Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace věty] -> [Výpovědní rovina] -> [Slovosled a slovosledné modifikace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-10/65
Stav:
#13364
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Opravuji překlad, v němž se objevují spojení typu „členky a členové týmu“. Nejsem si jistá, zda by pořadí jmen nemělo být opačné, tedy „členové a členky týmu“. Která varianta je podle vás vhodnější?
Klíčové slovo: pořadí rodových variant
Odpověď: Vzhledem k tomu, že při uvádění rodových variant je frekventovanější umístění jména v mužském rodě na první pozici, doporučujeme vám upřednostnit variantu „členové a členky týmu“. (Výjimku tvoří oslovení, kde je z hlediska etikety považováno za vhodnější uvádět na prvním místě ženy.) Nikde však není ustanoveno, v jakém pořadí by měla být jména rodu mužského a rodu ženského uváděna, a proto považujeme i opačné pořadí (členky a členové týmu) za přijatelné.
Zvažované varianty:
členky a členové týmu členové a členky týmu
Poslední užití: 16.6.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13354
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: V angličtině se ve formálních dopisech užívá ustálené oslovení „Dear Sir or Madam“, nejprve se tedy oslovuje muž a poté žena. Jak je to v češtině – oslovuje se také „Vážený pane, vážená paní“, nebo naopak „Vážená paní, vážený pane“?
Klíčové slovo: pořadí rodových variant
Odpověď: V češtině je běžné oslovovat na prvním místě ženy a na druhém místě muže, a to nejen v dopisech (např. „Vážená paní, vážený pane“, „Vážené kolegyně, vážení kolegové“), ale i v mluvených komunikátech. Vzhledem k tomu by opačné pořadí jmen v oslovení působilo přinejmenším neobvykle.
Poslední užití: 27.1.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11765
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda je v následující větě vhodné uvést na prvním místě kandidáty, nebo kandidátky. Která varianta je lepší? „Vyvineme úsilí, aby vhodné kandidátky a kandidáti po ukončení studia prokázali významný posun.“ / „Vyvineme úsilí, aby vhodní kandidáti a kandidátky po ukončení studia prokázali významný posun.“
Klíčové slovo: kandidát; kandidátka
Odpověď: Z jazykového hlediska jsou obě varianty v pořádku, můžete si tedy vybrat. Obecně platí, že ženy jsou uváděny na prvním místě tam, kde je kladen větší důraz na zdvořilost (např. při oslovování), či v případech, kdy je žádoucí zdůraznit jejich přítomnost. Jinak bývají na prvním místě uváděni většinou muži.
Zvažované varianty:
Vyvineme úsilí, aby vhodní kandidáti a kandidátky po ukončení studia prokázali významný posun. Vyvineme úsilí, aby vhodné kandidátky a kandidáti po ukončení studia prokázali významný posun.
Poslední užití: 14.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11678
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Mám na pamětní desce uvést nejprve jméno muže, nebo ženy – „manželé Radek a Nela Novákovi“, nebo „manželé Nela a Radek Novákovi“?
Odpověď: Pro pořadí uvádění mužů a žen nejsou stanovena žádná striktní pravidla, ovšem ze společenských důvodů bývá na prvním místě uváděna žena.
Poslední užití: 27.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11613
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Formuluji poděkování za finanční příspěvek. Napsal bych, že děkuji „Pavlovi a Daniele“, protože peníze mi poslal muž z tohoto manželského páru. Ale nejsem si jistý, zda by jako první neměla být uvedena žena. Poradíte mi?
Odpověď: Obecně platí, že s ohledem na společenskou konvenci je vhodnější uvádět v různých textech ženu před mužem. Ovšem domníváme se, že v situaci, kdy peníze věnoval (především) muž, je zcela v pořádku uvést na prvním místě jeho.
Poslední užití: 27.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11586
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Řeším oslovování ve firemní komunikaci. Je někde stanovené pravidlo, že se ženy oslovují na prvním místě – „vážené paní, vážení pánové“?
