Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje] -> [Složky bibliografických údajů] -> [Autor].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#10783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Pokud uvádím pod článkem jméno autora a název webové stránky, pro kterou článek vznikl, mám tuto poznámku začít velkým písmenem a ukončit tečkou? A oddělují se tyto dva údaje čárkou? (Např. „Pro server [název serveru], Jan Novák.“)
Klíčové slovo: autor; webová strana
Odpověď: Takové údaje pod webovým nebo novinovým článkem mívají obvykle charakter hesla či podpisu a bývají psány s malým písmenem (pokud tento údaj nezačíná vlastním jménem) a ponechány bez tečky. Řešení s velkým písmenem a tečkou na konci je ale rovněž přípustné. Mezi dvěma výše uvedenými údaji se čárka nepíše, zápis bude tedy vypadat následovně: „pro server [název serveru] Jan Novák“.
Poslední užití: 7.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: C.10 Příklady bibliografických citací webových stránek a příspěvků na webových stránkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5874
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji text, který má více autorů. Jakým způsobem se v bibliografickém údaji citovaného textu mají jména jednotlivých autorů oddělovat? Užívá se pomlčka, nebo spojovník?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či pomlčkami. Spojovník se v tomto případě neužívá.
Poslední užití: 22.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

ID související odpovědi: #4668

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji text, který má více autorů. Jakým způsobem se v bibliografickém údaji citovaného textu mají jména jednotlivých autorů oddělovat? Lze použít lomítko?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či pomlčkami. Variantu s lomítkem nelze označit za chybnou, nicméně je velmi neobvyklá, proto bychom doporučili spíše jiný z výše jmenovaných způsobů oddělení jmen autorů.
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

ID související odpovědi: #4668

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5831
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Uvádí se v bibliografickém údaji citovaného textu mezi jménem autora a názvem díla dvojtečka?
Klíčové slovo: citace; dvojtečka
Odpověď: Jméno tvůrce díla a jeho název by měly být odděleny prostřednictvím interpunkce, ať už se jedná o tečku, či dvojtečku (tzn. Beneš, Martin. Úvod do teorie jazykové správnosti nebo Beneš, Martin: Úvod do teorie jazykové správnosti. Pokud je rodné jméno tvůrce díla zkráceno iniciálou, uvádí se pouze jedna tečka (Beneš, M. Úvod do teorie jazykové správnosti). Jestliže v textu na bibliografické údaje odkazujeme příjmením tvůrce a rokem vydání publikace, stojí mezi jménem tvůrce a názvem díla rok vydání (Beneš, M. (2019): Úvod do teorie jazykové správnosti).
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha C Příklady bibliografických citací

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5830
Užití:
1 2 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Mohu v bibliografickém údaji citovaného textu uvádět rodná jména autorů pouze iniciálami?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690 umožňuje uvádět rodná jména celá i zkrácená pomocí iniciály. Konkrétní řešení může záležet na úzu dané redakce, školy či nakladatelství.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5 Tvůrce, s. 10

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5829
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji text, který má více autorů. Jakým způsobem se v bibliografickém údaji citovaného textu mají jména jednotlivých autorů oddělovat?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či pomlčkami.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

ID související odpovědi: #4668

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4668
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Uvádím bibliografický údaj textu, který má více autorů, jejichž jména odděluji pomlčkou. Mají být okolo této pomlčky mezery?
Klíčové slovo: autoři; pomlčka
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či zmíněnými pomlčkami. V posledním případě bychom spíše doporučovali mezery okolo pomlčky dělat, protože se s nimi setkáme i v samotném seznamu bibliografických údajů, v němž jsou vedle příjmení uváděna i rodná jména (či jejich iniciály) autorů.
Poslední užití: 31.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?