Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Řádek] -> [Dělení slov].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#9148
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava dělení slova
Konkrétní dotaz: Existuje nějaké doporučení, které by říkalo, v jakém typu textu by se neměla slova na koncích řádků dělit?
Klíčové slovo: dělení slov
Odpověď: Norma pro zpracování dokumentů textovými procesory uvádí, že by se na koncích řádků neměla dělit slova v případě, že je text zarovnán na střed a vpravo. Při zarovnání vlevo dělení slov není nutné, nicméně je přípustné a může pomoci vytvořit zarovnanější pravý okraj textu. Při zarovnání textu do bloku se dělení slov naopak doporučuje. Slova by se dále neměla dělit v nadpisech, nápisech a tabulkách, popřípadě v dalších částech textu obsahujících velmi krátké odstavce. Dělení slov se také nepoužívá v textu e-mailu.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.5 Dělení slov (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3288
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu na dva řádky rozdělit slovo, jehož část je v závorkách, např. (ne)údržba, tak, aby část v závorkách byla na jednom řádku a zbytek slova na druhém řádku, tzn. (ne)-údržba?
Klíčové slovo: závorky
Odpověď: Příručky tento specifický případ nepopisují. Smyslem pravidel pro dělení slov ovšem je, aby byl text přehledný a snadno čitelný. Z toho důvodu nepovažujeme uvedené dělení slova za vhodné.
Poslední užití: 24.1.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#435
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava textu dokumentu
Konkrétní dotaz: Měla bych v textu disertační práce dělit slova na koncích řádků, nebo je obvkylé v závěrečných pracích slova nedělit? Pokud slova nedělím, vznikají mi na řádku příliš velké mezislovní mezery.
Klíčové slovo: dělení slov; disertace
Odpověď: Formátování textu závěrečných vysokoškolských prací nestanovuje žádná norma ani kodifikace, ale řídí se pravidly či územ dané univerzity. Pokud univerzita žádné doporučení pro danou problematiku neposkytuje, musíte se rozhodnout sama nebo ve spolupráci s vaším školitelem, které řešení je pro vaši práci vhodnější. V textovém procesoru je možno využít automatické dělení slov, které však někdy přináši jiné technické potíže. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv řešení, je třeba se jej držet v rámci celé práce a úpravu textu nestřídat.
Poslední užití: 12.9.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?