Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Dopis – Obchodní dopis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#5183
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Dává se přednost zápisu data s mezerami po tečkách, nebo zápisu bez nich?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (05.06.2019, 10.12.2019), je v obchodní a úřední korespondenci přípustný jen jako varianta.
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4147
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v obchodním či úředním dopise píše místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Datum, někdy i místo odeslání jsou součástí odvolacích údajů, řídí se tedy jejich umístěním. Sloupcové odvolací údaje se umisťují vlevo či vpravo od adresového pole, řádkové odvolací údaje se uvádějí do řádku pod adresové pole. Odvolací údaje se zjednodušenou úpravou obvykle obsahují místo a datum (příp. další údaje) a umisťují se vlevo pod hlavičkou či záhlavím dopisu a adresou adresáta.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Uvádí se v odvolacích údajích datum číselně, tj. 16. 11. 2018, nebo číselně-slovně, tj. 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; datum
Odpověď: V obchodních a úředních dopisech se doporučuje uvádět datum číselně, dovoleno je však také číselně-slovní uvedení data. V osobních dopisech je vhodnější číselně-slovní zápis.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1987
Užití:
1 1 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Je položka předmět v administrativním dopise závazná? Jde mi především o to, jak hodnotit práce studentů, kteří tuto položku vynechají.
Klíčové slovo: předmět
Odpověď: ČSN 01 6910 sice nic o závaznosti této položky (stejně jako položek ostatních) nepíše, jde však o důležitý rys administrativního dopisu, který není obvyklé vynechávat. Doporučovali bychom proto na tuto skutečnost upozorňovat i studenty.
Poslední užití: 14.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1175
Užití:
3 3 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Píšou se u dvoumístně zapsaného data mezery za tečkou?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: V případě dvoumístného zápisu data se za řadovými číslovkami označujícími den a měsíc po tečce mezera nepíše (např. 05.06.2019). Upozorňujeme však, že tento zápis data je vhodný pouze v úřední a obchodní korespondenci, v jiných typech textů se neužívá.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?