Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #11 [Pravopis – hlásky a písmena].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/55, položky: 1-10/542
Stav:
#13171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Můžeme psát štrůdl (s kroužkem nad ů), nebo píšeme štrúdl?
Klíčové slovo: štrúdl; štrůdl
Odpověď: Jde o přejaté slovo (z něm. Strudel), proto ho ve starších jazykových příručkách najdete pouze v podobě štrúdl. S čárkovaným ú píšeme i další přejatá slova, např. skútr, pedikúra, medúza, túje. Synonymní výraz pro závin však v češtině už natolik zdomácněl, že je jeho cizí původ pro mnohé uživatele češtiny již zastřený. V praxi se postupně prosadila i pravopisně počeštěná podoba štrůdl. Je natolik rozšířená, že byla nově zařazena i do IJP. Je tedy možné psát jak štrúdl, tak štrůdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13138
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Dívala jsem se i do IJP a neumím se rozhodnout, jestli mám psát konkurz, nebo konkurs?
Klíčové slovo: konkurz
Odpověď: Výraz patří ke slovům, která mají dvě rovnocenné pravopisné varianty – je možné psát jak konkurz, tak konkurs. Doklady z ČNK (syn v11) ukazují, že se užívají obě možnosti, psaní se -z- v současných textech převažuje.
Zvažované varianty:
konkurz konkurs
Poslední užití: 10.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z, sekce 1.2 – Dublety jsou stylově rovnocenné (typ kurz – kurs)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13137
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se gadžo, nebo gádžo?
Klíčové slovo: gadžo; gádžo
Odpověď: Romský výraz označující osobu neromského původu je možné psát jak krátce (gadžo), tak dlouze (gádžo). Podle dokladů z ČNK jsou v českých textech doloženy obě možnosti, podoba gadžo je frekventovanější. Nemáme však přehled o tom, která z podob je preferovanější v romských textech.
Zvažované varianty:
gadžo gádžo
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Jsem Rom a chci napsat slovo rakle (neromské dítě), nevím, jestli se píše krátké a, nebo dlouhé á.
Klíčové slovo: rakle
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny romské výrazy nezachycují. Podle slovníků romštiny dostupných na internetu (https://cs.wiktionary.org/wiki/raklo), se slovo píše s krátkým a. Upřesňujeme, že podoba rakle je tvar 1. pádu množného čísla, v 1. p. jednotného čísla má slovo podobu raklo. Výraz neoznačuje jakékoli dítě, ale dítě mužského pohlaví, tedy chlapce, syna.
Zvažované varianty:
rakle rákle
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme psát termoprádlo, nebo thermoprádlo? Je varianta s -h- vysloveně špatně? Na stránkách s oblečeních vidím podobu thermo- docela často.
Klíčové slovo: termoprádlo
Odpověď: Pro české texty rozhodně doporučujeme volit počeštěnou podobu termoprádlo. Skupina th se ve slovech řeckého původu nebo utvořených od řeckého základu píše již řadu desetiletí jako t (např. antologie, estetika, metoda, patos, teorie, téma, metan); psaní th se může zachovávat jen v úzce odborných textech (např. paramythie, methan).
Zvažované varianty:
termoprádlo thermoprádlo
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji se poradit o psaní výrazu [ala prima]. Setkala jsem se v textu se psaním à la prima, jako se třeba píše kuře à la bažant, ale nikde jinde jsem to nenašla. Na internetu jsem dohledala, že alla prima znamená malba napřímo, bez předmaleb a odvozuju, že přeneseně to může znamenat, že se něco dělá přímo.
Klíčové slovo: alla prima
Odpověď: Nový ASSČ tento výraz bohužel neuvádí. Podle Wikipedie má výraz alla prima původ v italštině a znamená ‚na první pokus‘. Termín z oblasti výtvarného umění je zachycen v NASCS; slovník rovněž odkazuje k původu v italštině a vysvětluje označení alla prima slovy „(malba) definitivními tóny přímo na podklad bez podmaleb a postupného překrývání vrstev„. V ČNK (syn v11) je zachyceno necelých 60 dokladů, jednoznačně převažují kontexty z výtvarného prostředí, výjimečně se objevuje i užití v literárním prostředí (psaní „alla prima“, rovnou a bez oprav, nanejvýš s dodatečným použitím nůžek nebo škrtů).
Zvažované varianty:
alla prima à la prima
Poslední užití: 16.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13112
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Našla jsem všude v příručkách inulin jen s krátkým i, ale teď v jednom lékařském textu autor užívá zápis inulín. Je tato možnost také vhodná?
Klíčové slovo: inulin
Odpověď: Mnohá slova se zakončením -in je možné psát dvojím způsobem – s krátkým „i“ i dlouhým „í“, např. inzulin/inzulín, penicilin/penicilín, benzin/benzín, glycerin/glycerín. Ale neplatí to vždy, polysacharid inulin patří podle příruček ke slovům, v nichž je doporučována jen pravopisná podoba s krátkým „i“ (obdobně např. toxin, cerezin, dextrin, dioxin, protein, pepsin). Doporučujeme proto volit pravopisnou podobu inulin.
Zvažované varianty:
inulin inulín
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píše se šúrovat, nebo šůrovat?
Klíčové slovo: šúrovat
Odpověď: Nejde o spisovný výraz, jeho podoba není proto v jazykových příručkách stanovena závazně. Doklady z ČNK ukazují, že v praxi se objevují obě možnosti zápisu: šůrovat i šúrovat. Z historického hlediska je vhodnější psát ú (nejde o původní dvoujhlásku uo). Podobu šúrovat zachycuje Slovník nespisovné češtiny, uvádí, že obecněčeský výraz šúrovat vznikl z německého schuren (dnes scheuern). Vzhledem k tomu, že jde o dlouhé u uprostřed slova, mnozí pisatelé upřednostňují zápis s ů.
Zvažované varianty:
šúrovat šůrovat
Poslední užití: 18.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit o psaní slova. Píše se hasení, nebo hašení požáru? Myslím, že je to spíš hasení.
Klíčové slovo: hašení
Odpověď: Trpné příčestí slovesa hasit je hašen, náležitá podoba podstatného jména jde proto hašení.
Zvažované varianty:
hašení hasení
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V textu je psáno anglicky s českým zakončením rock-and-rollový, psala bych to spíš počeštěně, tak jak to uvádí IJP: rokenrolový.
Klíčové slovo: rokenrolový
Odpověď: Souhlasíme, přídavné jméno doporučujeme psát počeštěně: rokenrolový. Takto je slovo uvedeno v IJP a NASCS. Doklady z ČNK ukazují, že se používá běžně (v syn v11 je 4,5 tisíce dokladů).
Zvažované varianty:
rokenrolový rock-and-rollový
Poslední užití: 29.11.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.