Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Podpis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/2, položky: 11-17/17
Stav:
#4302
Užití:
1 3 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Kam se v dopise umisťuje podpis?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Podpis se umisťuje vlevo. Jestliže je datum umístěno vpravo, je dovoleno umístit podpis také vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4270
Užití:
1 2 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Mám v dokumentu tři podpisy, mohou stát všechny tři na jednom řádku a jaké by případně bylo jejich pořadí?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 uvádí, že se na jeden řádek uvádí vždy jen dva podpisy, další podpisy by se měly po dvojicích umisťovat na následující řádky. Podle našeho názoru je však přípustné též řešení, kdy budou stát všechny tři podpisy na jednom řádku. Řadíme je podle významnosti funkce osob, sekundárně dle abecedního pořadí jmen stejně, jako je tomu u dvou podpisů.
Poslední užití: 9.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4269
Užití:
2 2 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Pokud se v dopise místo vlastnoručního podpisu uvede jen jméno a zkratka v. r. (tj. vlastní rukou), bude mezi jménem a touto zkratkou čárka nebo dvojitá mezera?
Klíčové slovo: podpis; v. r.
Odpověď: Zkratku v. r. připojujeme za jméno bez čárky s jednoduchou mezerou (např. Karel Novák v. r.)
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2088
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Může stát na konci dopisu na jednom řádku děkovná formule spolu s podpisem zakončená tečkou (např. Děkuji Jan Novák.)?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Podpis by neměl stát na témže řádku jako děkovná formule, nýbrž na řádku následujícím. Tečka bude za poděkováním, které má větný charakter, za podpisem se tečka nedělá. Správné řešení tedy je: Děkuji. Jan Novák
Poslední užití: 7.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2084
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Uvádí se za podpisem tečka?
Klíčové slovo: podpis; tečka
Odpověď: Za podpisem se tečka nepíše.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#451
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Stačí, aby dopis obsahoval předtištěný podpis, nebo musí být opatřen podpisem vlastnoručním?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Je obvyklé, aby byl dopis podepsán vlastnoručně. Výjimky mohou být stanoveny interním územ, či dokonce opatřením instituce, tyto se budou u různých institucí lišit. Norma uvádí, že pokud není nutné opatřit dopis vlastnoručním podpisem nebo je-li dopis zasílán prostřednictvím datových schránek, lze za jméno odpovědného pracovníka připojit zkratku v. r. (vlastní rukou).
Poslední užití: 28.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 50)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#449
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Uvádí se v dokumentech vytištěné jméno a příjmení s vlastnoručním podpisem, nebo stačí uvést pouze vlastnoruční podpis?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: V dokumentech by mělo stát obojí: jak vlastnoruční podpis, tak vytištěné jméno a příjmení (spolu s s tituly a funkcemi) umístěné pod podpisem.
Poslední užití: 18.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.