Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje] -> [Složky bibliografických údajů] -> [Název ].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#5873
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji díla, která mají původ v anglosaských zemích, kde je zvykem psát všechna slova v názvu s velkým písmenem (s výjimkou předložek apod.). Je nutné zachovat v bibliografické údaji tento způsob zápisu, nebo mohu pravopis přizpůsobit českým zvyklostem?
Klíčové slovo: citace; název
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690, která má charakter doporučení, uvádí, že by měl být název uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném prameni informací citovaného dokumentu (např. titulní strana, obálka ap.). Může tak dojít k situaci (a v publikacích skutečně často dochází), že se v rámci jednoho seznamu bibliografických citací setkáme s různým psaním velkých počátečních písmen. Nelze ovšem vyloučit, že budou mít různé redakce a různá nakladatelství vlastní úzus, kterým je třeba se řídit.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5831
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Uvádí se v bibliografickém údaji citovaného textu mezi jménem autora a názvem díla dvojtečka?
Klíčové slovo: citace; dvojtečka
Odpověď: Jméno tvůrce díla a jeho název by měly být odděleny prostřednictvím interpunkce, ať už se jedná o tečku, či dvojtečku (tzn. Beneš, Martin. Úvod do teorie jazykové správnosti nebo Beneš, Martin: Úvod do teorie jazykové správnosti. Pokud je rodné jméno tvůrce díla zkráceno iniciálou, uvádí se pouze jedna tečka (Beneš, M. Úvod do teorie jazykové správnosti). Jestliže v textu na bibliografické údaje odkazujeme příjmením tvůrce a rokem vydání publikace, stojí mezi jménem tvůrce a názvem díla rok vydání (Beneš, M. (2019): Úvod do teorie jazykové správnosti).
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha C Příklady bibliografických citací

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?