Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Řádek] -> [Nevhodné výrazy na konci řádku].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/58
Stav:
#13483
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může být spojení „zákon č. 1/2023 Sb.“ na konci řádku zalomeno s tím, že by zkratka Sb. stála na řádku následujícím?
Klíčové slovo: konec řádku; Sb.
Odpověď: V uvedeném spojení zalomení řádku nedoporučujeme. Je to spojení ustálené, jehož rozdělením by mohla být narušena plynulost čtení.
Poslední užití: 16.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem, že se nedoporučuje, aby na konci řádku stály předložky a spojky. Jak to s nimi je?
Odpověď: Na konci řádku by neměly stát jednopísmenné neslabičné předložky k, s, v, z. V hodnocení jednopísmenných slabičných předložek (o, u) a spojek (a, i) se příručky rozcházejí. Podle některých na konci řádku stát mohou, podle jiných ne. Doporučujeme, aby pokud to sazba textu umožňuje, ani tyto výrazy na koncích řádku nezůstávaly, a nerušily tak plynulost čtení. Vícepísmenné výrazy na konci řádku zůstat mohou.
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 106

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může být zalomen řádek mezi značkou automobilu a označením jeho typu (např. Mercedes 35HP)?
Klíčové slovo: typ automobilu
Odpověď: Obecně se nedoporučuje zalomit řádek v ustálených spojeních, v případě potřeby však lze dělit podle dílčích celků. Pokud je to tedy možné, zalomení řádku bychom v tomto případě spíše nedoporučovali, aby nebyla narušena plynulost čtení. V případě nutnosti je však přípustné.
Poslední užití: 27.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu zalomit řádek mezi předložkou/členem a jménem ve víceslovném příjmení (např. von Humboldt)?
Klíčové slovo: zalomení řádku; von
Odpověď: Kodifikace ani norma tento případ neřeší. Doporučení týkající se zalamování řádků mají za cíl, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné. Člen/předložka a jméno ve víceslovném příjmení tvoří těsnou jednotu, proto vzhledem k výše uvedenému doporučujeme, aby stály na jednom řádku.
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12850
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohou stát jednopísmenné slabičné předložky a spojky na konci řádku?
Klíčové slovo: předložky; o; u; spojky; a; i
Odpověď: V hodnocení jednopísmenných slabičných spojek a předložek (a, i, o, u) se příručky rozcházejí. Podle některých na konci řádku stát mohou, podle jiných ne. Považujeme za vhodné, aby tyto výrazy na konci řádku nezůstávaly, a nerušily tak plynulost čtení.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Máme v novinách sazbu na čtyři sloupce a řešíme, jak vysázet článek, v němž se objevují dlouhá čísla (např. 40 000 000 Kč). Je přípustné zalomit řádek mezi číslem a jednotkou?
Klíčové slovo: zalomení řádku; číslo; jednotka
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by se řádek v mezislovní mezeře, která je užita mezi číslem a související jednotkou, zalamovat neměl. Tato norma má však pouze charakter doporučení, která v několikasloupcové sazbě nelze vždy dodržet.
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11236
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu na konci řádku nechat zvratné zájmeno „se“ a spojku „že“?
Klíčové slovo: se; že
Odpověď: Slabičné vícepísmenné výrazy na konci řádku mohou zůstat.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11235
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohou stát na konci řádku předložky, které obsahují více písmen (např. pod, za, do)?
Klíčové slovo: předložky
Odpověď: Slabičné vícepísmenné předložky na konci řádku mohou zůstat.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11233
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohu uprostřed zápisu rozměrů, např. 2 m x 2 m, zalomit řádek, nebo by měl celý údaj stát na jednom řádku?
Klíčové slovo: rozměry
Odpověď: Doporučujeme, aby zápis rozměrů stál na jednom řádku. Pokud je ale rozdělení z důvodu zarovnání odstavce nezbytné, řádek lze zalomit před matematickým znakem krát (resp. plus, minus apod.).
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.6 Rozměry a tolerance (s. 22)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Mohou stát slabičné vícepísmenné předložky (např. po, do, před apod.) na konci řádku?
Klíčové slovo: předložky
Odpověď: Slabičné vícepísmenné předložky na konci řádku mohou zůstat.
Poslední užití: 28.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.