Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/31
Stav:
#12807
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Může se v bibliografické citaci za jménem autora psát tečka?
Klíčové slovo: citace; autor
Odpověď: Tečka za jménem autora v bibliografickém údaji je zcela v pořádku, je to dokonce způsob oddělení doporučený bibliografickou normou ČSN ISO 690. Běžně se setkáváme také s dvojtečkou, která je rovněž přípustná.
Poslední užití: 27.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.2 Osobní jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Pokud uvádím pod článkem jméno autora a název webové stránky, pro kterou článek vznikl, mám tuto poznámku začít velkým písmenem a ukončit tečkou? A oddělují se tyto dva údaje čárkou? (Např. „Pro server [název serveru], Jan Novák.“)
Klíčové slovo: autor; webová strana
Odpověď: Takové údaje pod webovým nebo novinovým článkem mívají obvykle charakter hesla či podpisu a bývají psány s malým písmenem (pokud tento údaj nezačíná vlastním jménem) a ponechány bez tečky. Řešení s velkým písmenem a tečkou na konci je ale rovněž přípustné. Mezi dvěma výše uvedenými údaji se čárka nepíše, zápis bude tedy vypadat následovně: „pro server [název serveru] Jan Novák“.
Poslední užití: 7.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: C.10 Příklady bibliografických citací webových stránek a příspěvků na webových stránkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9144
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: V bibliografickém údaji se nám objevuje název instituce zapisovaný starším pravopisem. Měl by se pravopisný zápis této instituce přizpůsobit současným pravidlům?
Klíčové slovo: citace; starší pravopis
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690 uvádí, že veškeré údaje obsažené v bibliografické citaci by měly být, pokud je to možné, převzaty z citovaného informačního zdroje. Jednotlivé údaje by měly být přepsány přesně tak, jak je uvádí citovaný zdroj, tedy včetně dobových pravopisných odchylek.
Poslední užití: 9.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Základní principy pro vytváření bibliografických citací (s. 8)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9018
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: V poznámce pod čarou uvádíme za sebou několik bibliografických citací. Měly by být jednotlivé citace ukončeny tečkou a středníkem, nebo lze některé z těchto interpunkčních znamének vynechat?
Klíčové slovo: citace; poznámka pod čarou
Odpověď: Úplný seznam bibliografických citací ve formě abecedního seznamu se obvykle nachází na konci textu, v rámci samotného textu na tento seznam průběžně odkazujeme pomocí jména tvůrce a data vydání nebo číselného odkazu. Takovéto odkazy by měly být oddělovány středníkem. Případ, který popisujete, tedy uvádění několika úplných bibliografických citací v poznámce pod čarou, není zcela obvyklý a norma pro úpravu citací jej nepopisuje. Pokud je pro tento způsob uvádění bibliografických citací skutečně důvod (a nestačí uvést pouze odkazy), doporučujeme řídit se analogií s odkazy a oddělovat jednotlivé bibliografické citace středníkem. Současné ukončování citací tečkou a jejich následné oddělení středníkem je nadbytečné.
Poslední užití: 4.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6891
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Je nutné uvádět v bibliografickém údaji počet stran publikace, která je citována?
Klíčové slovo: citace; počet stran
Odpověď: Údaj o celkovém počtu stran citované publikace je podle citační normy nepovinný. Jeho ne/uvádění se může řídit interními normami konkrétní redakce či nakladatelství.
Poslední užití: 2.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.7 Další informace (s. 21)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Když v disertační práci cituji internetové zdroje, měl by být jejich seznam na konci textu seřazen abecedně?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Abecední seznam bibliografických citací by měl být uspořádán na základě prvního prvku uvedeného v bibliografické citaci. U citací internetových zdrojů to obvykle bývá jméno autora, v případě, že je autor neznámý, též název citované jednotky. Mnohé fakulty však vydávají vlastní doporučení, jak citovat zdroje, potom je třeba řídit se tímto doporučením.
Poslední užití: 30.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: B.6 Úprava abecedního seznamu bibliografických citací (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6816
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Máme na svatebním oznámení citát a pod ním chceme v závorce uvést jméno autora a název díla, z něhož citát pochází. Stačí uvést příjmení autora, nebo by mělo být uvedeno i rodné jméno? A mělo by být jméno od názvu díla odděleno čárkou, dvojtečkou, nebo jiným interpunkčním znaménkem?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Česká státní norma věnující se bibliografickým citacím se vztahuje primárně na citování děl v odborných textech, na svatebním oznámení můžete s citací zacházet zcela libovolným způsobem. U autora citátu lze uvést pouze příjmení, ale i rodné jméno a příjmení. Co se týče oddělení jména a názvu textu, myslíme si, že graficky nejlépe budou vypadat zmíněné možnosti, tedy oddělení čárkou nebo dvojtečkou. Jiné řešení vyloučeno není, ale je potřeba posoudit, zda by jiné interpunkční znaménko vyhovovalo tomuto účelu a grafice oznámení.
Poslední užití: 1.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6645
Užití:
1 2 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji dílo, které má vedle názvu i podnázev, jenž je na obálce uveden na druhém řádku, název ani podnázev nejsou odděleny žádným interpunkčním znaménkem. Měly by tyto dva údaje být v bibliografickém údaji navzájem graficky odděleny a případně jakým způsobem?
Klíčové slovo: citace; podnázev
Odpověď: V bibliografickém údaji by měly být uvedeny podnázvy jen tehdy, pokud poskytují zásadní informace k obsahu citovaného zdroje. Pokud podnázev uvádíme, stojí na stejném řádku jako název a je třeba jej oddělit interpunkčním znaménkem. V citační normě je doporučeno oddělení dvojtečkou, přípustné je ovšem i oddělení tečkou.
Poslední užití: 3.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.1.5 Podnázvy (s. 14)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6641
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v bibliografické citaci s tím, že po originálním názvu díla byl uveden jeho překlad, který byl uvozen slovy „volně přeloženo“. Jak graficky řešit takovýto údaj?
Klíčové slovo: citace; překlad
Odpověď: Překlad názvu citovaného díla je volitelný údaj, který bývá obvykle uváděn v (hranaté) závorce za samotným originálním názvem. Informace o tom, že jde o volný překlad, je neobvyklá a nedoporučujeme ji v rámci bibliografického údaje zaznamenávat (může být zanesena např. v ediční poznámce, pokud se s překladem názvu v textu pracuje). V případě, že by autor na tomto údaji trval, bylo by dobré odlišit jej graficky od samotného překladu, např. odlišným řezem písma.
Poslední užití: 23.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.2 Překlad názvu (s. 15)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6640
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Musí být bibliografický záznam vždy ukončen tečkou?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Česká státní norma věnující se bibliografickým citacím doporučuje jednotlivé záznamy tečkou ukončit, toto doporučení rovněž odpovídá praxi (výjimkou jsou záznamy, které končí uvedením webové adresy).
Poslední užití: 23.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.