Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Pozvánka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#11735
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: V pozvánce na festival jsem napsala, že se akce koná „pod záštitou Magistrátu města Brna v zastoupení prvním náměstkem primátora Mgr. Petrem Hladíkem“. Až po odeslání pozvánek jsem byla upozorněna, že Brno nemá primátora, nýbrž primátorku. Je to chyba?
Klíčové slovo: primátor; primátorka
Odpověď: V uvedené formulaci není odkazováno obecně na funkci primátora, hovoří se o konkrétní osobě – ženě, která danou funkci vykonává, a proto nelze užít generické maskulinum. Je třeba zvolit přechýlenou podobu primátorka (pod záštitou Magistrátu města Brna v zastoupení prvním náměstkem primátorky Mgr. Petrem Hladíkem).
Zvažované varianty:
... pod záštitou Magistrátu města Brna v zastoupení prvním náměstkem primátora Mgr. Petrem Hladíkem. ... pod záštitou Magistrátu města Brna v zastoupení prvním náměstkem primátorky Mgr. Petrem Hladíkem.
Poslední užití: 10.4.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Chceme poslat pozvánku na koncert jedné velvyslankyni. Máme u jejího jména uvést titul JUDr.?
Klíčové slovo: velvyslankyně
Odpověď: Toto není čistě jazyková otázka, patří spíše do oblasti etikety. Domníváme se, že místo akademického titulu by bylo vhodnější užít spojení „Vaše Excelence“ nebo „Její Excelence“ (v závislosti na tom, jak přesně formulujete pozvánku), které se používá při kontaktu s velvyslankyní v diplomatickém styku.
Poslední užití: 24.5.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9273
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Připravujeme pozvánku na imatrikulaci. Co si myslíte o následující formulaci? „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu] ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“
Odpověď: Uvedená formulace je informačně nabitá. Domníváme se, že by bylo vhodné s ohledem na čtenáře vložit důležitou informaci o datu a místu imatrikulace do vedlejší věty, např.: „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se koná ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“ Ve vedlejší větě můžete samozřejmě užít i jiné sloveso, např.: „Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.“
Zvažované varianty:
Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu] ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se koná ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Teologická fakulta [název univerzity] a Městská knihovna [název obce] Vás srdečně zvou na slavnostní imatrikulaci k zahájení studia univerzity třetího věku [název studijního programu], která se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Poslední užití: 18.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9222
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Sepisuji pozvánku: „Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování historických domů z moduritu. Vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, zachycujícího jeho podobu kolem roku 1800.“ Je to tak v pořádku? Nebude si třeba někdo myslet, že děti nabádám, aby malovaly po historických domech?
Odpověď: Sdělení jako výzvu k ničení historických domů nevnímáme, v pozvánce je jasně uvedeno, že barveny budou domy z moduritu. To, že se jedná o modely, můžete zdůraznit tak, že informaci o materiálu vyjádříte přídavným jménem: „vybarvování moduritových historických domů“. Za problematickou část formulace však považujeme „vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu“, neboť vzorem v tomto případě nemůže být prohlídka, nýbrž model města. Po zapracování obou zmíněných úprav bude mít pozvánka následující podobu: „Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování moduritových historických domů. Vzorem Vám bude unikátní keramický model města Českého Krumlova, zachycující jeho podobu kolem roku 1800.“
Zvažované varianty:
Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování historických domů z moduritu. Vzorem Vám bude prohlídka unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, zachycujícího jeho podobu kolem roku 1800. Zveme Vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na vybarvování moduritových historických domů. Vzorem Vám bude unikátní keramický model města Českého Krumlova, zachycující jeho podobu kolem roku 1800.
Poslední užití: 25.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Na svatební pozvánce se píše: „Přivítat a posilnit se můžete od jedenácti u nás na chalupě.“ Co si o této formulaci myslíte?
Odpověď: Sdělení je formulováno neobratně, navrhujeme např. tuto úpravu: „Od jedenácti hodin se u nás na chalupě můžete přivítat s dalšími hosty a posilnit se.“
Zvažované varianty:
Přivítat a posilnit se můžete od jedenácti u nás na chalupě. Od jedenácti hodin se u nás na chalupě můžete přivítat s dalšími hosty a posilnit se.
Poslední užití: 12.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Nejsme si jisti, jak v pozvánce označit církevního hodnostáře. Máme v pozvánce formulaci: „Akademie [anonymizováno] srdečně zve Jeho Eminenci kardinála Dominika Duku“. Nestačilo by napsat pouze „Jeho Eminenci“?
Odpověď: Domníváme se, že varianta „...zve Jeho Eminenci“ je přijatelná, neboť pozvánka bude zřejmě zaslána konkrétnímu člověku. Za vhodnější však považujeme explicitní identifikaci zvaného, aby se předešlo případným nejasnostem. Váš návrh si však dovolíme mírně upravit: „... zve Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku“. Jelikož tento dotaz přesahuje do oblasti etikety, doporučujeme požádat o konzultaci ještě např. některého z církevních představitelů.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?