Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje] -> [Jiné složky bibliografických údajů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#6645
Užití:
1 2 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji dílo, které má vedle názvu i podnázev, jenž je na obálce uveden na druhém řádku, název ani podnázev nejsou odděleny žádným interpunkčním znaménkem. Měly by tyto dva údaje být v bibliografickém údaji navzájem graficky odděleny a případně jakým způsobem?
Klíčové slovo: citace; podnázev
Odpověď: V bibliografickém údaji by měly být uvedeny podnázvy jen tehdy, pokud poskytují zásadní informace k obsahu citovaného zdroje. Pokud podnázev uvádíme, stojí na stejném řádku jako název a je třeba jej oddělit interpunkčním znaménkem. V citační normě je doporučeno oddělení dvojtečkou, přípustné je ovšem i oddělení tečkou.
Poslední užití: 3.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.1.5 Podnázvy (s. 14)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6641
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v bibliografické citaci s tím, že po originálním názvu díla byl uveden jeho překlad, který byl uvozen slovy „volně přeloženo“. Jak graficky řešit takovýto údaj?
Klíčové slovo: citace; překlad
Odpověď: Překlad názvu citovaného díla je volitelný údaj, který bývá obvykle uváděn v (hranaté) závorce za samotným originálním názvem. Informace o tom, že jde o volný překlad, je neobvyklá a nedoporučujeme ji v rámci bibliografického údaje zaznamenávat (může být zanesena např. v ediční poznámce, pokud se s překladem názvu v textu pracuje). V případě, že by autor na tomto údaji trval, bylo by dobré odlišit jej graficky od samotného překladu, např. odlišným řezem písma.
Poslední užití: 23.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.2 Překlad názvu (s. 15)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5851
Užití:
1 2 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Pokud cituji kapitolu/článek z publikace, uvozuji mateřskou publikaci předložkou In. Má být tato předložka psána s malým, nebo velkým písmenem? Píše se za ní dvojtečka?
Klíčové slovo: citace; In
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690, která má charakter doporučení, uvádí zápis předložky s velkým písmenem a následující dvojtečkou (tzn. In:). Mnohé publikace a časopisy se však řídí vlastním územ, často se vyskytuje též samotná předložka In bez dvojtečky. V rámci jedné knihy doporučujeme citace sjednotit.
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.4 Odlišení názvu příspěvku a názvu mateřského dokumentu (s. 15)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5850
Užití:
1 0 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: V seznamu bibliografických citací jsou v některých případech uvedeny dva roky vydání, a to buď oddělené lomítkem, nebo rozsahovou pomlčkou. Co je správně?
Klíčové slovo: rok vydání
Odpověď: Je důležité vědět, co se chce uvedeným bibliografickým údajem vyjádřit. V případě, že jde o dílo, které vycházelo v několika svazcích v průběhu několika let, je namístě užít rozsahovou pomlčku (např. Slovník spisovného jazyka českého. 1960–1971). Výjimečně jsou v rámci jednoho bibliografického údaje zachyceny roky různých vydání díla. V takovém případě se datum dotisku uvádí v závorce (např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2003 [dot. 2009]). Lomítko se v českých bibliografických citacích pro oddělení roků vydání neužívá.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3.2 Rok vydání; 9.3.5 Více dat vydání (s. 18)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: V prvním vydání knihy je uvedeno jméno překladatele včetně jeho titulu docenta. Nyní se připravuje druhé vydání, překladatel mezitím získal titul profesora. Který z těchto titulů by měl být uveden v novém vydání?
Klíčové slovo: doc.; prof.
Odpověď: Pakliže pro tyto případy není zavedena žádná redakční praxe, přikláněli bychom se k uvedení novějšího, vyššího titulu profesora.
Poslední užití: 4.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?