Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Dopis – Osobní dopis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#3260
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Mohu v soukromém dopise použít pozdrav ahoj? Oslovení „milý (jméno)“ na mě působí knižně.
Klíčové slovo: ahoj; milý
Odpověď: Pokud si dopisujete s rodinou nebo přáteli, můžete použít pozdrav ahoj. Pokud si píšete s někým, s kým nemáte tak blízký vztah, např. s kolegou z práce, doporučili bychom vám zvolit raději oslovení „milý (jméno)“.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Uvádí se v odvolacích údajích datum číselně, tj. 16. 11. 2018, nebo číselně-slovně, tj. 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; datum
Odpověď: V obchodních a úředních dopisech se doporučuje uvádět datum číselně, dovoleno je však také číselně-slovní uvedení data. V osobních dopisech je vhodnější číselně-slovní zápis.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Uvádí se v osobním dopise adresa adresáta?
Klíčové slovo: adresa; osobní dopis
Odpověď: V osobním dopise se v dolní třetině listu pod textem dopisu uvádí jméno a pracoviště nebo adresa adresáta. Z toho vyplývá, že adresa je fakultativní údaj.
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 3 Osobní dopisy vedoucích pracovníků
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 17 Osobní dopisy (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?