Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Užívání] -> [Užívá se].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/4, položky: 31-39/39
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2236
Užití:
2 2 0
Dotaz: Valence ostatní
Konkrétní dotaz: S jakým pádem se pojí výraz viz, je vhodné psát „viz strana XY“, nebo „viz stranu XY“?
Klíčové slovo: viz
Odpověď: U výrazu viz je možné obojí. Buď chápeme viz jako původní sloveso, které se pojí se čtvrtým pádem (tedy „viz stranu XY“), nebo ho chápeme jako strukturující částici, a proto za ní může následovat pád první (tedy „viz strana“). Je ale dobré zachovat jednotnost v rámci jednoho textu.
Poslední užití: 17.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2202
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – bezpředložková spojení
Konkrétní dotaz: Využít nabídku, nebo nabídky?
Klíčové slovo: využít
Odpověď: Obojí je možné. Spojení s druhým pádem je však stylově vyšší a v některých kontextech se se slovesem využít nepoužívá – čtvrtý pád je obvyklejší tehdy, pokud se jedná o podstatné jméno konkrétní, tedy např. využít auto k převozu nebo využít peníze ke koupi dovolené.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesné a jmenné vazby, sekce 8 – Užít, použít, využít co/čeho

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence přídavných jmen – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Pojí se přídavné jméno šťastný s předložkou za? Je možné užít vazbu být šťastný za?
Klíčové slovo: šťastný za
Odpověď: Na tuto vazbu běžně narazíme, užívá se ve spisovných i nespisovných textech. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení ji hodnotí jako hovorovou. Přídavné jméno šťastný je tedy možné užít s předložkou za, nejedná se o chybnou vazbu.
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V psaném textu je formulace: „Zaměstnanci, kteří se akce zúčastnili, byli moc nadšení. Jak náplní, tak výbornou organizací.“ Je takové členění v pořádku?
Odpověď: Formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v psaném textu slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1629
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V beletrii se píše: „Žádné milované osoby nemá. Ne v této zemi.“ Lze takové členění považovat za chybu?
Odpověď: O chybu se nejedná, formulace je v pořádku. Tento jev se nazývá parcelace a v beletrii slouží např. ke zdůraznění informace.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1621
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Pokud chci upozornit, že živočich není hermafrodit, mám napsat, že má oddělené pohlaví, nebo oddělená pohlaví?
Klíčové slovo: jednotné vs. množné číslo
Odpověď: Užívá se tvarů jednotného i množného čísla, tedy oddělené pohlaví i oddělená pohlaví. Volba tvaru závisí na kontextu a na konkrétní formulaci.
Zvažované varianty:
oddělená pohlaví oddělené pohlaví
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1185
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Abych v textu zbytečně neopakovala celý název „Měšťanský pivovar v [anonymizováno]“, budu používat i zkrácený název „Měšťanský pivovar“. Měla bych na to na začátku textu upozornit, např. „Měšťanský pivovar v [anonymizováno] (dále jen Měšťanský pivovar)“?
Klíčové slovo: dále jen
Odpověď: S navrhovaným řešením souhlasíme, považujeme ho za vstřícné vůči čtenářům.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#1176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Jak hodnotíte užití pozdravů „s přáním hezkého dne“ a „mějte hezký den“ v e-mailech?
Klíčové slovo: s přáním hezkého dne; mějte hezký den
Odpověď: Formulace „s přáním hezkého dne“ se nehodí do oficiálních e-mailů, v méně oficiálních e-mailech ji lze tolerovat. Užití formulace „mějte hezký den“ nedoporučujeme.
Poslední užití: 16.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Mohou obchodníci používat spojení cena od? V reklamě je např. uvedena cena za produkt od 100 Kč, ale aby zákazník tento produkt za danou cenu získal, musí k němu zakoupit ještě nějaký další produkt, takže nakonec zaplatí celkem třeba 500 Kč. Není to klamavá reklama?
Klíčové slovo: cena od
Odpověď: Z jazykového hlediska je spojení cena od i jeho užití v popsané situaci v pořádku. Posouzení, zda se jedná o klamavou reklamu, není v kompetenci jazykové poradny, nýbrž právníků.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.