Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #130 [Pravopisná podoba].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/32, položky: 1-10/311
Stav:
#13414
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V anglicko-české knížce potřebujeme napsat slovo [rokenrol]. V originálu nacházíme dvě podoby, jednou s mezerou kolem apostrofů (rock 'n' roll), podruhé bez mezer (rock'n'roll). Nevím, kterou z nich zvolit.
Klíčové slovo: rokenrol; rock-and-roll; rock 'n' roll
Odpověď: V češtině je doporučováno psát buď počeštěně rokenrol, nebo volit variantu se spojovníky: rock-and-roll. Tyto možnosti najdete např. v IJP a výkladových slovnících češtiny. Pokud chcete v knize z určitých důvodů zachovat zápis s apostrofy, který jste našli v anglickém textu, považujeme za vhodné vycházet z anglické verze internetové Wikipedie. Zde je uvedena podoba s mezerami kolem apostrofů: rock 'n' roll.
Zvažované varianty:
rokenrol rock-and-roll
Poslední užití: 19.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme v textu o opravě památek větu „klenba znázorňjící lva, orla a adoranta". Opravila jsem to na adoranda, podle slova adorovat. Chápu to tak, že je to člověk, který někoho adoruje. Ale váhám, jak je to správně.
Klíčové slovo: adorant
Odpověď: Jde o velice málo užívané slovo, výkladové slovníky češtiny výraz adorant/adorand nezachycují. ASSČ a rovněž NASCS, SSJČ a PSJČ uvádějí výraz adorátor s významem 1. kdo někoho obdivuje, uctívá; kdo (přehnaně) vyzdvihuje přednosti něčeho, někoho (adorátoři houslisty Pavla Šporcla); 2. kdo modlitbou, obřadním způsobem ap. projevuje úctu k Bohu (adorátor Ježíše v Nejsvětější svátosti). V ČNK (korpus SYN v11) výraz adorand doložen není, varianta adorant se objevuje 26x (např. jedním z největších adorantů Jezulátka byl sv. František z Assisi; k velkým světcům připojuje menší postavy adorantů, skupiny pečlivě komponuje; kostelní betlémy se doplňovaly o tři nové a vzácné adoranty s doprovodem a dary). Doporučujeme proto v textu ponechat variantu adorant.
Zvažované varianty:
adorant adorand
Poslední užití: 19.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13352
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda psát tinitus, nebo tinnitus. Velký lékařský slovník uvádí tinitus s jedním n, ale v různých textech vidím spíše dvě n: tinnitus.
Klíčové slovo: tinnitus; tinitus
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny výraz neuvádějí, medicínské slovníky nejsou jednotné. Rovněž v ČNK (korpus SYN v11) jsou doloženy obě podoby, a to jak v publicistických, tak odborných textech, zápis tinnitus poněkud převažuje (275 : 192). Volba pravopisné podoby záleží na tom, komu je určen text, v němž je slovo užíváno. Pro odborné texty doporučujeme volit spíše původní podobu tinnitus, v textech určených širší veřejnosti je vhodnější užít zjednodušený zápis tinitus.
Zvažované varianty:
tinnitus tinitus
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13315
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Potřebuju vědět, jak mám zapsat 2. pád příjmení Líňa. Skloňovala bych ho podle vzoru žena a pak napíšu Líňy, ale je to zvláštní. Nejspíš se to původní ň měkčí tím měkkým i, ale když napíšu Líni, tak to jméno ztrácí úplně svou podobu a je to někdo jiný.
Klíčové slovo: Líňa
Odpověď: Pokud jde o mužské příjmení Líňa, pak upřesňujeme, že se neskloňuje podle vzoru žena, ale předseda, tvar 2. pádu je však stejný, a to Líni (nikoli Líňy). Přestože se vám zápis nelíbí, je správně. Háček nad ň ze základní podoby jména Líňa se neopakuje, měkčení n je ve 2. pádě signalizováno písmenem i. Obdobně se zachází např. se jmény Váňa – Váni, Baťa – Bati, popř. Naďa – Nadi, Nadě.
