Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Formulace textu] -> [Ne].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#10850
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda bych měla v následujícím souvětí použít tvar zakázány, nebo zakázané: „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti.“ / „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.“ Co je správně?
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné. Chcete-li popsat stav, základní variantou je přísudek ve formě „jsou zakázány“. Užití přídavného jména "zakázané" pro vyjádření téhož významu hodnotíme jako hovorové.
Zvažované varianty:
Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti. Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7942
Užití:
1 0 1
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Ve vystoupeních profesionálních mluvčích v TV mě rozčiluje nadměrné a zbytečné používání spojení „došlo k...“ namísto trpného rodu, např. „došlo k vyšetření trestného činu“ namísto „byl vyšetřen trestný čin“. Někdy je to až absurdní: „došlo ke spadnutí“ apod. Líbí se vám toto slovní spojení?
Klíčové slovo: dojít k
Odpověď: V dnešní době je to častá floskule, která se objevuje zejména v publicistických textech. Ačkoli proti vazbě samotné nelze formálně nic namítat (ostatně ji uvádějí i slovníky spisovné češtiny), je nesporné, že se dnes značně nadužívá; jde tedy o problém stylistický. Vámi uvedené spojení „došlo ke spadnutí“ už je skutečně na hraně únosnosti. Motivací pro nadužívání může být i skutečnost, že vazba je neosobní, a tedy není nutné explicitně označit původce děje, což může být např. v politice i jiných oblastech velmi žádoucí.
Poslední užití: 30.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Narazil jsem na novinový titulek: „Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“. Nechybí v něm spojka? Větší smysl by mi dávaly formulace „Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“ nebo „Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“.
Odpověď: V psaném titulku zabraňuje nejednoznačnosti shoda (Arabové hodili vs. nahrávky ukázaly), reformulace tedy není nutná. Pokud byste si přesto přál titulek upravit, obě navrhované úpravy by byly v pořádku.
Zvažované varianty:
Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V psaném textu je formulace: „Zaměstnanci, kteří se akce zúčastnili, byli moc nadšení. Jak náplní, tak výbornou organizací.“ Je takové členění v pořádku?
Odpověď: Formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v psaném textu slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1629
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V beletrii se píše: „Žádné milované osoby nemá. Ne v této zemi.“ Lze takové členění považovat za chybu?
Odpověď: O chybu se nejedná, formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v beletrii slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?