Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Komunikační sféra] -> [Sféra mediální komunikace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Informovali jsme o „úmrtí kardinála Miloslava Vlka“ a několik našich diváků se ozvalo, že slovo kardinál nepatří před jméno a příjmení, nýbrž mezi ně, že jsme měli mluvit o „úmrtí Miloslava kardinála Vlka“. Na webových stránkách arcibiskupství jsem zjistila, že se podoba „Miloslav kardinál Vlk“ opravdu užívá, ale nevím, je-li závazná i pro nás.
Klíčové slovo: kardinál; Miloslav kardinál Vlk; kardinál Miloslav Vlk
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Miloslav kardinál Vlk) je tradiční, užívá se v církevním prostředí, ovšem pro mediální komunikaci není tato podoba nijak závazná. Uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Miloslav Vlk) převažuje např. v publicistických textech a je zcela v pořádku.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8195
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V internetových zprávách se objevil titulek „Lékaři v Podolí operovali dítěti v děloze obří nádor“. Co si o něm myslíte? Čtenářům se asi nelíbil, a tak byl později změněn na „Lékaři v Podolí operovali nenarozenému dítěti obří nádor“.
Odpověď: Původní titulek je neobratně formulovaný, úprava mu jistě prospěla.
Zvažované varianty:
Lékaři v Podolí operovali nenarozenému dítěti obří nádor Lékaři v Podolí operovali dítěti v děloze obří nádor
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7942
Užití:
1 0 1
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Ve vystoupeních profesionálních mluvčích v TV mě rozčiluje nadměrné a zbytečné používání spojení „došlo k...“ namísto trpného rodu, např. „došlo k vyšetření trestného činu“ namísto „byl vyšetřen trestný čin“. Někdy je to až absurdní: „došlo ke spadnutí“ apod. Líbí se vám toto slovní spojení?
Klíčové slovo: dojít k
Odpověď: V dnešní době je to častá floskule, která se objevuje zejména v publicistických textech. Ačkoli proti vazbě samotné nelze formálně nic namítat (ostatně ji uvádějí i slovníky spisovné češtiny), je nesporné, že se dnes značně nadužívá; jde tedy o problém stylistický. Vámi uvedené spojení „došlo ke spadnutí“ už je skutečně na hraně únosnosti. Motivací pro nadužívání může být i skutečnost, že vazba je neosobní, a tedy není nutné explicitně označit původce děje, což může být např. v politice i jiných oblastech velmi žádoucí.
Poslední užití: 30.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Narazil jsem na novinový titulek: „Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“. Nechybí v něm spojka? Větší smysl by mi dávaly formulace „Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“ nebo „Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“.
Odpověď: V psaném titulku zabraňuje nejednoznačnosti shoda (Arabové hodili vs. nahrávky ukázaly), reformulace tedy není nutná. Pokud byste si přesto přál titulek upravit, obě navrhované úpravy by byly v pořádku.
Zvažované varianty:
Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4142
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Ve zprávách v České televizi používají v 1. pádě množného čísla u podstatných jmen rodu mužského životného koncovku -i namísto koncovky -é, např. policisti místo policisté. Psala jsem jim a odpověděli mi, že tato koncovka nevybočuje ze spisovné normy, a proto považují její užívání za vhodné. Je to pravda? Myslím si, že ve zprávách veřejnoprávní televize by měli říkat spíše policisté.
Klíčové slovo: policista
Odpověď: Touto odpovědí měli zřejmě na mysli, že tvar policisti je hovorový, a tedy spisovný. Hovorové jazykové prostředky jsou však vhodné spíše pro mluvené a méně oficiální komunikáty. Souhlasíme s tím, že ve formálním a veřejném projevu moderátora zpráv veřejnoprávní televize by bylo vhodnější používat koncovku -é, tedy říkat spíše policisté než policisti.
Zvažované varianty:
policisté policisti
Poslední užití: 26.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3242
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Dostali jsme výtku od posluchače, že v rozhlasové předpovědi počasí používáme pouze stupně, nikoliv stupně Celsia, tedy např. „zítra bude 26 stupňů“. Jaký na to máte názor?
Klíčové slovo: stupně Celsia
Odpověď: Na našem území se teplota běžně udává ve stupních Celsia, a proto se informace o druhu stupňů v komunikátech o počasí často vypouští. Užití samotných stupňů bez dalšího upřesnění v předpovědi počasí považujeme za dostatečně srozumitelné a přijatelné.
Poslední užití: 1.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?