Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Formátování textu] -> [Strana].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#4246
Užití:
1 2 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Je text dopisu zarovnaný stejně jako oslovení? Dělá se v oslovení a textu dopisu odstavcová zarážka?
Klíčové slovo: oslovení; zarovnání
Odpověď: Text dopisu se zarovnává stejně jako oslovení. Oslovení začíná od levého okraje, k členění textu dopisu se užívá primárně svislá mezera. ČSN 01 6910 v korespondenci dovoluje při členění odstavů zarážkami používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48); 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4244
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak velké horní a dolní okraje dokumentu stanovuje ČSN 01 6910?
Klíčové slovo: horní, dolní okraj
Odpověď: ČSN 01 6910 říká, že pravý a levý okraj nemá být menší než 20 mm, současně je při stanovení okrajů třeba zohlednit předpokládanou vazbu dokumentu. Velikost horního a dolního okraje zde normována není. Je však rozumné, zohlednit při stanovení okrajů sazbu a tisk, aby nedošlo k tomu, že některá část dokumentu zůstane nezobrazena.
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.1 Formát a okraje strany (s. 36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jaká je velikost písma odvolacích údajů? Liší se velikost písma u popisků odvolacích údajů a samotných odvolacích údajů?
Klíčové slovo: odvolací údaje
Odpověď: Pro popisky sloupcových a řádkových odvolacích údajů je vhodné používat menší velikost písma než pro text dopisu. Písmo samotných odvolacích údajů může být také menší nebo může zůstat stejné jako text dopisu.
Poslední užití: 3.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4 Odvolací údaje (s. 47)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#438
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Jaká jsou obecná pravidla grafické úpravy poznámky pod čarou? Mění se v poznámce například velikost a typ písma? Nebo je stanoveno, kolik mezer má být mezi číselným indexem a samotným textem poznámky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Poznámky pod čarou se vždy umisťují k dolnímu okraji strany. Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá písmo poznámek obvykle menší než písmo textu, typ písma však zůstává stejný. Mezi číselným indexem a samotným textem poznámky je jedna mezera.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?