Klíčové slovo: paní; pánové
Odpověď: Pro oslovování nejsou stanovena závazná pravidla, ovšem je běžné, obvyklé uvádět ženy na prvním místě.
Poslední užití: 10.9.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V rozhodnutí o žádosti nezletilé dívky mj. píšu „o žádosti Vaší dcery, paní Jany Novákové.“ Je tato formulace v pořádku?
Odpověď: Uvedená formulace je v pořádku. Jen dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné vypustit slovo „paní“, jedná-li se o malé dítě, a tedy napsat: „o žádosti Vaší dcery Jany Novákové“. Případně by bylo možné též změnit slovosled: „o žádosti Jany Novákové, Vaší dcery“.
Zvažované varianty:
o žádosti Vaší dcery, paní Jany Novákové o žádosti Vaší dcery Jany Novákové o žádosti Jany Novákové, Vaší dcery
Poslední užití: 26.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10851
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text obsahující větu: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzené finančním úřadem.“ Nějak se mi nezdá umístění spojení „včetně příloh“, raději bych ho posunula na konec: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzené finančním úřadem včetně příloh.“ Ještě mě k tomu napadá, zda nemají být potvrzené přílohy. Nebo mají být potvrzené jak přílohy, tak kopie přiznání? Pak bych asi napsala: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Co si o těch všech možných úpravách myslíte?
Odpověď: V první i druhé variantě je problematický tvar „potvrzené“. Domníváme se totiž, že má být potvrzena kopie, nikoliv samotné přiznání. Věta by tedy měla být formulována např. takto: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh.“ Pokud se má potvrzení vztahovat pouze k přílohám, pak by věta mohla mít tuto podobu: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Pokud mají být potvrzené všechny dokumenty, lze použít vaše řešení: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem.“ Dáváme však ke zvážení, zda by nebylo vhodné sdělení rozdělit do dvou vět: „Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh. Kopie i přílohy musejí být potvrzené finančním úřadem.“
Zvažované varianty:
Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzené finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzené finančním úřadem včetně příloh. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh potvrzených finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok potvrzenou finančním úřadem včetně příloh. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh potvrzených finančním úřadem. Předložte kopii přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh. Kopie i přílohy musejí být potvrzené finančním úřadem.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10653
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: V článku uvádím spojení „skautky a skauti“, ale nejsem si jistá, zda by pořadí jmen nemělo být opačné, tedy „skauti a skautky“. Nebo by možná stačili samotní „skauti“? Která varianta je podle vás nejvhodnější?
Klíčové slovo: pořadí rodových variant
Odpověď: Přijatelné jsou všechny varianty. Nikde není stanoveno, v jakém pořadí by měla být jména rodu mužského a rodu ženského uváděna, frekventovanější je však umístění jména v mužském rodě na prvním místě. (Odlišným případem je oslovení, kde je z hlediska etikety považováno za vhodnější oslovit na prvním místě ženy.) Přijatelné je též řešení uvést pouze jméno rodu mužského (skauti), neboť tzv. generické maskulinum zahrnuje obě pohlaví. K tomu je třeba dodat, že uvádění jmen obou rodů lze v současnosti považovat za progresivní tendenci.
Zvažované varianty:
skautky a skauti skauti a skautky skauti
Poslední užití: 23.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá slovosledem v následujícím souvětí. Která varianta je lepší? „David věděl, že ten den jednou musí přijít, ani tak ale nebyl jeho smutek menší.“ / „David věděl, že ten den jednou musí přijít, ale ani tak nebyl jeho smutek menší.“
Klíčové slovo: slovosled
Odpověď: Vzhledem k tomu, že má čeština volný slovosled, považujeme obě možnosti za přijatelné. Různí příjemci textu se však mohou v hodnocení přijatelnosti jednotlivých variant lišit.
Zvažované varianty:
David věděl, že ten den jednou musí přijít, ani tak ale nebyl jeho smutek menší. David věděl, že ten den jednou musí přijít, ale ani tak nebyl jeho smutek menší.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.