Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Komunikační sféra] -> [Sféra běžné každodenní komunikace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#7714
Užití:
1 0 1
Dotaz: Konkurence jiných předložkových spojení
Konkrétní dotaz: Je možné říct „Dej to pod kůlnu“ místo „Dej to do kůlny“? Jsem ze středočeského kraje a od dětství jsme používali ve spojení s kůlnou pouze předložku „pod“. Je to přípustné?
Klíčové slovo: předložka pod vs. do
Odpověď: Odlišná předložka je způsobena posunem ve významu slova kůlna. Původně se jednalo o přístřeší, proto byla namístě předložka „pod“: dát něco pod střechu, pod přístřeší. Postupně se tento výraz začal používat pro uzavřené stavení, což vyžaduje předložku „do“. Ve vaší komunikaci evidentně přetrvala předložka „pod“, což je v neformální komunikaci přijatelné, ale ve spisovném textu je v případě uzavřeného prostoru namístě užít předložku „do“.
Zvažované varianty:
pod kůlnu do kůlny
Poslední užití: 3.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5243
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jestli je v pořádku, když v odpoledním rozhlase hlásí čas půl šesté. Nemělo by být správně 17:30? Je při uvádění času důležité rozlišovat, zda se jedná o dopolední či odpolední čas?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: V běžné komunikaci nerozlišujeme, zda se jedná o dopolední či odpolední čas, z kontextu je tato skutečnost obvykle zřejmá. Rozlišovat dopolední a odpolední čas bychom doporučili v odborných či jiných textech, pro které je přesné uvádění času důležité.
Poslední užití: 13.3.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5060
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je nejvhodnější? „O tom dlouhém víkendu jsem byl mimo službu.“ / „Ten dlouhý víkend jsem byl mimo službu.“/ „Toho dlouhého víkendu jsem byl mimo službu.“
Odpověď: Záleží na tom, v jakém typu textu je formulace použita. Jako neutrální hodnotíme formulaci: „O tom dlouhém víkendu jsem byl mimo službu.“ V neformálním mluveném projevu bychom se mohli setkat s variantou: „Ten dlouhý víkend jsem byl mimo službu.“ Knižní příznak přisuzujeme formulaci: „Toho dlouhého víkendu jsem byl mimo službu.“
Zvažované varianty:
O tom dlouhém víkendu jsem byl mimo službu. Ten dlouhý víkend jsem byl mimo službu. Toho dlouhého víkendu jsem byl mimo službu.
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#2287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozice příklonek
Konkrétní dotaz: Poslední dobou stále častěji slýchám slovosled např. „Se to musí udělat“. Trhá mi to uši. Je už takový slovosled přípustný?
Klíčové slovo: se
Odpověď: Na tento slovosled často v mluveném jazyce narazíme, ale není kodifikován. Dříve se všeobecně vyučovalo, že musí příklonka se stát na druhém místě za výrazem, k němuž se přiklání, tedy např. ve větě „Můj bratr se tam včera setkal s Evou“ stojí až za výrazem bratr, k zájmenu můj se nepřimyká. Pozice příklonky ale ve velké míře závisí i na kontextu a nemusí tomu tak být vždy. Slovosled „Se to musí udělat“ však mezi takové případy nepatří, jedná se o nespisovný prvek a ve spisovném kontextu se mu doporučujeme vyhnout.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#1611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: V mluvené komunikaci i písemném styku běžně používám pozdrav „zdravím“, a to na začátku projevu. Byl jsem však upozorněn, že je to nezdvořilé. Je to pravda?
Klíčové slovo: zdravím
Odpověď: Tento dotaz není čistě jazykový, patří spíše do oblasti etikety. Užití pozdravu „zdravím“ na začátku textu je neobvyklé jak v písemné, tak v mluvené komunikaci. Podobné formule jsou typické pro konec dopisu, kde se uvádí např. „srdečně zdravím“, „s pozdravem“ apod. Pozdrav „zdravím“ bychom však nehodnotili jako nevhodný v neoficiální, neformální komunikaci s někým, s kým se dobře znáte.
Poslední užití: 8.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?