Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Užívání] -> [Užívá se].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/4, položky: 21-30/39
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#4372
Užití:
1 2 0
Dotaz: Konkurence předložek do a na
Konkrétní dotaz: Máme v naší obci rozepři, zda je správně říkat jít na Liďák, nebo jít do Liďáku, myšleno do Lidového domu.
Klíčové slovo: na Liďák vs. do Liďáku
Odpověď: Vzhledem k tomu, že je ve frázi obsaženo slovo nespisovné (Liďák), nelze s jistotou říci, která z variant je správnější. Předložka na v mluveném jazyce do podobných pozic proniká, a v nespisovném kontextu je tudíž možné použít jak spojení jít na Liďák, tak spojení jít do Liďáku. Jistou roli může hrát místní úzus.
Zvažované varianty:
na Liďák do Liďáku
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence předložek v(e) – na, do – na, sekce 1.1 – Typ ve škole × na škole, do školy × na školu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Překládala jsem dětskou knihu z němčiny a bylo tam odpočítávání, které jsem v češtině formulovala takto: „Tři, dva, jedna, teď.“ Když byla kniha vydána, zjistila jsem, že mi tu formulaci změnili na: „Tři, dva, jeden, teď.“ A to se mi nelíbí. Jak to má být správně?
Odpověď: První z formulací hodnotíme jako vhodnější, jelikož je v českém jazyce uzuální, jak dokazují data Českého národního korpusu. Tvar slova „jeden“ sice v českém jazyce existuje a je spisovný, ale v případě této formulace je jeho užití v českém textu nezvyklé, a tedy nevhodné.
Zvažované varianty:
Tři, dva, jedna, teď. Tři, dva, jeden, teď.
Poslední užití: 16.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Přemýšlím o větě: „Jsem si jistá, že dítě bude mít radost.“ Neměl by v ní být užit tvar přídavného jména jista, tedy: „Jsem si jista, že dítě bude mít radost.“?
Odpověď: Obě varianty jsou správné a spisovné. Složený tvar přídavného jména „jistá“ v přísudku je neutrální, jmenný tvar přídavného jména „jista“ hodnotíme jako knižní.
Zvažované varianty:
Jsem si jista, že dítě bude mít radost. Jsem si jistá, že dítě bude mít radost.
Poslední užití: 23.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3459
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Vím, že je správně „shledán nevýhodným“. Lze však říci také „shledán jako nevýhodný“?
Klíčové slovo: shledat
Odpověď: Ano, spojení „shledán jako nevýhodný“ lze použít, v textech vyššího stylu bychom však upřednostnili raději spojení „shledán nevýhodným“.
Zvažované varianty:
shledán nevýhodným shledán jako nevýhodný
Poslední užití: 24.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3242
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Dostali jsme výtku od posluchače, že v rozhlasové předpovědi počasí používáme pouze stupně, nikoliv stupně Celsia, tedy např. „zítra bude 26 stupňů“. Jaký na to máte názor?
Klíčové slovo: stupně Celsia
Odpověď: Na našem území se teplota běžně udává ve stupních Celsia, a proto se informace o druhu stupňů v komunikátech o počasí často vypouští. Užití samotných stupňů bez dalšího upřesnění v předpovědi počasí považujeme za dostatečně srozumitelné a přijatelné.
Poslední užití: 1.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2743
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mělo by se psát „top 5 aktivit“, nebo „5 top aktivit“?
Klíčové slovo: top
Odpověď: V korpusu výrazně převažuje spojení „top 5“, doporučujeme tedy užít variantu „top 5 aktivit“. Ani variantu „5 top aktivit“ však nepovažujeme za chybnou. Význam spojení „top 5 (aktivit)“ lze vykládat např. jako ‚žebříček nejlepších pěti (aktivit)‘, význam spojení „5 top (aktivit)“ lze popsat např. jako ‚pět nejlepších (aktivit)‘.
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2618
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkurence jiných předložkových spojení
Konkrétní dotaz: Je možné užít vazbu „co vaříte na štědrovečerní večeři“?
Klíčové slovo: na večeři / k večeři
Odpověď: Vhodnější je v tomto případě užít předložku k (tedy např. „co vaříte ke štědrovečerní večeři“ či „co bude k večeři“), ačkoli i v tomto spojení se prosazuje nejproduktivnější česká předložka na. S předložkou na se podstatná jména označující nějaké jídlo dne (tedy snídaně, oběd, večeře či svačina) pojí v případech jako „jít s někým na oběd / na večeři“, „pozvat někoho na večeři“ nebo „být na obědě“.
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence podstatných jmen – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Je možné užít vazbu aktivita ke spalování tuků?
Klíčové slovo: aktivita
Odpověď: Ve Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb tato vazba zmíněna není. Ačkoli v Českém národním korpusu nacházíme spojení jako „aktivita k redukci váhy“ nebo i „aktivita pro zlepšení něčeho“, nehodnotíme tato spojení jako stylisticky vhodná a doporučovali bychom v případě „aktivita ke spalování tuků“ nahradit předložku ke například výrazem „podporující“ (aktivita podporující spalování tuků či redukci váhy).
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2334
Užití:
4 3 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Na vizitce je uvedeno jméno ženy, např. Jana Nováková, a její profese. Jakou podobu by měla mít tato profese – ředitel, nebo ředitelka; jednatel společnosti, nebo jednatelka společnosti?
Klíčové slovo: vizitka; jednatelka; ředitelka
Odpověď: Doporučujeme uvádět na vizitkách přechýlené podoby, tj. ředitelka a jednatelka společnosti.
Zvažované varianty:
jednatel společnosti jednatelka společnosti ředitel ředitelka
Poslední užití: 29.4.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#2287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozice příklonek
Konkrétní dotaz: Poslední dobou stále častěji slýchám slovosled např. „Se to musí udělat“. Trhá mi to uši. Je už takový slovosled přípustný?
Klíčové slovo: se
Odpověď: Na tento slovosled často v mluveném jazyce narazíme, ale není kodifikován. Dříve se všeobecně vyučovalo, že musí příklonka se stát na druhém místě za výrazem, k němuž se přiklání, tedy např. ve větě „Můj bratr se tam včera setkal s Evou“ stojí až za výrazem bratr, k zájmenu můj se nepřimyká. Pozice příklonky ale ve velké míře závisí i na kontextu a nemusí tomu tak být vždy. Slovosled „Se to musí udělat“ však mezi takové případy nepatří, jedná se o nespisovný prvek a ve spisovném kontextu se mu doporučujeme vyhnout.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.