Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Styl] -> [Reklamní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#9520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Máme reklamní slogan: "Slevy až všude, kam se podíváš." Zdá se mi, že je v něm nadbytečné slovo "až". Co si o tom myslíte?
Odpověď: Sdělení je formulováno neobratně, souhlasíme s vypuštěním výrazu „až“: „Slevy všude, kam se podíváš.“
Zvažované varianty:
Slevy až všude, kam se podíváš. Slevy všude, kam se podíváš.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě jsem si všimla věty, která se mi moc nelíbila: „Pomáháme dětem plnit si své sny.“ Přemýšlela jsem, jak bych ji mohla přeformulovat, a napadlo mě: „Pomáháme dětem plnit jejich sny.“ Nebo by to šlo ještě jinak?
Odpověď: Původní podoba sloganu je problematická, neboť zhuštěné vyjádření může vést čtenáře k nejistotě, o čích snech se hovoří. Vaše formulace je přesnější, a tedy vhodnější. Slogan by mohl být formulován též ve formě souvětí, např.: „Pomáháme dětem, aby si plnily (své) sny.“
Zvažované varianty:
Pomáháme dětem, aby si plnily sny. Pomáháme dětem plnit si své sny. Pomáháme dětem plnit jejich sny. Pomáháme dětem, aby si plnily své sny.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #8411

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3505
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přivlastňování podmětu
Konkrétní dotaz: Mám ve větě „Co ale ovlivníte, je zabezpečení svého/vašeho majetku při povodni nebo záplavě“ užít zájmeno vašeho, nebo zájmeno svého?
Klíčové slovo: váš versus svůj
Odpověď: Na užití zvratného přivlastňovacího zájmena svůj existuje několik pravidel. Pokud je předmět, k němž se váže dané zájmeno, přivlastňován podmětu nebo původci děje, užívá se zájmeno přivlastňovací zvratné. Pokud ne, užívá se zájmeno přivlastňovací. V reklamních textech je však situace trochu jiná. Pro zdůraznění vlastnictví se v takových případech užívá daleko více zájmeno váš. Ve větě „Co ale ovlivníte, je zabezpečení vašeho majetku při povodni nebo záplavě“ je tedy možné užít jak zvratné zájmeno svůj (ve tvaru svého), tak přivlastňovací zájmeno váš (v této větě tedy ve tvaru vašeho). Z mluvnického hlediska je užití přivlastňovacího zájmena hodnoceno jako nesprávné, z hlediska funkčního má však jistá žánrová uplatnění (např. záměrem pisatele může být adresnější vyjádření nabídky, ujištění, přesvědčení apod.). Přivlastňovací zájmeno může být také příjemcem hodnoceno negativně, vhodnější je proto užít zájmeno zvratné.
Poslední užití: 27.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence přivlastňovacích zájmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1746
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Mohu pro vyznačení v textu užít též verzálky, např. ve větě: Chovej vlastní slepice a jez BIO vejce?
Klíčové slovo: verzálky; vyznačování
Odpověď: Česká státní norma 01 6910 sice verzálky pro vyznačování v běžném textu nedoporučuje, v reklamních textech se s tímto způsobem ale setkáváme běžně, uvedená věta je tedy podle našeho názoru graficky v pořádku.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.7 Vyznačování verzálkami nebo vkládáním do uvozovovek (s. 31)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#453
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvádění webové adresy
Konkrétní dotaz: Je potřeba uvádět v reklamě u webových adres zkratku www?
Klíčové slovo: webová adresa; www
Odpověď: Typografické příručky normují pouze úpravu dokumentů, v nichž je vyžadována přesná citace, na reklamní texty se tyto normy nevztahují. V daném případě nejde o otázku jazyka či typografie, ale zvyklosti v oboru.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?