Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Styl] -> [Odborný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/15
Stav:
#10930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu se píše: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě.“ Nějak se mi nezdá druhá věta souvětí. Nenapadá vás nějaká úprava? Mě napadlo napsat „přitahuje atomy“.
Odpověď: Předpokládáme, že proces popsaný v první větě nutí atomy kyslíku k nějaké reakci. Proto se zdá, že ve druhé větě chybí slovo, např. přesun: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě.“ Z jazykového hlediska je jistě v pořádku i vámi navrhované řešení: „Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.“ Při volbě nejvhodnější úpravy záleží samozřejmě na tom, co přesně chcete vyjádřit.
Zvažované varianty:
Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě. Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě. Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze z následujícího souvětí vypustit zájmeno jeho? „Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají.“
Odpověď: Přivlastňovací zájmeno lze v tomto případě vypustit, nepovažujeme to však za nutné.
Zvažované varianty:
Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v následující části věty opakovat předložku ve, či nikoliv: „mezi základní prvky v kosti a v zubech patří...“ / „mezi základní prvky v kosti a zubech patří...“. Co byste mi doporučili?
Odpověď: V odborných textech je třeba vyjadřovat se jasně a přesně, proto je opakování předložky v pořádku. Zároveň však v tomto konkrétním případě platí, že je formulace snadno interpretovatelná i bez opakování předložky, a proto není její uvádění nutné. Rozhodnutí je tedy na vás.
Zvažované varianty:
mezi základní prvky v kosti a v zubech patří... mezi základní prvky v kosti a zubech patří...
Poslední užití: 11.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10801
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v následující části věty opakovat předložku ve, či nikoliv: „nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S ve srovnání se skupinou K“ / „nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S ve srovnání se skupinou K“. Poradíte mi?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech je třeba vyjadřovat se jasně a přesně, proto je opakování předložky v pořádku. Zároveň však v tomto konkrétním případě platí, že je formulace snadno interpretovatelná i bez opakování předložky, a proto není její uvádění nutné. Rozhodnutí je tedy na vás.
Zvažované varianty:
nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S ve srovnání se skupinou K nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S ve srovnání se skupinou K
Poslední užití: 11.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10652
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v odborném textu o architektuře použít vazbu „jednat se o“. Setkala jsem se totiž s názorem, že je to nepřípustný germanismus. Konkrétně řeším větu: „Jednalo se o osazení mosazných hřebů.“ Poradíte mi?
Klíčové slovo: jednat se o
Odpověď: Uvedenou vazbu (jednalo se o) jistě použít můžete, zachycuje ji například Slovník spisovné češtiny pro školu veřejnost.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9567
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu z následující věty vypustit druhou předložku, nebo ji tam musím ponechat? „Mezi základní prvky v kosti a v zubech patří...“ / „Mezi základní prvky v kosti a zubech patří...“
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech, jež by měly být co nejpřehlednější a nejpřesnější, doporučujeme většinou předložku opakovat. V tomto konkrétním případě však nenamítáme nic proti jejímu vypuštění, neboť se nejedná o komplikovanou formulaci a je dobře patrné, ke kterým výrazům se předložka vztahuje. Můžete si tedy vybrat.
Zvažované varianty:
Mezi základní prvky v kosti a v zubech patří... Mezi základní prvky v kosti a zubech patří...
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9566

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9566
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je nutné v následující větě zopakovat předložku, nebo ji mohu vypustit? „U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S.“ / „U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S.“
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech, jež by měly být co nejpřehlednější a nejpřesnější, doporučujeme většinou předložku opakovat. V tomto konkrétním případě však nenamítáme nic proti jejímu vypuštění, neboť se nejedná o komplikovanou formulaci a je dobře patrné, že předložka se vztahuje ke dvěma (stejným) výrazům. Můžete si tedy vybrat.
Zvažované varianty:
U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S. U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9020
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji odborný text pojednávající o Evropské komisi. Jeho autorka používá nejen plný název tohoto orgánu, ale i zkrácený název Komise. Domnívám se, že to není vhodné a že by všude měl být plný název. Ale nejsem si jistá, zda by opakování plného názvu nebylo prohřeškem proti stylistice. Co si o tom myslíte?
Odpověď: V místě prvního výskytu by měl být uveden plný název. Je-li z dalšího textu zřejmé, že výraz Komise označuje právě Evropskou komisi, není nutné vypisovat vždy celý název. Nicméně to není ani vyloučené – vzhledem k tomu, že se jedná o odborný text, který by měl být přesný a explicitní, je opakování výrazu přijatelné.
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9019
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9019
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji odborný text pojednávající o Evropské komisi. Jeho autorka používá nejen plný název tohoto orgánu, ale i zkrácený název Komise. Domnívám se, že by za oficiální podobou názvu mělo být doplněno „dále jen Komise“. Souhlasíte?
Odpověď: Pokud je z textu zřejmé, že slovo Komise označuje právě Evropskou komisi, není doplnění slovního spojení „dále jen Komise“ nutné. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o odborný text, který by měl být explicitní a co nejpřesnější, považujeme za vhodné navrhované spojení za první výskyt plného názvu doplnit.
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9020
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu mám větu: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, faktorů s opakováním: [...]“ Neměl bych tam doplnit předložku z: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]“ ?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: Opakování předložky není nutné, nicméně s ohledem na to, že se jedná o odborný text, který by měl být co nejpřesnější, doporučujeme předložku zopakovat (tedy použít druhou formulaci: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]“).
Zvažované varianty:
Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, faktorů s opakováním: [...] Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.