Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Podpis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/17
Stav:
#12909
Užití:
1 2 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Připravujeme vánoční přání, na němž stojí věta: Krásné prožití vánočních svátků přeje kolektiv XY oddělení. Spojení kolektiv XY oddělení stojí na samostatném řádku na místě podpisu. Bude toto přání ukončeno tečkou?
Klíčové slovo: podpis; přání
Odpověď: Za podpisem v dopise tečku nepíšeme, proto bychom ji nedoporučovali psát ani v případě vánočního přání.
Poslední užití: 6.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Kolega je nositelem titulů Mgr. a Ph.D., ale v podpisu uvádí vždy jen Ph.D. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: Mgr.; Ph.D.
Odpověď: Pro uvádění či neuvádění titulů v podpisu neexistují žádná závazná nařízení, teoreticky je tedy možné uvést pouze jeden z titulů. Ovšem v praxi je běžné a obvyklé uvádět všechny získané tituly.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10895
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Uvádí se u vlastnoručního podpisu i titul a funkce dané osoby?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 nedává na tuto otázku explicitní odpověď. Volba je tedy na pisateli. Bývá však obvyklé, že v rámci vlastnoručního podpisu se titul a funkce neuvádí, zejména pokud jsou již tyto informace uvedeny v tištěné podobě podpisu.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10868
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Měl by být součástí vlastnoručního podpisu i titul, pokud je uveden i v tištěné podobě podpisu?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 nedává na tuto otázku explicitní odpověď. Volba je tedy na pisateli. Bývá však obvyklé, že v rámci vlastnoručního podpisu už se titul neuvádí.
Poslední užití: 22.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10739
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Píše se v přání za podpisem tečka (např. ... přeje Jan Novák.)? Výraz „přeje“ je pokračováním předchozí věty, ačkoli stojí na samostatném řádku, stejně jako jméno a příjmení.
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Za podpisem tečku nepíšeme.
Poslední užití: 14.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Kterou z následujících formulací je vhodnější použít v podpisu? „Jana Nováková, pověřena vedením oddělení“, nebo „Jana Nováková, pověřená vedením oddělení“?
Odpověď: Obě varianty jsou spisovné a možné, v tomto případě bychom však preferovali tvary přídavného jména, tj. pověřená.
Zvažované varianty:
Jana Nováková, pověřena vedením oddělení Jana Nováková, pověřená vedením oddělení
Poslední užití: 22.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného – Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý × jsem dojat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: V dopise uvádíme pod podpisem vytištěné jméno a na dalším řádku je uvedena funkce i instituce, např. generální ředitel České dráhy. Neměla by mezi funkcí a institucí stát čárka? Nebo by to šlo vyřešit reformulací: generální ředitel Českých drah?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Na prvním místě uveďme, že z příkladů dopisů v České státní normě 01 6910 vyplývá, že by se funkce a instituce měly uvádět na samostatýných řádcích. Tato norma má však pouze charakter doporučení, řešení, kdy funkce a instituce stojí na jednom řádku, je tedy rovněž přípustné. Pokud bude funkce i instituce v 1. pádu, je nutné je oddělit čárkou, tzn. generální ředitel, České dráhy. V pořádku je ovšem i navržená reformulace generální ředitel Českých drah.
Poslední užití: 22.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49); Příloha D (s. 66)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4313
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Pokud je dopis podepsán v zastoupení, uvádí se zkratka v z. spolu s podpisem zastupujícího nad jménem zastoupeného, nebo pod ním?
Klíčové slovo: podpis; v z.
Odpověď: Zkratka v z. (též vz. = v zastoupení) se spolu s vlastnoručním podpisem zastupujícího uvádí nad vytištěným jménem a příjmením zastupovaného.
Poslední užití: 13.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4312
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Pokud je dopis podepsán v zastoupení, je třeba, aby bylo pod vlastnoručním podpisem zastupujícího vytištěno též jeho jméno?
Klíčové slovo: podpis; v z.
Odpověď: Za zkratkou v z. (též vz. = v zastoupení) se uvádí pouze vlastnoruční podpis zastupujícího, který stojí nad vytištěným jménem a příjmením zastupovaného.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4303
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Podepisuje se dopis vedoucího pracovníka jménem a příjmením, nebo pouze příjmením?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 nestanovuje, zda má být součástí podpisu jméno i příjmení, nebo pouze příjmení. Volba je tedy na pisateli.
Poslední užití: 13.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.