Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Vyznačování v textu] -> [Prostrkávání].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#5786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Pokud použijeme k vyznačování v textu prokládání, jak zapíšeme dvojtečku následující za textem?
Klíčové slovo: prokládání; prostrkávání; dvojtečka
Odpověď: Tento způsob vyznačování v textu se obecně nedoporučuje, jestliže se pro něj však rozhodneme, bude mezera i mezi posledním písmenem textu a dvojtečkou.
Poslední užití: 27.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.5 Prostrkávání (s. 30)

ID související odpovědi: #4150

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5744
Užití:
2 3 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Pokud použijeme k vyznačování v textu prokládání, jak budeme zapisovat písmeno ch?
Klíčové slovo: prokládání; prostrkávání; písmeno ch
Odpověď: Tento způsob vyznačování v textu se obecně nedoporučuje, jestliže se pro něj však rozhodneme, bude proloženo i písmeno ch (tzn „c h“).
Poslední užití: 21.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.5 Prostrkávání (s. 30)

ID související odpovědi: #4150

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4150
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Používá se k vyznačování v textu prokládání?
Klíčové slovo: prokládání; prostrkávání
Odpověď: Tento způsob vyznačování v textu typografické příručky nepovažují za vhodný, znemožňuje totiž účinné vyhledávání v elektronických dokumentech. Ani my bychom ho proto nedoporučovali.
Poslední užití: 1.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.5 Prostrkávání (s. 30)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?