Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Vyznačování v textu] -> [Kurziva].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/31
Stav:
#12780
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V knize vyznačujeme názvy děl kurzivou. Měli bychom názvy Starý zákon a Nový zákon vyznačovat kurzivou také?
Klíčové slovo: kurziva; Starý zákon; Nový zákon
Odpověď: Pokud v knize vyznačujete názvy děl kurzivou, doporučujeme kurzivou vyznačit i názvy Starý zákon a Nový zákon.
Poslední užití: 21.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11009
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: V rámci věty jsem vyznačila několikaslovný výraz kurzivou či tučným písmem. Pokud za vyznačeným výrazem následuje interpunkční znaménko (tečka na konci věty, čárka apod.), bude rovněž vyznačeno změnou řezu písma?
Klíčové slovo: čárka, tečka
Odpověď: Jestliže vyznačujeme pouze část věty a interpunkční znaménko není součástí vyznačovaného výrazu, mělo by se toto znaménko psát základním řezem písma.
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10989
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud se uprostřed citovaného textu psaného kurzivou vyskytnou tři tečky v závorce, které značí vynechání části tohoto citovaného textu, budou tyto tři tečky a závorka také psány kurzivou?
Klíčové slovo: přímá řeč, kurziva
Odpověď: Tři tečky v závorce signalizují součást citovaného textu, doporučujeme proto zachovat kurzivu.
Poslední užití: 24.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Musím k vyznačování přímé řeči v beletrii použít uvozovky, nebo mohu zvolit i jiný způsob vyznačení?
Klíčové slovo: přímá řeč; uvozovky
Odpověď: Nejčastějším prostředkem vyznačování přímé řeči, zejména ve formálnějších textech, jsou uvozovky. V beletrii se ale často setkáváme i s jinými způsoby vyznačování, například pomlčkami či kurzivou. Záleží proto na volbě autora a úzu dané redakce.
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10965
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měli bychom v popularizačním článku, který pojednává o účincích rostlin na lidský organismus, vyznačovat výrazy „echinacea“ a „chlorella“ kurzivou?
Klíčové slovo: vyznačování; kurziva
Odpověď: Latinské pojmy se v praxi často (ačkoliv ne nutně) vyznačují kurzivou. Pokud se uvedené výrazy v textu opakují a nejde o kompletní latinský název rostliny, doporučujeme s nimi nakládat jako s běžnými slovy, a tudíž je psát základním řezem písma. Často záleží na úzu redakce, ovšem řešení by mělo být v celém textu jednotné.
Poslední užití: 8.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Pokud se uprostřed přímé řeči psané kurzivou vyskytne redakční poznámka vložená do závorek, bude tato poznámka také vyznačena kurzivou?
Klíčové slovo: přímá řeč, kurziva
Odpověď: Poznámka redakce představuje informaci z jiné promluvové roviny, proto není součástí vyznačovaného textu. Doporučujeme ji psát základním řezem písma.
Poslední užití: 18.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10876
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měl bych latinské názvy zvířat v textu vkládat do uvozovek?
Klíčové slovo: kurziva; latinské pojmenování
Odpověď: Latinské pojmy se v praxi často vyznačují kurzivou. Záleží ovšem na úzu dané redakce a řešení by mělo být v celém textu jednotné.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

ID související odpovědi: #5749

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10776
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V textu se vyskytuje název metafory „muž v díře“. Mám tento název vyznačit spíše kurzivou, nebo uvozovkami?
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Danou problematiku norma přesně nedefinuje, přípustné jsou obě varianty.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10775
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Měla bych v souvislém textu vyznačit název (jde o název pracovního listu) kurzivou, nebo uvozovkami?
Klíčové slovo: uvozovky, kurziva
Odpověď: Danou problematiku norma přesně nedefinuje, přípustné jsou obě varianty.
Poslední užití: 24.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10773
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hranice vyznačeného textu
Konkrétní dotaz: Mám větu: Dneska je hezky, pomyslel si. Nevlastní přímou řeč v této větě jsem vyznačila kurzivou. Bude kurzivou vyznačena i čárka, nebo ta už není součástí vyznačovaného textu?
Klíčové slovo: čárka, kurziva
Odpověď: Pokud čárka není součástí vyznačované části textu, měla by se psát základním řezem písma, tedy nikoli kurzivou. V uvedeném případě však stojí čárka na hranici mezi přímou řečí a uvozovací větou a může být vnímána jednak jako znaménko ukončující tuto přímou (resp. nevlastní přímou) řeč, a tedy jako její součást, jednak jako součást uvozovací věty. Možné je proto obojí řešení.
Poslední užití: 30.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování – 10.1 Obecně; 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.