Zvažované varianty:
Líni Líňy
Poslední užití: 30.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i, í – y, ý v domácích nebo zdomácnělých slovech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Píše se [departmán] normálně foneticky departmán?
Klíčové slovo: departement
Odpověď: Nepíše, podle IJP i nového elektronického ASSČ se pojmenování územní a správní jednotky ve Francii a v některých dalších zemích píše v češtině původním pravopisem: departement. Počeštěná podoba departmán se v praxi objevuje jen výjimečně, např. v korpusu SYN v11 jsou pouhé 3 doklady, zatímco varianta departement je doložena 2743x.
Zvažované varianty:
departement departmán
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13301
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Mám dotaz na slovo [emodži]. Píšu odbornou práci a zajímá mě, jestli psát emoji, nebo emodži. Podobu emodži jsem našla ve Wiikipedii, jinak marně slovo hledám ve slovnících. A dále mě zajímá i rod.
Klíčové slovo: emoji; emodži
Odpověď: Slovníky, včetně nového elektronického ASSČ, slovo nermají, ale najdete ho v IJP. Můžete užít obě varianty. Počeštěná podoba emodži, která odpovídá výslovnosti, je v pořádku, prosazuje se ale zatím poměrně málo, původní anglický přepis emoji je v současnosti výrazně frekventovanější. Proto je tato podoba jako základní uvedena v IJP. Slovo je nesklonné, převládá užití v rodě středním, nelze však odmítat ani rod mužský (v něm kolísá mezi neživotností a životností), který je v úzu rovněž doložen. Další informace najdete v drobnosti A. Černé Emoji neboli emodži v časopise Naše řeč: ročník 104 (2021), číslo 4.
Zvažované varianty:
emoji emodži
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Anna Černá: Emoji neboli emodži Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 4.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13280
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Před časem jsme vydali knihu, kde bylo několikrát použito slovo [kymatika] psané cymatika (obor související s akustikou). Napsal nám jeden rozhořčený čtenář, že správná podoba je kymatika. Verzi cymatika použila překladatelka, slovo jsme nenašli v žádném slovníku, abychom zápis ověřili. V ČNK jsme doklad nenašli, internet zná obě možnosti, ale zdá se, že zápis s c převládá. Rádi bychom věděli, jestli má čtenář pravdu a jediná možná podoba je kymatika, nebo zda jsou možné obě podoby.
Klíčové slovo: kymatika; cymatika
Odpověď: Jde o málo frekventovaný termín, slovníky (včetně nového elektronického ASSČ) bohužel výraz nezachycují. Internetové doklady ukazují, že původní anglický výraz cymatics (popisující studium frekvenčních jevů a vibrací; nauka o vlnění zvuku) bývá překládán oběma zmíněnými způsoby: cymatika a kymatika. Slovo se v posledních letech objevuje často ve spojitosti s léčením zvukovými vibracemi. Máte pravdu, že cymatika je v současné době frrekventovanější. Proces počešťování přejatých výrazů nebývá vždy přímočarý, proto je někdy třeba počítat s kolísáním pravopisné podoby. Dokladů užití je v případě tohoto slova velmi málo. V korpusu SYN v11 jsme nenašli žádný doklad zápisu cymatika/cymatica a pouhé tři doklady podoby kymatika (dva jsou ale ze stejného textu). Při posuzování pravopisné podoby je vhodné zařadit slovo do kontextu podobných výrazů. Základem tohoto výrazu je podle internetových zdrojů řecké slovo kyma – vlna. Stejný základ mají v NASCS hesla kyma (architektonický prvek), kymografie, kymograf (lékařské termíny). Při zapojování slov cizího původu do češtiny je obvyklé, že písmeno c vyslovované jako [k] se mění v k, bylo by proto logické, aby se slovo zapisovalo kymatika. Nelze však přehlížet ani skutečnost, že zápis může být silně ovlivněn angličtinou, z níž k nám obvykle slovo přichází. Pak se setkáváme s kolísáním a dvojí pravopisnou podobou. Příkladem jsou výrazy s základem kyber-. Vedle ustálených výrazů kybernetika, kybernetický (psáno jen s k) se připouští dvojí možnost např. ve slovech kybepunk/cyberpunk, kyberprostor/cyberprostor, kyberkultura/cyberkultura. Nelze tedy tvrdit, že podoba cymatika je nesprávná, za vhodnější však považujeme zápis kymatika.
