Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Jiné vyznačování v textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/46
Stav:
#12750
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Když mám moto či heslo v souvislém textu (např. Muž se pravděpodobně držel hesla Ráno moudřejší večera, protože [...]), měla bych je uvádět v uvozovkách? A píše se na začátku malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: uvozovky; moto; heslo
Odpověď: V souvislém textu doporučujeme z důvodu zřetelnosti textu moto/heslo graficky vyznačit, a to buď kurzivou nebo uvozovkami. V takovém případě lze moto/heslo začít malým i velkým počátečním písmenem, tečkou bychom ho však v případě, že věta pokračuje, neukončovali.
Poslední užití: 2.8.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11009
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: V rámci věty jsem vyznačila několikaslovný výraz kurzivou či tučným písmem. Pokud za vyznačeným výrazem následuje interpunkční znaménko (tečka na konci věty, čárka apod.), bude rovněž vyznačeno změnou řezu písma?
Klíčové slovo: čárka, tečka
Odpověď: Jestliže vyznačujeme pouze část věty a interpunkční znaménko není součástí vyznačovaného výrazu, mělo by se toto znaménko psát základním řezem písma.
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Musím k vyznačování přímé řeči v beletrii použít uvozovky, nebo mohu zvolit i jiný způsob vyznačení?
Klíčové slovo: přímá řeč; uvozovky
Odpověď: Nejčastějším prostředkem vyznačování přímé řeči, zejména ve formálnějších textech, jsou uvozovky. V beletrii se ale často setkáváme i s jinými způsoby vyznačování, například pomlčkami či kurzivou. Záleží proto na volbě autora a úzu dané redakce.
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10966
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Mohu slovo či slovní spojení, které je uvozeno výrazem „tzv.“, vložit zároveň do uvozovek (například: tzv. „francouzák“)?
Klíčové slovo: uvozovky; tzv.
Odpověď: Daná problematika není nikde explicitně normována. Protože každý z těchto dvou prostředků má sám o sobě vyznačovací či zdůrazňovací funkci, doporučujeme je spíše nekombinovat a pojem uvozený výrazem „tzv.“ již do uvozovek nedávat.
Poslední užití: 7.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10909
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: V rámci větné položky výčtu jsem vyznačila část textu tučným písmem. Bude tučně vyznačeno také interpunkční znaménko (tečka, středník apod.), které tuto položku ukončuje?
Klíčové slovo: čárka, středník, tučné písmo
Odpověď: Pokud vyznačujeme pouze část věty a interpunkční znaménko není součástí vyznačovaného výrazu, mělo by se toto znaménko psát základním řezem písma.
Poslední užití: 29.8.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud je výraz v textu vyznačen změnou barvy písma či tučným písmem, bude vyznačena i interpunkční čárka, která za tímto výrazem následuje?
Klíčové slovo: čárka, tučné písmo, změna barvy písma
Odpověď: Pokud interpunkční čárka není součástí vyznačovaného výrazu, měla by se psát normálním řezem a základní barvou písma.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10793
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V textu opravného rozhodnutí se vyskytuje název jiného textu, k němuž se odkazuje. Měla bych tento název vložit do uvozovek?
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Danou problematiku norma přesně nedefinuje, název je možné vložit do uvozovek či zvolit jiný způsob vyznačení. Klíčové je, aby řešení bylo v celém textu jednotné.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10776
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V textu se vyskytuje název metafory „muž v díře“. Mám tento název vyznačit spíše kurzivou, nebo uvozovkami?
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Danou problematiku norma přesně nedefinuje, přípustné jsou obě varianty.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10775
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měla bych v souvislém textu vyznačit název (jde o název pracovního listu) kurzivou, nebo uvozovkami?
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Danou problematiku norma přesně nedefinuje, přípustné jsou obě varianty.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10748
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Je možné v pracovním e-mailu kromě základního řezu písma použít tučné písmo a kurzivu?
Klíčové slovo: e-mail; řez písma
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, užití kurzivy či tučného písma v e-mailu nic nebrání.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.