Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #130 [Pravopisná podoba].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/30, položky: 1-10/291
Stav:
#13171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Můžeme psát štrůdl (s kroužkem nad ů), nebo píšeme štrúdl?
Klíčové slovo: štrúdl; štrůdl
Odpověď: Jde o přejaté slovo (z něm. Strudel), proto ho ve starších jazykových příručkách najdete pouze v podobě štrúdl. S čárkovaným ú píšeme i další přejatá slova, např. skútr, pedikúra, medúza, túje. Synonymní výraz pro závin však v češtině už natolik zdomácněl, že je jeho cizí původ pro mnohé uživatele češtiny již zastřený. V praxi se postupně prosadila i pravopisně počeštěná podoba štrůdl. Je natolik rozšířená, že byla nově zařazena i do IJP. Je tedy možné psát jak štrúdl, tak štrůdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme psát termoprádlo, nebo thermoprádlo? Je varianta s -h- vysloveně špatně? Na stránkách s oblečeních vidím podobu thermo- docela často.
Klíčové slovo: termoprádlo
Odpověď: Pro české texty rozhodně doporučujeme volit počeštěnou podobu termoprádlo. Skupina th se ve slovech řeckého původu nebo utvořených od řeckého základu píše již řadu desetiletí jako t (např. antologie, estetika, metoda, patos, teorie, téma, metan); psaní th se může zachovávat jen v úzce odborných textech (např. paramythie, methan).
Zvažované varianty:
termoprádlo thermoprádlo
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji se poradit o psaní výrazu [ala prima]. Setkala jsem se v textu se psaním à la prima, jako se třeba píše kuře à la bažant, ale nikde jinde jsem to nenašla. Na internetu jsem dohledala, že alla prima znamená malba napřímo, bez předmaleb a odvozuju, že přeneseně to může znamenat, že se něco dělá přímo.
Klíčové slovo: alla prima
Odpověď: Nový ASSČ tento výraz bohužel neuvádí. Podle Wikipedie má výraz alla prima původ v italštině a znamená ‚na první pokus‘. Termín z oblasti výtvarného umění je zachycen v NASCS; slovník rovněž odkazuje k původu v italštině a vysvětluje označení alla prima slovy „(malba) definitivními tóny přímo na podklad bez podmaleb a postupného překrývání vrstev„. V ČNK (syn v11) je zachyceno necelých 60 dokladů, jednoznačně převažují kontexty z výtvarného prostředí, výjimečně se objevuje i užití v literárním prostředí (psaní „alla prima“, rovnou a bez oprav, nanejvýš s dodatečným použitím nůžek nebo škrtů).
Zvažované varianty:
alla prima à la prima
Poslední užití: 16.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píše se šúrovat, nebo šůrovat?
Klíčové slovo: šúrovat
Odpověď: Nejde o spisovný výraz, jeho podoba není proto v jazykových příručkách stanovena závazně. Doklady z ČNK ukazují, že v praxi se objevují obě možnosti zápisu: šůrovat i šúrovat. Z historického hlediska je vhodnější psát ú (nejde o původní dvoujhlásku uo). Podobu šúrovat zachycuje Slovník nespisovné češtiny, uvádí, že obecněčeský výraz šúrovat vznikl z německého schuren (dnes scheuern). Vzhledem k tomu, že jde o dlouhé u uprostřed slova, mnozí pisatelé upřednostňují zápis s ů.
Zvažované varianty:
šúrovat šůrovat
Poslední užití: 18.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit o psaní slova. Píše se hasení, nebo hašení požáru? Myslím, že je to spíš hasení.
Klíčové slovo: hašení
Odpověď: Trpné příčestí slovesa hasit je hašen, náležitá podoba podstatného jména jde proto hašení.
Zvažované varianty:
hašení hasení
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V textu je psáno anglicky s českým zakončením rock-and-rollový, psala bych to spíš počeštěně, tak jak to uvádí IJP: rokenrolový.
Klíčové slovo: rokenrolový
Odpověď: Souhlasíme, přídavné jméno doporučujeme psát počeštěně: rokenrolový. Takto je slovo uvedeno v IJP a NASCS. Doklady z ČNK ukazují, že se používá běžně (v syn v11 je 4,5 tisíce dokladů).
Zvažované varianty:
rokenrolový rock-and-rollový
Poslední užití: 29.11.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Pracuju ve firmě zabývající se problematikou zdravotnictví. V materiálech se objevuje slovo preskribce, myslím, že by to mělo být s p: preskripce. Je někde možné slovo ověřit?
Klíčové slovo: preskripce
Odpověď: Náležitá podoba knižního a odborného výrazu s významem ‚předepsání, předpis, nařízení, dispozice‘ je preskripce. Výraz má původ v latině (praescriptio). S „p“ píšeme i odvozené přídavné jméno preskripční. Pravopis je možné ověřit např. v IJP (po zadání příslušného slova do slovníkové části) nebo v NASCS. Do slovníku je možné nahlédnout i prostřednictvím odkazu u hesla preskripce v IJP (Heslové slovo bylo nalezeno také v následujícím slovníku: ASCS).
Zvažované varianty:
preskripce preskribce
Poslední užití: 9.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chci se jen přesvědčit, že scenáristka se píše s kátkým e.
Klíčové slovo: scenáristka
Odpověď: Ano, podle PČP i slovníků češtiny je náležitá podoba pouze scenáristka. Dlouhé é je ve slově scénář.
Zvažované varianty:
scenáristka scénáristka
Poslední užití: 24.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Jde o zápis sloganu „S colou/kolou je život hned lepší.“ Máme zkrácené označení coca-coly psát cola, nebo kola (s colou, nebo s kolou)? Klient navrhuje c, je to akceptovatelné?
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Jednoslovné pojmenování syceného sladkého nealkoholického nápoje hnědé barvy s obsahem kofeinu zachycuje elektronický ASSČ, a to jak v podobě kola, tak cola. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete rovněž v IJP u hesla kola. Doklady z ČNK (syn v 10) ukazují, že se v praxi uplatňují obě možnosti, zápis cola je frekventovanější. Pokud klient preferuje slogan v podobě „S colou je život hned lepší“, není jazykový důvod mu nevyhovět.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V beletristickém textu se píše o jednom bonbonku tic tac. Psal bych to s malým písmenem, zvlášť a s koncovým c, nebo by to mělo být tik tak?
Klíčové slovo: tic tac
Odpověď: Zápis tic tac je v pořádku. V tomto případě považujeme za vhodnější zachovat pro označení bonbonu původní c a nenahrazovat ho písmenem k, protože slovní spojení tik tak je nerozlučně spjato se zvukem hodin. Kontexty užití budou jistě rozdílné, ale i tak by to mohlo být pro některé čtenáře poněkud matoucí. Doklady z ČNK svědčí o tom, že se vedle zápisu tic tac užívá i psaní dohromady tictac (popř. TicTac).
Zvažované varianty:
tic tac tik tak
Poslední užití: 23.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.