Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Dopis – Úřední dopis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/15
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: V dopisu z úřadu bylo oslovení „Vážený pane Mgr.“ (tedy bez příjmení). Podle mě je takové oslovení nevhodné. Jaký je váš názor?
Klíčové slovo: Mgr.
Odpověď: Souhlasíme s vámi, oslovení zkratkou magisterského titulu je zcela nestandardní. Náležitá forma oslovení magisterským titulem je „Vážený pane magistře“.
Poslední užití: 10.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11683
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Jak mám v úředním dopisu oslovit ženu, pokud si nejsem jist, zda je slečna, nebo paní?
Klíčové slovo: slečna; paní
Odpověď: V situacích, kdy si nejste jist, zda můžete ženu oslovit „Vážená slečno“, doporučujeme zvolit oslovení „Vážená paní“, které je neutrální a je možné užít jej vždy.
Poslední užití: 31.7.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Přišel mi úřední dopis, který začínal standardně oslovením „vážená paní Nováková“. Toto oslovení pak ale bylo zopakováno v posledním odstavci dopisu. Zdá se mi to hrozně neslušné až sprosté. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Užití oslovení na jiném místě dopisu než na jeho začátku je neobvyklé, ovšem nehodnotili bychom ho jako nezdvořilé či nevhodné. Oslovení slouží jako kontaktní prvek, má upoutat pozornost adresáta, a proto může být funkční užít ho např. před nějakou důležitou informací.
Poslední užití: 7.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9241
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Měla bych na konci dopisu za rozloučením uvést, že příjemce nalezne mé kontaktní údaje v dopisu vlevo nahoře?
Klíčové slovo: adresa; odkaz
Odpověď: V dopisech se obvykle odkaz na kontaktní údaje neuvádí. Pokud jsou kontaktní údaje odesilatele uvedeny na správném místě, příjemce by měl být schopný tyto údaje identifikovat sám.
Poslední užití: 16.11.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud jako fyzická osoba píšu dopis na úřad, kam umístím adresu adresáta a odesilatele?
Klíčové slovo: adresa; adresát; odesilatel; umístění
Odpověď: V dopisech fyzických osob právnickým osobám a úřadům se obě adresy umisťují nahoru od levé svislice. Na prvním místě stojí adresa odesilatele, pod adresou odesilatele se uvádí adresa adresáta.
Poslední užití: 16.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 18 Dopisy fyzických osob právnickým osobám a úřadům (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by mělo vypadat členění textu na odstavce v úředním dopisu?
Klíčové slovo: úřední dopis; odstavec
Odpověď: V textu dopisu se odstavce doporučuje členit mezerou mezi odstavci. Při členění odstavů zarážkami norma dovoluje používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#8534
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Posílám úřední dopis paní, která má magisterský titul a hodnost plukovnice. Jak ji mám oslovit, když jí píšu kvůli záležitosti týkající se jejího zaměstnání – Vážená paní magistro, nebo Vážená paní plukovnice?
Klíčové slovo: plukovnice
Odpověď: Hodnost má v tomto případě přednost před titulem, doporučujeme vám oslovení „Vážená paní plukovnice“.
Poslední užití: 25.9.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5183
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Dává se přednost zápisu data s mezerami po tečkách, nebo zápisu bez nich?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (05.06.2019, 10.12.2019), je v obchodní a úřední korespondenci přípustný jen jako varianta.
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4164
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je možné použít v úředním dopisu spojení „být v názoru, že“? Již jsem se s ním několikrát setkal, ale nějak se mi nezdá. Podle mě by se mělo psát „být toho názoru, že“, „můj názor je, že“ apod.
Klíčové slovo: být názoru
Odpověď: Souhlasíme s vámi, předložka „v“ je v daném spojení nadbytečná. Navrhované úpravy jsou zcela v pořádku.
Zvažované varianty:
být v názoru, že být toho názoru, že můj názor je, že
Poslední užití: 8.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4147
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v obchodním či úředním dopise píše místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Datum, někdy i místo odeslání jsou součástí odvolacích údajů, řídí se tedy jejich umístěním. Sloupcové odvolací údaje se umisťují vlevo či vpravo od adresového pole, řádkové odvolací údaje se uvádějí do řádku pod adresové pole. Odvolací údaje se zjednodušenou úpravou obvykle obsahují místo a datum (příp. další údaje) a umisťují se vlevo pod hlavičkou či záhlavím dopisu a adresou adresáta.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.