Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje] -> [Složky bibliografických údajů] -> [Umístění kapitoly, článku (na stranách)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#6527
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Když se v bibliografickém údaji uvádí, na kterých stranách se článek (v časopisu, sborníku ap.) nachází, napíše se pouze rozsah stran, nebo je před, příp. za tímto rozsahem umístěna i zkratka pro stranu s.?
Klíčové slovo: citace; strana
Odpověď: Když se v bibliografickém údaji uvádí, na kterých stranách se článek či kapitola ve zdroji nachází, napíše se obvykle zkratka s., za níž následuje rozsah stran, např. s. 20–25. Citační norma připouští ovšem také zápis bez zkratky s., tedy pouze 20–25.
Poslední užití: 9.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Citované části díla

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5835
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Jak zapsat, že se citovaná pasáž v textu nachází např. pouze na straně 20 a 25, nikoliv v rozsahu těchto stran?
Klíčové slovo: citace; strana
Odpověď: V bibliografickém údaji se neuvede rozsah stran (s. 20–25), ale pouze výčet stran (s. 20, 25).
Poslední užití: 8.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#683
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Jak zapsat, že se citovaná/parafrázovaná pasáž v textu nachází na straně XY a stranách následujících?
Klíčové slovo: strana; následující
Odpověď: Bibliografická norma s tímto způsobem zápisu nepočítá, a proto neuvádí žádné doporučení. V praxi se přitom objevují různá řešení. V první řadě bychom doporučili zvážit, zda je tento poněkud nepřesný zápis citace skutečně vhodný a v daném případě nezbytný. Pokud ano, tak lze připustit různá řešení, pokud budou dodržována v rámci jednoho textu/časopisu apod. Doporučeníhodné je například řešení lingvistického časopisu Naše řeč, v němž se připojuje zkratka n. za číslo první strany citace/parafráze natěsno (např. s. 66n.).
Poslední užití: 9.10.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?