Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu] -> [Úprava částí textu na straně] -> [Umístění na straně].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#13470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v odvolání umisťuje místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se umisťují na samostatný řádek mezi adresy a předmět odvolání. Mohou být umístěny jak vlevo, tak vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3.7.3 Odvolání (s. 130)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4302
Užití:
1 3 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Kam se v dopise umisťuje podpis?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Podpis se umisťuje vlevo. Jestliže je datum umístěno vpravo, je dovoleno umístit podpis také vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4147
Užití:
1 3 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v obchodním či úředním dopise píše místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Datum, někdy i místo odeslání jsou součástí odvolacích údajů, řídí se tedy jejich umístěním. Sloupcové odvolací údaje se umisťují vlevo či vpravo od adresového pole, řádkové odvolací údaje se uvádějí do řádku pod adresové pole. Odvolací údaje se zjednodušenou úpravou obvykle obsahují místo a datum (příp. další údaje) a umisťují se vlevo pod hlavičkou či záhlavím dopisu a adresou adresáta.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Mám tu asi desetistránkový článek uveřejněný na webu, který autorka končí rozloučením: S láskou jméno příjmení. Mohu nechat závěrečný pozdrav a jméno, které jsou zarovnány na střed, na jednom řádku?
Klíčové slovo: pozdrav
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o klasický dopis, autorka jej ukončila formou, která je typická právě pro útvar dopisu. Doporučovali bychom proto, aby byl pozdrav stejně jako v dopise umístěn na jeden řádek a jméno spolu s příjmením na řádek následující.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#445
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hlavička dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by měla vypadat hlavička úředního dopisu? Co všechno musí obsahovat? Jaké je rozmístění údajů?
Klíčové slovo: hlavička dopisu
Odpověď: V hlavičce dokumentu se obvykle uvádí název a úplná poštovní adresa odesílatele. Může být uveden také údaj o zápisu subjektu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, identifikační číslo a údaje o spojení. Tyto údaje mohou být umístěny také při dolním okraji strany nebo jinde. Údaje v hlavičce dopisu jsou obvykle umístěny vlevo.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.2 Hlavička dopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 1 Obchodní a úřední dopisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?