Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Odvolací údaje] -> [Typ odvolacích údajů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#13470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v odvolání umisťuje místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se umisťují na samostatný řádek mezi adresy a předmět odvolání. Mohou být umístěny jak vlevo, tak vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3.7.3 Odvolání (s. 130)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Mám pocit, že nás ve škole učili, že pokud je místo a datum ve formátu „V Praze 16. 11. 2018“, zapíše se datum číselně, jestliže je ve formátu „V Praze dne 16. listopadu“, píše se číselně-slovně. Je to tak?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Současná norma uvádí odlišný formát zápisu místa a data odeslání. Místo odeslání by mělo být v 1. pádě, slovo „dne“ před datem nestojí a datum zapisujeme primárně číselně, např. Praha 16. 11. 2018. Formát, který uvádíte, připouštěla dřívější, dnes již neplatná norma.
Poslední užití: 23.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4155
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: V jaké formě se v diplomové práci uvádí místo a datum jejího odevzdání? Je přípustná forma V Praze 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: ČSN 01 6910 upravuje uvádění místa a data odeslání pouze pro korespondenci, o jiných žánrech nic neříká. V diplomové práci by proto měla být přípustná i uvedená forma V Praze 16. listopadu 2018. Doporučujeme si zjistit, jaký je úzus na Vaší fakultě.
Poslední užití: 28.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4147
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v obchodním či úředním dopise píše místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Datum, někdy i místo odeslání jsou součástí odvolacích údajů, řídí se tedy jejich umístěním. Sloupcové odvolací údaje se umisťují vlevo či vpravo od adresového pole, řádkové odvolací údaje se uvádějí do řádku pod adresové pole. Odvolací údaje se zjednodušenou úpravou obvykle obsahují místo a datum (příp. další údaje) a umisťují se vlevo pod hlavičkou či záhlavím dopisu a adresou adresáta.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2194
Užití:
2 2 1
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Uvádí se v dopise místo a datum odeslání formou V Praze 16. listopadu 2018, nebo je místo odeslání v 1. pádě, tzn. Praha 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současné normy by místo odeslání mělo být v 1. pádě, tj. Praha 16. listopadu 2018.
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2192
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Uvádí se v dopise místo a datum ve formě V Praze 16. 11. 2018, nebo ve formě Praha 16. 11. 2018? Oddělují se údaje o místě a datu odeslání čárkou?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: V souladu se současnou normou se doporučuje uvádět místo odeslání v 1. pádě, tzn. Praha 16. 11. 2018. Mezi místem a datem odeslání se čárka nepíše.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2138
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Uvádí se v odvolacích údajích datum číselně, tj. 16. 11. 2018, nebo číselně-slovně, tj. 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; datum
Odpověď: V obchodních a úředních dopisech se doporučuje uvádět datum číselně, dovoleno je však také číselně-slovní uvedení data. V osobních dopisech je vhodnější číselně-slovní zápis.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); 17 Osobní dopisy (s. 53)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#446
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Pokud v korespondenci uvádíme sloupcové odvolací údaje, píše se za popisky údajů dvojtečka (např. Vyřizuje: Jan Novák)?
Klíčové slovo: odvolací údaje; sloupcové odvolací údaje
Odpověď: Norma připouští obě možnosti, a to jak psát popisky bez dvojtečky, tak s dvojtečkou. Důležité je psát popisky a samotné údaje od jednotných svislic, aby byly graficky odlišeny.
Poslední užití: 30.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.1 Sloupcové odvolací údaje (s. 47)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?