Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Abecední řazení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/22
Stav:
#13473
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pod jaké písmeno zařadit jméno Aniko von G. do abecedního seznamu?
Klíčové slovo: abeceda; Aniko von G.
Odpověď: Řazení jmen, v nichž příjmení předchází předložka nebo člen (např. de, da, la, von), je problematické a není nikde normováno. V úzu se přitom vyskytují obě řešení. Pokud se k předložce nepřihlíží, je jméno Aniko von G. v abecedním seznamu řazeno pod písmeno G, lze však připustit také řazení podle předložky pod písmeno V. Pokud se jedná např. o rozsáhlejší rejstřík nebo encyklopedii, je výhodné uvádět jméno na obou místech abecedy – na jednom místě je plný záznam, na druhém pouze odkaz na podobu, u níž se čtenář dozví více informací.
Poslední užití: 10.11.2023
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #5916 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu název obsahující znak ampersand (&)? A jak jej posuzovat v případě, že je tento znak vypsán slovem (et)?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Znak ampersand doporučujeme řadit až za písmena abecedy a číslice. Je-li vypsán slovem (et), postupujeme jako při řazení běžných písmen abecedy.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10925
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu název obsahující lomítko?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Vyskytuje-li se jako součást daného slovního výrazu interpunkční znaménko, obvykle se k němu při řazení nepřihlíží a o pořadí rozhoduje následující znak.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10924
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu výraz obsahující spojovník?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Pokud výraz obsahuje spojovník, doporučujeme posuzovat ho jako mezeru. V abecedním řazení se mezera řadí před první písmeno abecedy.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10906
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Vytváříme abecední seznam názvů firem. Součástí některých názvů jsou i číslice. Nevíme si rady, v jakém pořadí uvést názvy „Ka.....“ a „K2.....“.
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Číslice a skupiny číslic se řadí dle číselné hodnoty (ve vzestupném pořadí) až za písmena abecedy. V uvedeném případě bude tedy v seznamu stát nejprve název „Ka.....“, poté „K2.....“.
Poslední užití: 20.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10791
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Chtěla bych si ověřit, zda bude v abecedním seznamu příjmení nejprve „Němcová“ a až poté „Nepil“, popřípadě jakou roli hraje při abecedním řazení diakritické znaménko.
Klíčové slovo: abeceda; příjmení
Odpověď: Písmena s diakritickými znaménky se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze přítomností diakritiky, např. kanón a kánon – pak stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo bez diakritiky, na druhém místě s diakritikou. Vámi uvedené řazení je tedy správné.
Poslední užití: 22.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Abecední řazení – odd. 1 Pravidla pro abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10772
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jak budou v abecedním seznamu řazena města Březová nad Svitavou a Březová-Oleško?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Pokud je součástí názvu města či městské části spojovník, doporučujeme posuzovat ho jako mezeru. V uvedeném případě bude tedy o pořadí rozhodovat následující písmeno, tj. v seznamu bude stát jako první Březová nad Svitavou, poté Březová-Oleško.
Poslední užití: 9.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10654
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jak mám v abecedním seznamu seřadit příjmení „Nevrla“ a „ Nétková“? Rozlišuje se při abecedním řazení krátká a dlouhá samohláska, nebo se pořadí určuje až podle následujícího písmena?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Písmena s diakritickými znaménky se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze přítomností diakritiky, např. kanón a kánon – pak stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo bez diakritiky, na druhém místě s diakritikou. V uvedeném případě bude v seznamu jako první příjmení „Nétková“, poté „Nevrla“.
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Abecední řazení – odd. 1 Pravidla pro abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10583
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Rozlišuje se při abecedním řazení krátká a dlouhá samohláska, nebo se pořadí určuje až podle následujícího písmena?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Některá písmena s diakritickými znaménky se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze přítomností diakritiky, např. kanón a kánon. V takovém případě stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo bez diakritiky, na druhém místě s diakritikou.
Poslední užití: 30.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Abecední řazení – odd. 1 Pravidla pro abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8694
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Rozlišuje se při abecedním řazení „e“ a „ě“?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Některá písmena s diakritickými znaménky, včetně „ě“, se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze přítomností diakritiky nad „e“, např. mech a měch. V takovém případě stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo bez diakritiky a na druhém místě s diakritikou.
Poslední užití: 24.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Abecední řazení – odd. 1 Pravidla pro abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.