Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Řádek] -> [Interpunkční znaménka na konci řádku].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#13040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu zalomit řádek za pomlčkou vyjadřující rozsah (např. 1905–1915)?
Klíčové slovo: zalomení řádku; pomlčka; rozsah
Odpověď: Pomlčka vyjadřující rozsah by na konci ani na začátku řádku stát neměla. Buď se použije nerozdělitelná pomlčka, tak aby celý rozsah stál na jednom řádku, nebo se pomlčka nahradí slovním vyjádřením (1905 až 1915).
Poslední užití: 8.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.3 Pomlčka (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Pomlčka

ID související odpovědi: #1093
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12849
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Připravujeme logo pro pedagogicko-psychologickou poradnu, kde každý výraz stojí na samostatném řádku. Na samostatných řádcích máme i jednotlivé složky složeného přídavného jména pedagogicko a psychologická. Je třeba opakovat spojovník na začátku následujícího řádku, když se jedná o logo?
Klíčové slovo: zalomení řádku; spojovník; logo
Odpověď: Pravidlo říká, že pokud se spojovník objeví na konci řádku a nenaznačuje neúplné slovo, opakuje se na začátku řádku dalšího. Je pravda, že v graficky specifických textech, jako jsou např. loga, se různá pravidla porušují. Pravidla mají pouze charakter doporučení, proto vám nikdo nemůže jejich dodržování přikázat. Pokud se však pro porušení uvedeného pravidla rozhodnete, je třeba počítat s tím, že mohou pozorného čtenáře vyrušit a že vás na odchylku upozorní.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.1 Spojovník (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může stát na konci řádku pomlčka nebo spojovník?
Klíčové slovo: pomlčka; spojovník
Odpověď: Na konci řádku může zůstat pomlčka, která je oddělena z obou stran mezerami. Pomlčka vyjadřující rozsah, která přiléhá k okolním výrazům natěsno bez mezer, by ovšem na konci ani na začátku řádku stát neměla – v takovém případě se buď použije nerozdělitelná pomlčka, aby celý rozsah stál na jednom řádku, nebo se pomlčka nahradí slovním vyjádřením (1900 až 1938). Spojovník na konci řádku stát může, ovšem pokud nenaznačuje neúplné slovo, měl by se opakovat i na řádku následujícím.
Poslední užití: 29.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.3 Spojovník a pomlčka (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Pomlčka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9247
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může stát na konci řádku zkratka např., za níž následuje dvojtečka?
Klíčové slovo: např.
Odpověď: Ačkoliv se nedoporučuje ponechávat na konci řádku zkratky podobného typu a výraz, který za nimi následuje, umisťovat na nový řádek, zmíněná dvojtečka tuto situaci poněkud mění. Dvojtečka totiž dostatečně signalizuje následující výčet, proto podle našeho názoru tato zkratka s dvojtečkou (např.:) na konci řádku stát může.
Poslední užití: 26.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6323
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může stát na konci řádku pomlčka?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Na konci řádku může zůstat pomlčka, která je oddělena z obou stran mezerami. Pomlčka vyjadřující rozsah, která přiléhá k okolním výrazům natěsno bez mezer, by ovšem na konci ani na začátku řádku stát neměla. Buď se použije nerozdělitelná pomlčka, tak aby celý rozsah stál na jednom řádku, nebo se pomlčka nahradí slovním vyjádřením (1900 až 1938).
Poslední užití: 4.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.3 Pomlčka (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Pomlčka

ID související odpovědi: #3245

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6307
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu rozdělit složené příjmení obsahující spojovník na dva řádky právě v místě spojovníku?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Složená příjmení na dva řádky rozdělit lze. Můžete řádek zalomit přímo v místě spojovníku, pak je ale nutné tento spojovník na začátku dalšího řádku zopakovat.
Poslední užití: 30.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.1 Spojovník (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Když se mi na konci řádku objeví spojovník, opakuji ho na začátku následujícího řádku?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Pokud se spojovník objeví na konci řádku a nenaznačuje neúplné slovo, opakuje se na začátku řádku dalšího.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.1 Spojovník (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6147
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Když se mi na konci řádku objeví spojovník v cizojazyčném pojmenování, např. Saint-Germain-en-Laye, opakuji tento spojovník na začátku následujícího řádku?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Pokud se spojovník objeví na konci řádku a nenaznačuje neúplné slovo, opakuje se na začátku řádku dalšího.
Poslední užití: 10.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.3.1 Spojovník (s. 16)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3246
Užití:
2 2 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Když se mi na konci řádku objeví lomítko, opakuje se na začátku následujícího řádku?
Klíčové slovo: lomítko
Odpověď: Stojí-li lomítko na konci řádku, podle některých typografických příruček se opakuje i na začátku následujícího řádku. Při úpravě textů v textovém procesoru se podle ČSN 01 6910 lomítko na novém řádku opakovat nemusí. Do dvou řádků by neměl být rozdělen zápis jednotek s lomítkem.
Poslední užití: 1.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.5 Lomítko (s. 18)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3245
Užití:
2 5 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Pokud potřebuji zalomit řádek v místě pomlčky oddělené z obou stran mezerami, ponechávám ji na konci řádku, nebo je umístěna na začátku následujícího řádku? Jestliže zůstane na konci řádku, bude se na začátku následujícího řádku opakovat?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: V případě, že zalamujeme řádek v místě pomlčky, zůstává tato na konci řádku. Na následujícím řádku již pomlčku neopakujeme.
Poslední užití: 1.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Pomlčka

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.