Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu] -> [Označování částí textu] -> [Číslicemi].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#11011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký limit, kolik číslovaných úrovní může mít text? Nejsou například čtyři úrovně příliš?
Klíčové slovo: kapitola; část textu
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, záleží proto víceméně na autorovi. Důležité je, aby byl text členěn přehledně.
Poslední užití: 12.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10987
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly tečka (např. 1. Název, 1.1. Název)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10854
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Je možné označit první kapitolu nulou?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Dle normy ČSN 01 6910 by mělo číslování na každé úrovni začínat jedničkou.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud se v textu vyskytuje číselné označení kapitoly, které má pouze jednu úroveň, např. „1 Název“, je možno psát za tímto číslem tečku, tedy „1. Název“?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6680
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud na místě názvu kapitoly stojí pouze označení římskou číslicí, bude se za touto číslicí psát tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka nepíše, toto pravidlo se vztahuje i na římské číslice a uplatňuje se bez ohledu na to, zda je uveden název kapitoly, nebo ne.
Poslední užití: 7.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Číslo, kterým je uvozena poznámka pod čarou, by mělo stát v horním indexu, nebo ne? Píše se za ním tečka?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá číslo uvozující poznámku ve formě horního indexu a tečka se za ním nepíše.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5901
Užití:
2 5 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly (části textu) tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu). Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka také nepíše (např. kap. 1 Předmět normy).
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je upraveno, jak velká mezera má být mezi číslem označujícím bod výčtu a textem bodu výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: ČSN 01 6910 velikost mezery mezi číslem označujícími body výčtu a textem bodu výčtu neupravuje. Tato velikost je obvykle dána přednastavením textového procesoru.
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1083
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se na konci číselného označení kapitoly (části textu) tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 25.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?