Zvažované varianty:
cymatika kymatika
Poslední užití: 20.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: internet.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13279
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jsme firma poskytující online marketing a nabízíme firmám bidovací/biddovací automat. Nejsem si jistá, jestli psát jedno, nebo dvě d. Vídám různé způsoby psaní tohoto přejatého výrazu, setkávám se např. se zápisy biddování, ale bidovat. Kterou z možností doporučujete?
Klíčové slovo: bidovat
Odpověď: Jde o nové pojmenování, jazykové příručky (včetně nově vznikajícího ASSČ) bohužel toto slovo nezachycují. Počešťování přejatých slov není přímočarý proces, roli v něm má mnoho faktorů. Lze proto jen těžko odhadnout, zda se při zapojování tohoto přejatého výrazu do češtiny bude spíše zachovávat původní pravopisný základ, nebo dojde ke zjednodušení. Rozhodující je uživatelská praxe. Při odpovědi můžeme v tomto případě vycházet z dokladů užití, těch je však (a to jak v ČNK, tak na internetu), relativně málo. Doklady v korpusu SYN v11 i internetu (vyhledavač Google) ukazují, že dvě d bývají zachována ve slově bidding (tj. přihazování) – velmi často jde o přejímku pojmenování real time bidding, popř. header bidding. Naopak u odvozených výrazů bidovat, bidování vídáme pouze jedno d (např. u většiny předmětů už bidování (aukční přihazování) nefunguje, zákazníci nakupují za pevně stanovenou cenu; získali certifikát, bez něhož nelze bidovat na produkty). Je zřejmé, že v praxi se poměrně rychle prosadilo zjednodušení pravopisného základu. Vzhledem k tomu, že běžnější jsou podoby bidovat, bidování, doporučujeme psát jedno d rovněž v přídavném jméně bidovací (automat, nástroje, strategie).
Zvažované varianty:
bidovat biddovat
Poslední užití: 26.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci užívám slovo metylace/methylace. Nevím, jestli je vhodnější psát methylace, nebo metylace.
Klíčové slovo: metylace; methylace
Odpověď: Souhlásková skupina -th- se obvykle ve zdomácnělých přejatých slovech píše jako t. Platí to pro slova jako etan, metan (a jejich odvozeniny), dále jsou to např. antologie, aritmetika, estetika, étos, katedra, mytologie, patos, teze, syntéza, patologie. Doporučení je uvedeno v IJP v kapitole Počešťování přejatých slov (bod 1.3). Jak IJP ve slovníkové části, tak PČP i další slovníky uvádějí často pouze jednu (a to počeštěnou) pravopisnou podobu, ale podle obecných pravopisných zásad uvedených ve výkladové části lze v určitých typech textů tato slova psát pravopisem původním. Původní pravopisná podoba bývá tradičně upřednostňována např. v chemickém názvosloví (ethan, methyl). Při volbě pravopisné podoby doporučujeme přihlédnout k tomu, komu je text určen. Původní pravopisné podoby mají své opodstatnění v úzce odborných textech, v ostatních typech textů (obvkle určených širší veřejnosti) doporučujeme volit podoby bez th. V případě bakalářské práce je vhodné poradit se s vedoucím práce.
Zvažované varianty:
metylace methylace
Poslední užití: 3.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13272
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak se v češtině píše slovo [bretariánství]? Potřebujeme tak pojmenovat jeden díl dokumentu.
Klíčové slovo: breathariánství
Odpověď: Pravopis není zatím ustálený, žádné příručky (včetně ASSČ) toto slovo nezachycují. Podle dokladů v korpusu SYN v11 a na internetu se počeštěný zápis (bretariánství) objevuje jen výjimečně, nejčastěji slovo zachovává původní anglický základ, k němu se pak připojují česká zakončení: breathariánství, breatharián(ka), breatharianismus.
Zvažované varianty:
breathariánství bretariánství
Poslední užití: 31.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: ČNK, Google.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.