Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Styl] -> [Vysoký/vyšší].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#5059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je vhodnější: „poprvé tu noc“, nebo „poprvé té noci“?
Odpověď: Obě uvedené varianty jsou vhodné, spojení se 2. pádem „poprvé té noci“ hodnotíme jako prostředek stylově vyšší oproti neutrálnímu spojení „poprvé tu noc“. Obě spojení se běžně užívají, jak dokazují data z Českého národního korpusu.
Zvažované varianty:
poprvé tu noc poprvé té noci
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Mohu v textu ponechat formulaci „firma o pár zaměstnancích“? Není lepší napsat „firma s pár zaměstnanci“?
Odpověď: Záleží na typu textu, podobné formulace se slovem pár jsou příznačné pro mluvený jazyk. Pokud se jedná o text vyššího stylu, bylo by vhodnější napsat např. „firma zaměstnávající několik pracovníků“ či „firma zaměstnávající málo pracovníků“.
Zvažované varianty:
firma o pár zaměstnancích firma s pár zaměstnanci firma zaměstnávající několik pracovníků firma zaměstnávající málo pracovníků
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3459
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Vím, že je správně „shledán nevýhodným“. Lze však říci také „shledán jako nevýhodný“?
Klíčové slovo: shledat
Odpověď: Ano, spojení „shledán jako nevýhodný“ lze použít, v textech vyššího stylu bychom však upřednostnili raději spojení „shledán nevýhodným“.
Zvažované varianty:
shledán nevýhodným shledán jako nevýhodný
Poslední užití: 24.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2202
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – bezpředložková spojení
Konkrétní dotaz: Využít nabídku, nebo nabídky?
Klíčové slovo: využít
Odpověď: Obojí je možné. Spojení s druhým pádem je však stylově vyšší a v některých kontextech se se slovesem využít nepoužívá – čtvrtý pád je obvyklejší tehdy, pokud se jedná o podstatné jméno konkrétní, tedy např. využít auto k převozu nebo využít peníze ke koupi dovolené.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesné a jmenné vazby, sekce 8 – Užít, použít, využít co/čeho

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?