Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu] -> [Označování částí textu] -> [Odkazy na čísla oddílů v textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#12773
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: Pokud se k výrazu v uvozovkách vztahuje poznámka pod čarou, umísťuje se horní index odkazující na tuto poznámku pod čarou před uvozovky, nebo až za ně?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou; uvozovky
Odpověď: O umístění odkazu rozhoduje, k čemu se poznámka vztahuje. Pokud se vztahuje k celému výrazu v uvozovkách, doporučujeme umístit horní odkaz až za uvozovky. Před uvozovkami by byl odkaz umístěn pouze v tom případě, kdy by se poznámka vztahovala pouze k poslednímu výrazu slovního spojení umístěného v uvozovkách.
Poslední užití: 11.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1894
Užití:
2 6 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: Umísťuje se horní index odkazující na poznámku pod čarou před interpunkční znaménko, nebo až za něj?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou
Odpověď: O umístění odkazu rozhoduje, k čemu se poznámka vztahuje. Pokud se poznámka týká věty nebo odstavce, umísťuje se odkaz za poslední interpunkční znaménko věty nebo odstavce. Jestliže se poznámka týká části věty nebo slova, umísťuje se odkaz za tuto část nebo slovo. V případě, že za danou částí věty nebo slovem následuje interpunkční znaménko, stojí odkaz před ním.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?