Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Reklama].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#8513
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě jsem slyšel spojení, které mi trhá uši: „[výrobek] s méně cukru“. Co si o něm myslíte?
Odpověď: Reklamy se nezřídka snaží o úspornost vyjádření a nebývají vždy (zcela) spisovné, s ohledem na to považujeme formulaci „[výrobek] s méně cukru“ za přijatelnou. Ve stylově vyšších textech by bylo lepší použít formulaci „[výrobek] s menším množstvím cukru“.
Zvažované varianty:
[výrobek] s méně cukru [výrobek] s menším množstvím cukru
Poslední užití: 11.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě zaznívá věta: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“ Měla by být tato věta v titulcích k reklamě zaznamenána stejně, nebo je třeba volit spisovné koncovky? Pak by v titulcích byla uvedena varianta: „Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.“
Odpověď: Pokud je v reklamě v mluveném projevu záměrně použita nespisovná čeština, je vhodné ji zaznamenat i v titulcích. Doporučujeme větu zapsat tak, jak byla vyslovena, tedy: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“
Zvažované varianty:
Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu. Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Mohou obchodníci používat spojení cena od? V reklamě je např. uvedena cena za produkt od 100 Kč, ale aby zákazník tento produkt za danou cenu získal, musí k němu zakoupit ještě nějaký další produkt, takže nakonec zaplatí celkem třeba 500 Kč. Není to klamavá reklama?
Klíčové slovo: cena od
Odpověď: Z jazykového hlediska je spojení cena od i jeho užití v popsané situaci v pořádku. Posouzení, zda se jedná o klamavou reklamu, není v kompetenci jazykové poradny, nýbrž právníků.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?