolský od vysoká škola). Komponent nízko- v podstatě funguje i jako první část složených slov, což dokládají termíny jako nízkofrekvenční, nízkonapěťový, nízkoteplotní, nízkopodlažní, nízkotlaký.
Zvažované varianty:
nízkopotenciální nízko potenciální nízko-potenciální
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Technický slovník naučný. 2001–2005.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.