Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #199 [Dohromady, nebo zvlášť?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/19, položky: 1-10/182
Stav:
#13127
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem to nedohledala, proto bych ráda věděla, zda můžu psát dosladka dohromady, nebo to může být jedině zvlášť?
Klíčové slovo: dosladka, do sladka
Odpověď: U výrazů s předložkami do a na je možnost tvořit nové spřežky téměř neomezená (např. na hrubo i nahrubo, na jemno i najemno, do zlatova i dozlatova, do měkka i doměkka). Správně jsou obě možnosti (dosladka i do sladka), není mezi nimi žádný významový rozdíl. Doklady z ČNK ukazují, že obě možnosti se v praxi užívají (omáčka byla laděná hodně do sladka – omáčku udělal kuchař poněkud dosladka).
Zvažované varianty:
dosladka do sladka
Poslední užití: 19.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, bod 5
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, bod 5
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13124
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Je možné psát slovo pokolikáté dohromady? Nenašla jsem v příručkách, že by pokolikáté byla spřežka. Ale v korpusu je psaní pokolikáté (dohromady) výrazně častější než psaní zvlášť (po kolikáté), proto se chci poradit, k čemu se mám přiklonit.
Klíčové slovo: po kolikáté; pokolikáté
Odpověď: Máte pravdu, že výkladové slovníky čestiny ani Pravidla českého pravopisu spřežku pokolikáté neuvádějí. Máte rovněž pravdu, že doklady z ČNK ukazují jednoznačnou převahu psaní dohromady (v syn v11 je poměr téměř 4 : 1). Není proto důvod neposuzovat tento výraz podobně jako třeba zápisy poprvé / po prvé, pokaždé / po každé a připustit obojí možnost psaní: dohromady i zvlášť. Spřežku pokolikáté (s variantou po kolikáté) jsme doplnili do IJP.
Zvažované varianty:
po kolikáté pokolikáté
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Našla jsem v příručce, že zvenku se píše dohromady. Ale nejsem si jistá, zda to platí i pro význam vyjadřující směr pohybu, tedy vyjádření, že někdo přišel z venku. Jestli v tom případě nejde o předložku a slovo venek.
Klíčové slovo: zvenku; z venku
Odpověď: V tomto případě je možné zvolit jak psaní zvlášť, tak dohromady. Podstatné jméno venek vyjadřuje podle SSČ význam ‚místo mimo uzavřený prostor‘; ve slovníku je doplněn příkladem „vrátit se z venku do bytu“. Spřežka zvenku je synonymní s příslovcem zvenčí a má podle SSČ význam ‚z vnější strany‘, což je ilustrováno příklady „vrátit se, dívat se zvenčí“. Je tedy možné psát jak „Vrátil se z venku“, tak „Vrátil se zvenku“.
Zvažované varianty:
zvenku z venku
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13079
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Nikde nemůžu najít, jestli mám v textu ponechat najust dohromady, nebo psát na just zvlášť. V korpusu je to doloženo zhruba stejně.
Klíčové slovo: najust; na just
Odpověď: Nespisovné výrazy nemívají závaznou pravopisnou podobu. Proto i doklady z ČNK ukazují, že se v praxi užívají obě možnosti zápisu. Slovník nespisovné češtiny zachycuje jak zápis dohromady, a to v hesle najust, tak i zvlášť (u hesla just je uveden příklad na just). Srovnatelné doklady najdeme i v NASCS, variantní možnosti zápisu nejsou vzájemně provázány. IJP uvádí obě možnosti psaní.
Zvažované varianty:
najust; na just
Poslední užití: 25.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13050
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuzvolen dohromady? V textu je to psáno zvlášť.
Klíčové slovo: znovuzvolen
Odpověď: Doporučujeme psát dohromady znovuzvolen (např. byl znovuzvolen prezidentem). Slovo je zachyceno v IJP. Komponent „znovu-“ může tvořit první část složených slov (znovuuzavíratelný, znovuzvolený, znovuobjevení apod.). Psaní zvlášť však nelze považovat za chybné, v praxi se užívá často, popř. se užívá obrácené pořadí slov: byl znovu zvolen předsedou; v září byl zvolen znovu.
