Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Článek].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Dělám korekturu podnikového časopisu. V jednom článku jsou uvedena jména vysokoškolských vyučujících včetně titulů a dále je zde uvedeno jméno vedoucí čínské delegace, ovšem bez titulů. Vím, že by se v rámci jednoho textu mělo postupovat jednotně. Mám tedy vysokoškolské tituly u pedagogů odstranit? Třeba bych mohla uvést jen jejich funkce – děkan apod.
Odpověď: Za vhodnější řešení považujeme doplnit vysokoškolský titul či vysokoškolské tituly vedoucí delegace. Pokud se vám nepodaří zjistit, které tituly dotyčná získala, je jistě možné aplikovat vámi navrhované řešení, tedy uvést jen funkce, které jednotlivé osoby vykonávají.
Poslední užití: 8.8.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Mohu v článku představit konkrétního muže jako doktora, když má tento vysokoškolský titul, a v závorce za jeho jménem uvést informaci, že se jedná o bývalého ministra?
Klíčové slovo: ministr; exministr; bývalý ministr
Odpověď: Ano, je to zcela v pořádku.
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #11492

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mám nadpis článku z oblasti bankovnictví: „Využijte padesát dnů bezúročné období.“ Navrhuji ho přeformulovat: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Původní varianta nadpisu je problematická z hlediska interpretace, souhlasíme tedy s navrhovanou změnou: „Využijte padesát dnů bezúročného období.“ Nadpis lze přeformulovat i jinak, např. „Využijte padesátidenní bezúročné období.“
Zvažované varianty:
Využijte padesát dnů bezúročné období Využijte padesát dnů bezúročného období Využijte padesátidenní bezúročné období
Poslední užití: 17.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Při psaní článku o morovém sloupu jsem narazila na problém s opakováním slova který: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“ Jak mám souvětí upravit, abych jednou slovo který odstranila?
Klíčové slovo: opakování zájmena
Odpověď: Vztažné zájmeno který můžete na jednom místě nahradit vztažným zájmenem jenž: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná.“ / „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“
Zvažované varianty:
Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Píšu článek o morovém sloupu. Mám v něm souvětí, které bych chtěla přetvořit do jediné věty: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“ Můžete mi s tím pomoci?
Odpověď: Bez vedlejších vět může mít sdělení tuto podobu: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem korunujícího Pannu Marii a Boha Otce se žezlem žehnajícího tomuto výjevu.“ Upozorňujeme však, že se tím sdělení stává nepřehledným a neobratně stylizovaným, a proto doporučujeme použít v článku původní formulaci.
Zvažované varianty:
Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem korunujícího Pannu Marii a Boha Otce se žezlem žehnajícího tomuto výjevu.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8274
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Vedu spor s kolegyní. Ta tvrdí, že oficiální název fakulty je „Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy“, ale mně se zdá zvláštní, že místní určení předchází názvu univerzity. Raději bych tedy v univerzitním časopisu pracovala s variantou názvu „Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Většina fakult Univerzity Karlovy sídlí v Praze, pokud je však některá z nich umístěna v jiném městě, je toto město uvedeno v názvu. Ten pak může být rozšířen o informaci o příslušnosti k univerzitě. Je-li tedy oficiální název „Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy“, bylo by záhodno zvolit ten. Další problém je, že pokud byste zvolila vámi navrhovanou variantu (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové), může dojít k mylné interpretaci, že Univerzita Karlova sídlí v Hradci Králové. Na druhou stranu na webových stránkách univerzity se setkáme i s touto variantou názvu, zdá se tedy, že úzus je rozkolísaný. Z toho důvodu bychom nezavrhli ani jednu z variant.
Zvažované varianty:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Poslední užití: 8.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Napsala jsem článek o mezinárodním sympoziu a zaslala jsem ho k otištění do měsíčníku určeného široké veřejnosti. V článku jsem uváděla tituly přednášejících, např. „PhDr. [anonymizováno], CSc., hovořila na téma...“. Redakce časopisu po mně nyní požaduje odstranění všech titulů, ale já s tím nesouhlasím, považuji v tomto kontextu za relevantní uvádět tituly vědců a odborníků. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Pro zacházení s tituly neexistuje žádný předpis, na který bychom se mohli v této situaci odvolat. Záleží pouze na vaší domluvě s redakcí.
Poslední užití: 6.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3946
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Napsal jsem odborný článek z oblasti entomologie a použil jsem například formulaci „barva krovek je černá“. Korektor ji však opravil, napsal „krovky jsou černé“. Je to v pořádku?
Odpověď: Jelikož se váš text řadí ke stylu odbornému, považujeme korektorovu úpravu za zbytečnou. Explicitní formulace jsou pro texty tohoto stylu typické.
Zvažované varianty:
barva krovek je černá krovky jsou černé
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3909
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Napsal jsem odborný článek z oblasti entomologie a použil jsem například formulaci „barva nohou je černá“. Korektor ji však opravil, napsal „nohy jsou černé“. Je to v pořádku?
Odpověď: Jelikož se váš text řadí ke stylu odbornému, považujeme korektorovu úpravu za zbytečnou. Explicitní formulace jsou pro texty tohoto stylu typické.
Zvažované varianty:
barva nohou je černá nohy jsou černé
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Mám tu asi desetistránkový článek uveřejněný na webu, který autorka končí rozloučením: S láskou jméno příjmení. Mohu nechat závěrečný pozdrav a jméno, které jsou zarovnány na střed, na jednom řádku?
Klíčové slovo: pozdrav
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o klasický dopis, autorka jej ukončila formou, která je typická právě pro útvar dopisu. Doporučovali bychom proto, aby byl pozdrav stejně jako v dopise umístěn na jeden řádek a jméno spolu s příjmením na řádek následující.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?