Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu] -> [Označování částí textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#12773
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: Pokud se k výrazu v uvozovkách vztahuje poznámka pod čarou, umísťuje se horní index odkazující na tuto poznámku pod čarou před uvozovky, nebo až za ně?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou; uvozovky
Odpověď: O umístění odkazu rozhoduje, k čemu se poznámka vztahuje. Pokud se vztahuje k celému výrazu v uvozovkách, doporučujeme umístit horní odkaz až za uvozovky. Před uvozovkami by byl odkaz umístěn pouze v tom případě, kdy by se poznámka vztahovala pouze k poslednímu výrazu slovního spojení umístěného v uvozovkách.
Poslední užití: 11.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký limit, kolik číslovaných úrovní může mít text? Nejsou například čtyři úrovně příliš?
Klíčové slovo: kapitola; část textu
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, záleží proto víceméně na autorovi. Důležité je, aby byl text členěn přehledně.
Poslední užití: 12.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10987
Užití:
1 2 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Píše se za číselným označením kapitoly tečka (např. 1. Název, 1.1. Název)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10875
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3A, 3B apod.), píše se mezi číslem a písmenem mezera?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Mezi označeními jednotlivých úrovní textu se mezera nepíše. Číselně označené úrovně kapitol oddělujeme tečkami (1.2), abecedně-číselné nikoli (1a). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly kombinací arabských číslic, malých písmen a římských číslic psaných malými písmeny (např. „3.a.iv“), je v pořádku, pokud jednotlivé úrovně odděluji takto tečkami?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy 1.2, ale nikoli 1.a). Uvedené označení kapitoly by tedy mělo zůstat bez teček. V tomto případě však pro přehlednost doporučujeme psát římské číslice velkými písmeny (3aIV), ev. zvolit jiný způsob označení (např. 3ab, 3ac apod.).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3a, 3b apod.), mohu mezi číslem a písmenem napsat tečku (3.a)? A neměla by se psát tečka za tímto označením (3a.)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy „1.2“, ale nikoli „1.a“). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše. Stojí-li na poslední pozici označení písmeno, lze za ním psát závorku, máte tedy možnost označit danou část textu jako „3a“ nebo „3a)“.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10854
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Je možné označit první kapitolu nulou?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Dle normy ČSN 01 6910 by mělo číslování na každé úrovni začínat jedničkou.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud se v textu vyskytuje číselné označení kapitoly, které má pouze jednu úroveň, např. „1 Název“, je možno psát za tímto číslem tečku, tedy „1. Název“?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10737
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud je přímá řeč rozdělena do více odstavců, napíšeme pouze jedny uvozovky (na začátku a na konci), nebo bude mít každý odstavec své vlastní?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Uvozovky ohraničují celek přímé řeči, budou tedy použity na začátku prvního odstavce a uzavírat až poslední odstavec přímé řeči.
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.4.2 Uvozovky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu malými římskými číslicemi?
Klíčové slovo: výčet; římské číslice
Odpověď: Označování položek výčtů malými římskými číslicemi je sice méně obvyklé, nicméně není vyloučeno. Norma pro úpravu dokumentů totiž uvádí, že položky výčtů mohou být mimo jiné označeny číslicemi, nespecifikuje však typ těchto číslic.
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.