Zvažované varianty:
znovuzvolen znovu zvolen
Poslední užití: 3.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13049
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Nevím, jestli se píše od jak živa, nebo dohromady odjakživa.
Klíčové slovo: odjakživa
Odpověď: Příslovce odjakživa píšeme v souladu s jazykovými příručkami dohromady. Tato spřežka je uvedena už i v PSJČ z 30. až 50. let minulého století. V literatuře z počátku 20. století se můžete setkat se zápisem od jakživa.
Zvažované varianty:
odjakživa od jak živa
Poslední užití: 9.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Zmizet po anglicku se píše zvlášť, nebo dohromady (jako třeba poprvé, podruhé)?
Klíčové slovo: po anglicku
Odpověď: V ustrnulých spojeních tohoto typu píšeme předložku „po“ zvlášť a zeměpisná jména v nich užitá píšeme s malým počátečním písmenem. Náležitý zápis je tedy zmizet po anglicku. Obdobně po česku, po německu. Dohromady i zvlášť lze psát ustálená spojení jako poslepu i po slepu, postaru i po staru, podomácku i po domácku a také výrazy s číslovkami, např. poprvé i po prvé, popáté i po páté.
Zvažované varianty:
po anglicku poanglicku
Poslední užití: 19.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 5 – Psaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 5 – Psaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Píšeme vcelku, nebo v celku?
Klíčové slovo: vcelku; v celku
Odpověď: Záleží na tom, v jakém kontextu výraz užijeme. Příslovce vcelku psané dohromady má význam ‚celkem, zhruba, přibližně‘, např. vcelku se mi tady líbilo, vcelku se nám to podařilo. Dohromady píšeme i částici s omezovacím významem, např. má vcelku pravdu. Zvlášť podle platné kodifikace píšeme spojení jako šaty v celku, plavky v celku, salám v celku.
Zvažované varianty:
vcelku v celku
Poslední užití: 24.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 1.3 – Typ v celku × vcelku
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 1.3 – Typ v celku × vcelku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12950
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Když píšu dvě hodiny v kuse, může to být i dohromady (vkuse)?
Klíčové slovo: v kuse
Odpověď: Příručky spřežku vkuse nezachycují, doporučujeme proto psát pouze zvlášť „v kuse“ (dvě hodiny v kuse, dvě hodiny v jednom kuse). Ve spisovném projevu je však vhodné volit jinou formulaci, např. dvě hodiny najednou, bez přestávky apod.
Zvažované varianty:
v kuse vkuse
Poslední užití: 24.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12912
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Máme větu, která se týká letu balonem: „Spotřeboval při tom hodně paliva." Nejsem si jistá, jestli psát dohromady přitom, nebo zvlášť při tom?
Klíčové slovo: přitom; při tom
Odpověď: U dvojice „při tom“ a „přitom“ není vymezení rozdílu jednoznačné. Volba varianty někdy závisí na preferenci pisatele. Chápání tohoto výrazu jako spojení předložky a ukazovacího zájmena se oslabuje a ve většině textů lze volbu odůvodnit jak významem ‚zároveň, současně‘ (spřežka přitom), tak vztáhnutím k ději předchozí věty, ke kterému zájmeno odkazuje (při tom). Modelovým příkladem může být věta uvedená v IJP v kapitole Psaní spřežek a spřahování: Hraje a přitom zpívá (= během hry na nástroj zároveň zpívá) i Hraje a při tom zpívá (= svou hru doprovází zpěvem – při hraní zpívá). V uvedené větě si lze představit obě možnosti: (a) Při tom letu spotřeboval hodně paliva, nebo (b) Zaplatil nám málo, ale spotřebovat přitom hodně paliva. Doporučujeme posoudit větu v širším kontextu.
Zvažované varianty:
přitom při tom
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 3.3 – Při tom × přitom
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.